Get a site

برچسب: دانشگاه تبریز

پایان نامه بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه تبریز از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی

پایان نامه بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه تبریز از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه تبریز از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 چکیده:

امروزه پدیده ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و نیاز اساسی و زیر بنایی همه جوامع بطور چشمگیری مورد توجه همگان قرار گرفته است و کشورهای مختلف برنامه های وسیعی را برای توسعه ورزش در جوامع خود طراحی و اجرا می کنند، به این منظور به بررسی وضعیت اماکن و تجهیزات ورزشی و منابع انسانی و تاثیر آنها بر میزان مشارکت ورزش دانشجویان پرداخته می شود.

تحقیق حاضر به بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی در سال تحصیلی ۸۸- ۱۳۸۷ می پردازد. جامعه آماری این تحقیق، دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز می باشد و نمونه آماری نیز برابر با جامعه آماری می باشد.

جمع آوری اطلاعات با بهره گرفتن از توزیع پرسشنامه در میان دانشجویان تربیت بدنی صورت گرفت و سپس اطلاعات با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج تحقیق حاکی از آن است که: ۳/۷۴ درصد از دانشجویان تربیت بدنی میزان رضایتمندی‌شان از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی در حد متوسط، ۸/۱۷ درصد در حد     ضعیف و ۹/۷ درصد در حد خوب می باشد.

همچنین اختلاف معنی داری در میزان رضایتمندی بین دانشجویان دختر و پسر ورودی سالهای مختلف دیده نمی‌شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول- مقدمه و طرح تحقیق

مقدمه

بیان مساله .

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق .

– هدف کلی.

– هدف جزئی.

فرضیه های تحقیق

محدودیت های تحقیق

– محدودیت های قابل کنترل

– محدودیت های غیر قابل کنترل

تعریف واژگان .

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق

مقدمه .

بهره وری

آمار .

– آمار اماکن و تاسیسات ورزشی

– زمان بهره برداری از اماکن و تاسیسات ورزشی

– آمار منابع انسانی

پایه های علمی .

– تحقیقات انجام شده در داخل کشور

– تحقیقات خارج از کشور

فصل سوم .

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری و نمونه آماری .

روش جمع آوری اطلاعات و وسیله جمع آوری .

روش تجزیه تحلیل اطلاعات

فصل چهارم

فصل پنجم .

مقدمه

یافته های تحقیق

بحث و نتیجه گیری .

 

 

 

فصل اول

 

مقدمه:

به طور معمول زندگی انسان توام با حرکت است اما با ظهور انقلاب صنعتی انجام دادن کارهایی را که زمانی با دست انجام می‌شد ماشین‌ها به عهده گرفتند به نسبتی که فعالیت بدنی مردم کاهش یافت، توانایی و زمینه‌ی حرکت طبیعی نیز در آنها کم شد. بدیهی است که زندگی ماشینی راحت‌تر بوده اما مشکلات جدی نیز به بار آورده است. بدون تلاش جسمی روزانه، بدن انسان دچار گرفتگی، ضعف عضلانی و یا انواع بیماریها می گردد. با توجه به اینکه فعالیت های اجباری روزانه ای که اغلب مردم آن را انجام می دهند برای ثبات تندرستی و سلامتی کافی نیست و بیشتر نیازمند جبران این فقر حرکتی به وسیله ورزش می باشند، برای شرکت دادن افراد در ورزش نیازمند ایجاد احساس و باورهای مثبت نسبت به ورزش در وجود آنها هستیم تا ورزش به عنوان یک فعالیت مطلوب اجتماعی پذیرفته شود که در این میان محیط و شرایط محیطی که بخش عمده آن را تاسیسات و تجهیزات ورزشی تشکیل می‌دهند تاثیر گذار هستند. [۱]

ورزش هر جامعه بیانگر بخشی از زیر بنای فرهنگی و اجتماعی هر ملت است. دانشجویان دانشگاهی بخش فهیم و بنیادی هر جامعه هستند و در ورزش نیز فعال‌ترین قشر محسوب می شوند. چشم انداز ورزش دانشجویی از دامنه و کیفیت تدارک ورزشی آن با سرمایه گذاری از طریق فراهم کردن فرصت‌های جدید توسعه می‌یابد. این امر بیانگر فرصت ها و چالش های بزرگ موسسات آموزشی در رسیدن به این دور نما و تحت کنترل در آوردن گستره پتانسیل ورزشی به عنوان ابزاری برای توسعه سلامتی، رضایت فردی، گنجایش اجتماعی و مشارکت است. از بین عوامل متعددی که ورزش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را از سایر بخش ها متمایز می کند رقابت ورزشی بنی دانشکده ها و دانشگاه ها می باشد که از برجستگی خاصی برخوردار است.

