Get a site

برچسب: حافظه کاری

پایان نامه تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

رشته:حسابداری

گرایش : حسابداری

استاد راهنما :

دکتر آزیتا جهانشاد

 استاد مشاور :

دکتر فرزانه حیدرپور

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه
سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تامین کنندگان منابع شرکت ها خواهان اطلاعات کامل و درست از شرکت ها هستند تا با بهره گرفتن از آن بتوانند عملکرد مدیریت را ارزیابی نموده و حاصل آن را در جهت تصمیم گیری های آتی خود بکار بندند. در بازارهای کارای سرمایه چنین فرض می شود که کلیه اطلاعات موجود به سرعت به وسیله افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت اوراق بهادار منعکس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیم های آنان در قیمت های اوراق بهادارتجسم می یابد.
محافظه کاری نیز به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری سالهاست که مورد استفاده حسابداران قرار دارد و علیرغم انتقاد های فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. اصل محافظه کاری موجب می شود تا از میان روش های مختلف، روشی اعمال گردد که حداقل اثر فزاینده را بر سود خالص و جمع دارایی های شرکت داشته باشد. به عبارت دیگر بر اساس این اصل، شرکت نباید از روش هایی استفاده کند که درآمد ها و دارایی های خود را بیش از واقع هزینه ها و بدهی های خود را کمتر از واقع نشان دهد(واتز [۱]، ۲۰۰۳).
بنابراین آنچه که واضح است اینست که ارزیابی و سنجش عملکرد مدیریت و وجود کارایی اطلاعاتی از عوامل قابل توجه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می باشند. در این پژوهش به دنبال این پاسخ این سوال خواهیم بود که آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی می تواند بر محافظه کاری(شرطی و غیر شرطی) تاثیر گذار باشد یا خیر.
در این فصل از پژوهش پس از بیان مسئله به ارائه و توضیح در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است و در ادامه فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقیق توضیح داده می شود.
۱-۲- تشریح و بیان مسئله
سیل عظیم رسوایی های مالی اخیر در سطح جهان، از انرون و ورلدکام در آمریکا تا پارلامات در اروپا، سبب شده است که انگشت اتهام به سمت گزارشگری مالی نشانه رود. صورت های مالی هسته اصلی فرایند گزارش گری مالی را تشکیل میدهند. صورت های مالی و در راس آنها صورت سود و زیان (رقم سود خالص) در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد. در سال های اخیر مبحث کیفیت سود گزارش شده مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. یکی از جنبه‌های کیفیت سود محافظه‌کاری است؛ بدان معنا که هر چه محافظه‌کاری سود بیشتر باشد، کیفیت آن بالاتر است. مفهوم محافظه‌کاری در حسابداری سابقه ای طولانی دارد و به قول باسو[۲] ( ۱۹۹۷) نفوذ محافظه‌کاری در حسابداری حداقل به ۵۰۰ سال می‌رسد. حسابداران به طور سنتی محافظه‌کاری را “قانون پیشی گرفتن زیانها‌ و عدم سبقت سودها” معرفی کرده اند باسومحافظه‌کاری را تمایل حسابداران به الزام برای داشتن مستندات قوی (درجه بالایی از قابلیت تأیید شوندگی) برای شناسایی اخبارخوب در مقابل شناسایی اخبار بد معرفی می‌کند. حال در این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع هستیم که دو عامل عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی را میتوان از عوامل تاثیر گذار بر محافظه کاری نامید یا این دو متغیر فاقد اثرگذاری بر محافظه کاری می باشند.
ارزیابی عملکرد مدیریت پایه و اساس بسیاری از تصمیمات از قبیل پاداش مدیران، قیمت سهام، ریسک سهام، تصمیم گیری مربوط به سرمایه‌گذاری و سایر موارد دیگر است و نیز یکی از شاخص های بسیار مهم برای واحد اقتصادی می باشد زیرا در صورت مناسب بودن این شاخص واحد اقتصادی به اهداف خود دست می یابد روش های اندازه گیری عملکرد مدیریت شرکت و یافتن راهکارهای کنترل عملکرد آنها دارای روش های زیاد و همچنین پیچیدگی های خاص خود می باشد اما یکی از مهم ترین این شاخص های نسبت سود خالص بر کل دارایی ها (ROA) می باشد (یوشی ساتو[۳]،۲۰۱۲). در مورد عملکرد و کارایی اطلاعاتی می توان گفت مبنای تصمیم ­گیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار، اطلاعاتی است که از سوی بورس، ناشران اوراق بهادار و واسطه های فعال در این بازارها، منتشر می شود. بهره­ گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم ­گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که اطلاعات یاد شده به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. از سوی دیگر، نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حایز اهمیت است(هلتهایسن و واتز[۴] ،۲۰۰۱).
اما مسئله مهم این است که آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی می توانند به عنوان دو عامل موثر محافظه کاری را تحت تاثیر قرار دهند یا خیر؟ بر همین اساس در این تحقیق با توجه به مبانی نظری مذکور به بررسی رابطه بین عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی با محافظه کاری شرطی و غیر شرطی پرداخته می شود.
۱-۳- ضرورت انجام پژوهش
از دیدگاه نظری ، محافظه کاری حسابداری رفتار جانبدارانه مدیر در شناسایی سود را به تاخیر
می اندازد. از این رو، محافظه کاری موجب می شود تا مدیر و سایر گروه ها
نظیر سهامداران مبالغ کمتری از سود را دریاف

ت نمایند. این موضوع موجب افزایش ارزش شرکت می شود. ارزش افزایش یافته شرکت، میان همه گروه های طرف قرارداد شرکت تقسیم و رفاه هر گروه افزایش می یابد.
(واتس، ۲۰۰۳).
تهیه صورت های مالی محافظه‌کارانه بر قابلیت اتکاء اطلاعات حسابداری می افزاید، محافظه‌کاری توانایی سود حسابداری برای انعکاس سود اقتصادی (بازده مثبت سهام )و زیان اقتصادی (بازده منفی سهام ) رانشان می‌دهد. تأکید محافظه‌کاری بر تمایز قائل شدن بین بازده مثبت و منفی سهام (سود و زیان اقتصادی )است(باسو، ۱۹۹۷). بنابراین شناسایی عوامل موثر بر محافظه کاری می تواند استفاده کنندگان صورتهای مالی را یاری دهد. در واقع این پژوهش از آن جهت ضرورت می یابد که شرکت های خصوصی، بخش قابل توجه از اقتصاد ایران را تشکیل می دهند با توجه با این که روند خصوصی سازی با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شتاب بیشتری گرفته است، ارزیابی عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی از دید ذینفعان بسیار حائز اهمیت می باشد از طرفی دیگر محافطه کاری نیز یکی از مفاهیم کیفی در گزارشگری مالی می باشد و بر همین اساس ممکن است این وی‍ژگی کیفی از سوی مدیر تغییر کند و در نهایت بتواند بر تصمیم گیری ذینفعان اثر گذار باشد.
روش های اندازه گیری عملکرد مدیریت شرکت و یافتن راهکارهای کنترل عملکرد آنها دارای روش های زیاد و همچنین پیچیدگی های خاص خود می‌باشد ، مسئله مهم این است که تحقیق در آن حوزه، امکان توسعه ثروت و درآمد را برای کشور و بالخصوص برای سرمایه‌گذاران در شرکتهای بزرگ و کوچک به ارمغان می آورد. در نهایت یافته های منتج از این تحقیق می تواند برای خیل عظیم سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، مدیران و سایر استفاده کنندگان از گزارشهای مالی شرکتها مفید فایده قرار گیرد.
۱-۴- پرسش پژوهش
در تحقیق حاضر به طور کلی درصدد بررسی این موضوع خواهیم بود که آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی تاثیر می گذارند یا خیر؟
۱-۵- اهداف پژوهش
اهداف کلی تحقیق را می توان به دوبخش تقسیم و به شرح ذیل بیان نمود:
۱-۵-۱- اهداف علمی پژوهش
هدف اصلی پژوهش همانطور که از عنوان آن بر می آید، اینست که آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی می تواند بر محافظه کاری (که خود به دو صورت شرطی و غیر شرطی قابل سنجش می باشد) تاثیرگذار باشد یا خیر؟ به جهت دستیابی به این هدف به بررسی علمی عملکرد مدیریتی، کارایی اطلاعاتی و همچنین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی و عوامل موثر بر آن پرداخته شده است.
۱-۵-۲- اهداف کاربردی پژوهش
اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد. هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی با محافظه کاری در شرکت های بورس اوارق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود.
– تبیین بررسی رابطه بین عملکرد مدیریتی و محافظه کاری.
– تبیین بررسی رابطه بین عملکرد اطلاعاتی و محافظه کاری.
اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن می تواند اهداف کاربردی، برای گروه های زیر داشته باشد:
– تحلیل گران مالی: نتایج این تحقیق می تواند جهت تحلیل شرکت هایی که از سطح عدم کارایی مدیریتی و اطلاعاتی زیادی برخوردار هستند مفید باشد.
تعداد صفحه :۱۱۶
قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