فعالیت ورزشی هر دانشجوی دانشگاه به طور گسترده ای درگیر رقابت ورزشی بین دانشکده ای و دانشگاهی است و تعداد زیادی از پرسنل اداری، مربیان و اعضای هیئت علمی نیز به نحوی به آن می پردازند و بودجه های زیادی هم مصرف می‌شود. [۲]

هدف این تحقیق تعیین میزان رضایت دانشجویان تربیت بدنی از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی دانشگاه تبریز است. این پژوهش از نوع توصیفی است و جامعه‌ی آماری این پژوهش را دانشجویان گروه تربیت بدنی تشکیل می دهند.

 

بیان مسئله:

امروزه مقوله‌ی تربیت بدنی و ورزشی به عنوان بخش عملی تعلیم و تربیت در نظام اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که دستیابی به هدف های آن صرفاً از طریق برنامه ریزی صحیح و اصولی می تواند محقق گردد. در این راستا تغییرات شگرف و سریعی که در دنیای تکنولوژی صورت می گیرد، کاربرد روش‌های آموزشی پیشرفته و پیچیده را اجتناب ناپذیر می سازد. از این رو رسالت مراکز آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی نسبت به گذشته سنگین‌تر و پیچیده‌تر شده است به طوری که تحقق هدف های آموزشی در هر جامعه ای به وجود استادان و مربیان ماهر و متخصص بستگی تام دارد. از طرفی برنامه های تربیت بدنی و علوم ورزشی دارای هدف های مشخص و معینی هستند. درک آنها زمانی می تواند در دانشجویان اثرات شایسته و موثری بر جای بگذارد که مربیان و استادان خود، با این هدف آشنا بوده و در کاربرد آن شیوه‌ی درستی را انتخاب کرده باشند. در واقع آگاهی و نحوه‌ی تدریس مربیان و استادان می تواند انگیزه و شوق لازم را در دانشجویان ایجاد نموده و آنانرا به تحریک بیشتر و اشتیاق افزون‌تر نسبت به مسائل علمی و عملی در امر ورزش سوق دهد.

نظر به اینکه رشته های تربیت بدنی با دروس عملی و نظری سر و کار دارد، و به ویژه بخش عملی آن زمانی نمود بهتری پیدا می کند که امکانات و تجهیزات لازم و کافی در حد رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان در اختیار باشد. از این رو محققان اهمیت برخورداری از تاسیسات و امکانات ورزشی مطلوب برای دانشگاه‌ها را در حفظ سلامتی و پیشگیری از بروز آسیب‌ها و عملکرد بهتر ورزشکاران را در فعالیت‌های ورزشی مورد تاکید قرار داده‌اند. [۳]

تجهیزات ورزشی یکی از ملزومات اصلی برای ورزش است و بدون وجود وسایل و محیط مناسب ورزشی نمی توان به نتیجه‌ی مطلوب در ورزش دست یافت. تحقیقات نشان می دهد که برآورده شدن نیازها، رضایت خاطر فرد را به وجود می‌آورد و این احساس رضایت منجر به تحریک فرد برای تلاش بیشتر و کارآیی مطلوب‌تر می‌شود. اگر انتظارات فرد از حرفه اش برآورده نشود و به هدفی که از انتخاب حرفه‌ی خود داشته است برسد در او ایجاد رضایت شده و خود را موفق احساس می‌کند. [۴]

بدیهی است دانشجویان زمانی با تحصیل در رشته ی تربیت بدنی احساس رضایت خواهند نمود که توقعات و انتظارات آنان با تحصیل در این رشته برآورده شود و آموزش این رشته بتواند زمینه‌ی رشد و بروز استعدادهای نهفته‌ی آنان را فراهم آورد. [۳]

تحقیق حاضر با عنوان «بررسی رضایت مندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امکانات علمی و عملی و منابع انسانی» بر آن است تا با توصیف امکانات و تجهیزات علمی و عملی دانشگاه و نحوه توزیع آنها، نقاط قوت و ضعف این امکانات و نیروی انسانی خدمت کننده، به بررسی میزان رضایت تحصیلی و انگیزش دانشجویان بپردازد.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق:

امروزه پدیده ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و نیاز اساسی و زیر بنای همه‌ی جوامع به طور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است. از آثار مثبت این پدیده تامین سلامت و بهداشت جسمانی و روانی، کاهش هزینه‌های درمانی، افزایش انگیزه و رضایت مندی تمام افراد یک جامعه است. [۵]

تسهیلات و امکانات ورزشی به طور روز افزون در حال گسترش است. محیط ورزشی مناسب یکی از عوامل موثر در ارتقای کیفی اجرایی ورزش به شمار می‌رود. فقدان و کمبود امکانات و تسهیلات ورزشی مناسب و مربیان مجرب از جمله عواملی است که موجب کندی پیشرفت و نارضایتی ورزشکاران می‌شود. [۶]

نقش نیروی انسانی در پیشبرد امور جامعه دارای اهمیتی والاست و موثرترین رکن در تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی نیز تجهیز نیروی انسانی متعهد، متخصص، ماهر و افزایش مهارت‌های مداوم او را اجتناب ناپذیر می کند. [۷]

رضایتمندی افراد از حرفه‌شان نسبت مستقیمی با بهره وری دارد و در این رابطه نیروی انسانی فعال نقش عظیم و ارزشمندی دارد. رضایت مندی باعث می شود فرد نسبت به آن حرفه متعهد شده، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شده و روحیه فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد و مهارت‌های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند.

وجود انگیزش برای ادامه فعالیت لازم و ضروری است و اگر فرد به حرفه خود علاقه‌مند نباشد ادامه حرفه برایش ملالت آور خواهد بود، ولی برآورده شدن نیازها از طریق حرفه احساس رضایت ایجاد می کند. بسته به اهمیت و شدت وجوتد نیاز و میزان ارضاء آن توسط حرفه احساس رضایت نیز در فرد بیشتر می شود. [۷]

ایجاد رضایت در دانشجویان معمولاً از سرعت مناسبی برخوردار نخواهد بود اما قطعاً با شتاب قابل قبولی از بین می رود. ممکن است همه‌ی شرایط برای بالا نگه داشتن رضایتمندی دانشجو در حدی فوق العاده باشد. اما صرفاً با یک عملکرد نامناسب از طرف کارکنان، مربیان و یا اساتید و همچنین با کمبود امکانات و نامناسب بودن فضاهای ورزشی و استمرار آن، امکان تاثیر این شرایط مناسب به صورت کاملاً محسوسی به مرور زمان به سمت صفر میل می کند. [۸]

با توجه به موارد فوق در این تحقیق سعی بر این داریم که با بررسی تاثیر فضاها و تاسیسات ورزشی و تعداد کارشناسان و عملکرد آنها در گرایش افراد به ورزش و رضایت آنها کوشش بیشتری داشته باشیم.

 

اهداف تحقیق:

هدف کلی:

تعیین میزان رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی.

اهداف جزئی:

  1. تعیین تعداد فضاهای روباز
  2. تعیین تعداد فضاهای سرپوشیده
  3. تعیین تعداد فضاهای چند منظوره
  4. تعیین تعداد فضاهای تک منظوره
  5. تعیین تعداد اساتید، مربیان و کارکنان خانم در بخش ورزشی
  6. تعیین تعداد اساتید، مربیان و کارکنان آقا در بخش ورزشی
  7. تعیین ساعات بهره برداری از فضاهای ورزشی برای دانشجویان دختر
  8. تعیین ساعات بهره برداری از فضاهای ورزشی برای دانشجویان پسر
  9. تعیین امکانات علمی و آزمایشگاهی

 

فرضیه های تحقیق:

– دانشجویان از امکانات علمی و عملی رضایت دارند.

– دانشجویان از عملکرد اساتید تئوری و عملی و کارکنان رضایت دارند.

 

محدودیت های تحقیق:

 

تعداد صفحه :۶۵

قیمت : ۲۵۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.