پایان نامه مطالعه رابطه محافظه کاری حسابداری و انعطاف پذیری مالی

پایان نامه مطالعه رابطه محافظه کاری حسابداری و انعطاف پذیری مالی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشکده علوم اقتصادی واداری

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

موضوع:

مطالعه رابطه محافظه کاری حسابداری و انعطاف پذیری مالی

شرکت ها

استاد راهنما :

دکتر محمد کاشانی پور

استاد مشاور :

دکتر حسین فخاری

تابستان ۱۳۹۰

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده:
محافظه کاری واکنش محتاطانه حسابداران نسبت به شرایط نامطمئن و نامشخص، از جهت ارائه اطلاعات قابل اتکا و به موقع و همچنین واکنش نسبت به مسئولیت پاسخگویی قانونی و محیطی آن هاست. انعطاف پذیری مالی توانایی مقابله با بحران های مالی و رویدادهای غیر منتظره می باشد. انعطاف پذیری در تصمیمات مالی شرکت ها نشان داده می شود و از روی نوع تصمیم مالی اخذ شده می توان به آن پی برد. محافظه کاری علاوه بر تأثیر بر گزارشگری مالی، بر تصمیمات مالی مدیران، نیز اثرگذار است، لذا محافظه کاری می تواند بر انعطاف پذیری مالی، مؤثر باشد. ۴ نوع تصمیم مالی بررسی شده شامل وجه نقد دوره و حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد دوره، حساسیت جریان وجه نقد- سرمایه گذاری و تصمیمات پرداخت به سهامداران می باشد.
بر این اساس، این پژوهش در صدد است تا به بررسی تأثیر محافظه کاری بر انعطاف پذیری مالی ۸۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ۷۸-۸۸ به روش مقطعی و تحلیل ترکیبی بپردازد.یافته ها نشان می دهد که ارتباط معکوسی بین محافظه کاری شرکت وانعطاف پذیری مالی شامل وجه نقد دوره و حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد دوره و حساسیت جریان وجه نقد- سرمایه گذاری و تصمیمات پرداخت به سهامداران وجود دارد.
این یافته ها می تواند علاوه بر بیان اهمیت نقش محافظه کاری در حوزه حسابداری مالی، به تأثیر آن بر تصمیمات داخلی مدیران اشاره کند و موجب شناخت بیشتر مدیران نسبت به اهمیت و نقش مفهوم محافظه کاری و تاثیر آن در انعطاف پذیری مالی شود.
واژه های کلیدی:
محافظه کاری،انعطاف پذیری مالی، حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد دوره ، حساسیت جریان وجه نقد- سرمایه گذاری، پرداختی به سهامداران

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                  صفحه
فصل اول ۲
مقدمه ۲
۱-۲) اهمیت وضرورت تحقیق ۵
۱-۲-۱)  نظری.. ۵
۱-۲-۲) کاربردی.. ۵
۱-۳) فرضیه های پژوهش ۶
۱-۵) حدود پژوهش ۷
۱-۶) خلاصه مراحل روش پژوهش ۷
۱-۷) تعریف واژه های کلیدی ۱۴
فصل دوم ۱۶
مقدمه ۱۶
۲-۱) مبانی نظری ۱۶
۲-۱-۱)محافظه کاری.. ۱۶
۲-۱-۱-۱)دلایل حسابداری محافظه کارانه.. ۲۲
۲۲-۱-۱-)محافظه کاری و هزینه سرمایه.. ۲۵
۳-۱-۱-۲)محافظه کاری و مشکلات نمایندگی.. ۲۶
۴-۱-۱-۲)محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی.. ۲۷
۶-۱-۱-۲)محافظه کاری و اطلاعات حسابداری.. ۲۹
۲۷-۱-۱-) محافظه کاری و ارائه منصفانه.. ۲۹
۸-۱-۱-۲)دیدگاه قرارداد کارا.. ۲۹
۹-۱-۱-۲)دیدگاه سیستم اطلاعاتی ناکارآمد.. ۳۱
۲-۱-۲)انعطاف پذیری مالی.. ۳۲
۲-۲) پیشینه تحقیق ۳۳
۲-۲-۱)  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور.. ۳۳
۲-۲-۲) تحقیقات انجام شده در داخل کشور.. ۳۵
فصل سوم ۴۶
مقدمه ۴۶
۳-۱) مسأله تحقیق ۴۷
۳-۲) تدوین فرضیه های تحقیق ۴۸
۳-۳) روش تحقیق ۴۸
۳-۴) جامعه آماری ۴۸
۳-۵) روش جمع آوری اطلاعات ۵۰
۳-۶) حدود پژوهش ۵۰
۳-۷) ابزار تحقیق ۵۰
۳-۸)تعریف متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها ۵۱
۳-۹) مدل تحقیق ۵۱
۳-۹-۱) مدل تعدیل شده باسو به منظور سنجش محافظه کاری.. ۵۲
۳-۹-۲) نحوه ی سنجش وجه نقد نگهداری شده شرکت. ۵۴
۳-۹-۳) نحوه ی سنجش حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد.. ۵۷
۳-۹-۴) نحوه ی سنجش حساسیت وجه نقد-سرمایه گذاری. ۵۸
۳-۱۰) آزمون فرضیات ۶۲
۳-۱۰-۱)تحلیل رگرسیون.. ۶۲
۳-۱۰-۲)خود همبستگی.. ۶۳
۳-۱۰-۳)چگونگی تأیید یا رد فرضیه.. ۶۳
فصل چهارم ۶۵
مقدمه ۶۵
۴-۱) آمار توصیفی ۶۵
۴-۲) سنجش محافظه کاری.. ۶۷
۴-۳) آزمون فرضیه اول و نتایج آن.. ۷۴
۴-۴) آزمون فرضیه دوم و نتایج آن.. ۷۵
۴-۵) آزمون فرضیه سوم و نتایج آن.. ۷۷
۴-۶) آزمون فرضیه چهارم و نتایج آن.. ۷۸
فصل پنجم ۸۱
مقدمه ۸۱
۵-۱)نتیجه آزمون فرضیه اول ۸۱
۵-۲)نتیجه آزمون فرضیه دوم ۸۲
۵-۳)نتیجه آزمون فرضیه سوم ۸۲
۵-۴)نتیجه آزمون فرضیه چهارم ۸۲
۵-۵) نتیجه گیری ۸۳
۵-۶) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۸۳
منابع ۸۴
پیوست ها:
پیوست شماره ۱: اسامی شرکت های موجود در نمونه به تفکیک صنعت ۹۱
پیوست شماره ۲: نتیجه رگرسیون مقطعی به منظور سنجش محافظه کاری در سال ۸۱ ۹۲
پیوست شماره ۲: نتیجه رگرسیون مقطعی به منظور سنجش محافظه کاری در سال ۸۲ ۹۳
پیوست شماره ۲: نتیجه رگرسیون مقطعی به منظور سنجش محافظه کاری در سال ۸۳ ۹۴
پیوست شماره۴: نتیجه رگرسیون مقطعی به منظور سنجش محافظه کاری در سال ۸۵ ۹۶
پیوست شماره۵: نتیجه رگرسیون مقطعی به منظور سنجش محافظه کاری در سال ۸۶ ۹۷
پیوست شماره۶: نتیجه آزمون فرضیه اول ۹۸
پیوست شماره۸: نتیجه آزمون فرضیه سوم ۱۰۰
پیوست شماره۹: نتیجه آزمون فرضیه چهارم ۱۰۱
چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …….۱۰۳

&n
bsp;

فصل اول

کلیات تحقیق
 
 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه :

در رابطه با تأثیر محافظه کاری بر تصمیمات مالی مدیران و انعطاف پذیری مالی شرکت ها تحقیقات کمی در ادبیات وجود دارد]۴۹ [. این ارتباط از دو دیدگاه قابل ذکر است که هر دوی آن ها مبتنی بر تئوری نمایندگی و تئوری عدم تقارن اطلاعاتی هستند:
۱-دیدگاه قرارداد کارا
۲-دیدگاه سیستم اطلاعاتی ناکارآمد
این تحقیق با پشتوانه تئوریک فرضیه نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین دیدگاه دو گانه فوق (کارا و سیستم اطلاعاتی ناکارآمد) در صدد است تا به بررسی ارتباط بین محافظه کاری و انعطاف پذیری مالی شرکت ها، بپردازد. انتظار می رود بر مبنای دیدگاه قرار داد کارا این ارتباط مثبت و بر مبنای تئوری سیستم اطلاعاتی ناکارآمد این ارتباط منفی باشد.

۱-۱) بیان مسأله :
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه کاری به عنوان یکی از ویژگی های اصلی قابلیت اتکای اطلاعات در نظر گرفته شده است. قابلیت اتکا یکی از خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات است.]۱۹[ از طرفی هدف صورت های مالی، ارائه اطلاعات مفید درباره وضعیت مالی و انعطاف پذیری مالی است.]۸[ همچنین مدیران اعتقاد دارند انعطاف پذیری مالی، نقش مهمی در فرایند تصمیم گیری ایفا       می کند.]۵[ لذا انجام تحقیق در زمینه محافظه کاری و انعطاف پذیری مالی، از اهمیت خاصی برخوردار است.
بخش مهمی از ادبیات تحقیقات محافظه کاری، مبتنی بر مفهوم تئوری نمایندگی است]۴۷ [واتز[۱] معتقد است محافظه کاری موجب کاهش هر نوع هزینه نمایندگی مربوط به انعقاد قراردادها با ذینفعان     می شود.] ۴۲[و ]۵۴[
جیمی لی[۲] معتقد است محافظه کاری پاسخی برای ارائه اطلاعات قابل اتکاتر و عاملی برای تعدیل هزینه های مربوط به انعقاد قراردادها و همچنین ابزاری برای کاهش مسئولیت پاسخگویی قانونی و محیطی است. ] ۴۹[
لافوند و واتز[۳] معتقدند که محافظه کاری موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شده و امکان دستکاری سود و یا تحریف صورت های مالی را کاهش می دهد. ]۴۷[
فرانسیس  و مارتین]۳۸[، سری واستاو و تسو[۴]]۵۲[معتقدند که محافظه کاری سبب می شود پروژه های بی ثمر خاتمه یافته و ارزیابی بهتری از عملکرد به عمل آید و در نهایت اطلاعات مفیدتری به سرمایه- گذاران منتقل شود.
در محیط تجاری امروز شرکتی که بتواند در رابطه با تأمین مالی، از انعطاف پذیری بالایی برخوردار باشد ، مؤفق تر خواهد بود.]۱۱[
انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ عبارت‌ است از توانایی‌ واحد تجاری‌ مبنی ‌بر اقدام‌ مؤثر جهت‌ تغییر میزان‌ و زمان‌ جریانهای‌ نقدی‌ آن‌ به‌ گونه‌ای‌ که‌ واحد تجاری‌ بتواند درقبال‌ رویدادها و فرصتهای‌ غیرمنتظره‌ واکنش‌ نشان‌ دهد.]۱۹[
با توجه به تعاریف ذکر شده، اهمیت موضوعی محافظه کاری و انعطاف پذیری مالی قابل درک است. در این تحقیق، سعی بر آن است اثر محافظه کاری بر انعطاف پذیری مالی بررسی گردد.
محافظه کاری حسابداری بر انعطاف پذیری شرکت ها اثر می گذارد و متعاقب با آن، انعطاف پذیری مالی، در تصمیمات مالی شرکت ها، نشان داده می شود یعنی از روی نوع تصمیم مالی اخذ شده شرکت، می توان پی به انعطاف پذیری آن برد. چهار نوع تصمیم مالی بررسی شده شامل:
وجه نقد نگهداری شده، حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد، حساسیت جریان وجه نقد- سرمایه گذاری و همچنین تصمیمات پرداخت به سهامداران می باشد. ]۴۹[
در رابطه با تأثیر محافظه کاری بر تصمیمات مالی مدیران و انعطاف پذیری مالی شرکت ها تحقیقات کمی در ادبیات وجود دارد]۴۹ [. این ارتباط از دو دیدگاه قابل ذکر است که هر دوی آن ها مبتنی بر تئوری نمایندگی و تئوری عدم تقارن اطلاعاتی هستند:
۱-دیدگاه قرارداد کارا
۲-دیدگاه سیستم اطلاعاتی ناکارآمد
دیدگاه قرارداد کارا بر این محور استوار است که محافظه کاری به دلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی سبب کاهش هزینه انعقاد قراردادها شده لذا منجر به انعقاد قراردادهای کارا بین شرکت و ذینفعان می شود. از طرف دیگر این دیدگاه فرض می کند که اعمال محافظه کاری میزان نیاز به نگهداری وجه نقد را کم کرده و همچنین حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد و حساسیت جریان وجه نقد- سرمایه گذاری را کاهش و میزان سود پرداختی به سهامداران را افزایش می دهد. از سوی دیگر دیدگاه سیستم اطلاعاتی ناکارآمد معتقد است که محافظه کاری سبب تخریب سیستم اطلاعاتی حسابداری شده و این امکان را فراهم می آورد تا مدیران فرصت طلب به دستکاری سود بپردازند و امکان پخش شایعات فراهم شود و در آن صورت هزینه انعقاد قراردادها افزایش خواهد یافت. ]۴۹ [.این تحقیق با پشتوانه تئوریک فرضیه نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین دیدگاه دو گانه فوق (کارا و سیستم اطلاعاتی ناکارآمد) در صدد است تا به بررسی ارتباط بین محافظه کاری و انعطاف پذیری مالی شرکت ها بپردازد. انتظار می رود بر مبنای دیدگاه قرارداد کارا این ارتباط مثبت و بر مبنای تئوری سیستم اطلاعاتی ناکارآمد این ارتباط منفی باشد.
اینکه کدامیک از این دیدگاه ها در بازار سرمایه ایران حاکم است و مدیران و ذینفعان از کدامیک استفاده می کنند سؤالی است که این تحقیق در صدد پاسخگویی به آن است.
انتظار می رود یافته این تحقیق بتواند برای سرمایه گذاران و مدیران از جهت شناخت نقش و اهمیت مفهوم محافظه کاری حسابداری در انعطاف پذیری مالی مفید بوده و همچنین موجب تبیین نقش محافظه کاری در اخذ تصمیمات مالی شود.

۱-۲) اهمیت وضرورت تحقیق :

۱-۲-۱)  نظری

اگرچه مفهوم محافظه کاری در حسابداری مالی دارای سابقه طولانی است ولی تأثیر محافظه کاری بر تصمیمات مالی مدیران کمتر در ادبیات مالی و حسابداری به بحث گرفته شده است. .]۴۴[ فقدان چنین ادبیاتی ضرورت انجام تحقیق در زمینه تأثیر محافظه کاری بر تصمیمات مالی را موجب می شود.

۱-۲-۲) کاربردی

محافظه کاری یکی از ویژگی های برجسته گزارشگری مالی است که در سال های اخیر به خاطر رسوایی های مالی )در شرکتهایی مانند انرون و وردکام (، توجه بیش تری را به خود جلب کرده است. ]۱[
دو گروه اصلی تأمین کننده منابع مالی شرکت اعتباردهندگان و سرمایه گذاران می باشند. هر کدام از این دو گروه همواره به دنبال کسب منافع مورد نظرشان می باشند. اعتباردهندگان همیشه به دنبال وصول اصل و فرع وام های اعطایی بوده و سهامداران به دنبال کسب بازده مورد انتظار خود از فعالیت های شرکت و تغییرات قیمت سهام در ازای  فعالیت رو به رشد شرکت می باشند. ]۴[ اعتباردهندگان و سرمایه گذاران در تصمیمات خود جهت سرمایه گذاری و اعتباردهی، ارزیابی خود ازشرکت را مورد توجه قرار می دهند و بنابراین اینکه اعتباردهندگان و سرمایه گذاران شرکت را چه طور ارزیابی کنند، به قابلیت دسترسی آن شرکت به منابع مالی مؤثراست. هر چه شرکتی، قابلیت دسترسی بیشتر به منابع تأمین مالی داشته باشد، منعطف تر است.
این تحقیق در صدد آن است که به آزمون دو دیدگاه مخالف که در مورد ارتباط بین محافظه کاری و انعطاف پذیری مالی وجود دارد، بپردازد و نشان دهدکدام یک از این دو دیدگاه به واقعیت نزدیک تر است. از طرفی یافته این تحقیق، می تواند علاوه بر بیان اهمیت نقش محافظه کاری در حوزه حسابداری مالی، به تأثیر آن بر تصمیمات داخلی مدیران اشاره کند و موجب شناخت بیشتر مدیران نسبت به اهمیت و نقش مفهوم محافظه کاری و تاثیر آن در انعطاف پذیری مالی شود.
[۱] Watts
[۲] Jimmy lee
[۳] Lafond & watts
[۴] Srivastava & tse
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *