Get a site

برچسب: طراحی کاربردی

پایان نامه کارشنای ارشد رشته مکانیک گرایش طراحی کاربردی: روش المان محدود در طراحی قالبهای فلزی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مکانیک گرایش طراحی کاربردی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 سمینار کارشناسی ارشد

مکانیک گرایش طراحی کاربردی

 موضوع:

روش المان محدود در طراحی قالبهای فلزی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

محاسبه نیرو در فرایند کشش عمیق :
در کشش عمیق نیروی لازم برای تغییر شکل به طور غیر مستقیم به منطقه تغییر شکل اعمال می‌شود. منطقه تغییر شکل در لبه ورق، قسمت بین نگهدارنده و قالب است و نیروی سنبه از طریق کف و دیواره قطعه در حال کشش به لبه انتقال می‌یابد. به این ترتیب در حین کشش در دیواره قطعه و لبه‌های انتقالی خمیده شده تنشهای کششی ظاهر می‌شود که می‌تواند به تضعیف دیواره و نهایتاً به ایجاد ترک در این مواضع منجر شود. شکل ( ۴۱ ) قسمتی از قطعه را در حین فرایند کشش نشان می‌دهد. در حین شکل دهی، به هر جزء کوچکی در منطقه تغییر شکل، تنشهای کششی در امتداد شعاع و تنشهای فشاری در امتداد محیط اعمال می‌شود. چنانچه فرایند بدون نگهدارنده انجام گیرد، در لبه ورق چروک خوردگی ایجاد می‌شود که دلیل آن ظاهر شدن تنشهای فشاری محیطی است.
با به کار بردن نگهدارنده و ایجاد تنشهای فشاری در امتداد محور Z می‌توان از چروک خوردگی لبه ورق جلوگیری کرد. از طرفی وجود نیروی نگهدارنده FN سبب ظاهر شدن اصطکاک در سطح تماس ورق و نگهدارنده و همچنین بین ورق و قالب می‌شود. اما به دلیل کوچک بودن نیروی نگهدارنده و روانکاری، تأثیر اصطکاک بر تنشهای شعاعی و محیطی بسیار ناچیز است.
نمودار حد تغییر شکل در کشش عمیق:
در تغییر شکل پلاستیکی عموماً ثابت باقی ماندن حجم و در کشش عمیق ثابت ماندن تقریبی سطح خارجی و ضخامت ورق فرض شده است. عملاً چگونگی تغییر شکل در کشش عمیق را می‌توان به کمک خطوط مشبکی شکل ویژه‌ای، که روی سطح ورق از طریق یکی از روش های مکانیکی، الکتروشیمیایی و فتوشیمیایی ترسیم می‌شود، شکل (۴۴)، تجزیه و تحلیل نمود. نوع دایره‌ای شکل آن برای اندازه‌گیری و محاسبه بسیار راحت‌تر است، زیرا دایره‌ها در تغییر شکل به بیضی تغییر می‌یابند که قطرها یا محورهای اصلی آنها اندازه و جهت کرنشهای اصلی را نشان می‌دهند. اندازه هر دو قطر بیضی‌ها اندازه‌گیری می‌شود و کرنشهای اصلی، ترجیحاً حقیقی، محاسبه می‌شوند. و با بهره گرفتن از رابطه حجم ثابت می‌توان کرنش در جهت سوم را نیز به دست آورد . مقادیر مربوط به بیضی‌هایی که در آنها نازکی موضعی یا شکست رخ داده است، شرایط تخریب را مشخص می‌کنند، در حالی که بیضی‌ها یا دایره‌هایی که به اندازه یک یا چند قطر از این ناحیه شکست فاصله دارند به عنوان قابل قبول یا سالم تلقی می‌شوند، شکل ( ۴۵ ). با تعیین موقعیت نقاط مختلف مربوط به کرنشهای اصلی نمونه‌های مختلف، نمودار حد تغییر شکل به دست می‌آید. شکل ( ۴۶ ). حد تغییر شکل سالم را برای یک فولاد کم کربن در کشش عمیق نشان می‌دهد.
تعداد صفحه :۳۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]

پایان نامه ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی: تحلیل تنش حرارتی در یک دیسک از جنس مواد Piezo-FGM

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

عنوان:

تحلیل تنش حرارتی در یک دیسک از جنس مواد Piezo-FGM

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
پاسخ کوپل وابسته به زمان برای یک حلقه پیزوترموالاستیک خواص تابعی که در جهت شعاع قطبی می باشد تحت بار دینامیکی متقارن در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.به منظور در نظر گرفتن کوپلینگ تغییر مکان و دما و میدان الکتریکی و همچنین اثر انتقال حرارت ، تئوری کلاسیک و همچنین تئوری گرین نقدی برای پیزو ترموالاستیسیته مورد استفاده قرار گرفته است. پروفیل همه
خواص ماده تابع یک قانون کسرحجمی با ضرایب متفاوت برای هر مشخصه مادی در نظر گرفته شده. برای حل سه معادله کوپله دیفرانسیل جزئی روش المان محدود گلرکین و همچنین روش نیومارک بکار رفته است. حلقه تحت یک بار حرارتی واقع میشود و اثرات ضریب ناهمگنی و زمان مورد بررسی قرار گرفته است.
مقدمه
در سالهای اخیر توجه بیشتری در زمینه ترموالاستیسیته به رفتار کوپل ترموالکترومکانیکی در مواد هوشمند صورت گرفته است. برهم کنش بین میدان ترموالاستیک و ترموالکتریک در یک حلقه پیزو FGM تحت یک تغییر ناگهانی دما و تحریک الکتریکی معمولا در شاتل های فضایی و هواپیماهای مافوق صوت و راکت ها و موشکها مشاهده می شود.
برهمکنش بین میدان های الکتریکی و مکانیکی و حرارتی در یک حلقه پیزوالکتریک تحت شوک حرارتی در تئوری کوپل وابسته به زمان ترموالاستیسته مورد بررسی قرار می گیرد. این تئوری برای تحلیل بخش گسترده ای از پدیده های کوپل الکتریکی و مکانیکی و حرارتی در شرایط پیچیده، مفید میباشد. در این پایان نامه به مطالعه این رفتار کوپل در یک حلقه پیزو FGM تحت شوک حرارتی و حل معادلات کوپل مربوط به آن به روش اجزا محدود همراه با روش نیومارک برای حل این مسئله دینامیکی در بازه زمان به دو روش تئوری کلاسیک پیزوترموالاستیسیته و نیز تئوری ترموالاستیسیته تعمیم.
قیمت متن کامل ۶ هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]

پایان نامه ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی: تحلیل المان محدود تیر اف.جی.ام با فرض اویلر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

عنوان:

تحلیل المان محدود تیر اف.جی.ام با فرض اویلر به همراه لایه پیزو تحت بار دینامیکی مکانیکی و میدان الکتریکی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
در این پایان نامه با بهره گرفتن از علم و روش المان محدود، یک تیر مورد بررسی قرار گرفته است. تیر مورد بررسی از نوع اف.جی.ام با فرض اویلر می باشد و در راستای ضخامت از توابع توانی پیروی می کند و در سطح بالایی تیر لایه ای از یک ماده پیزوالکتریک به عنوان دقیق کننده (اکچواتر – actuator) چسبانیده شده است. سختی actuator به دلیل ضخامت پایین آن صرفنظر گردیده است و تنها نیروی حاصله مورد بررسی قرار گرفته است. تیر مذکور تحت میدان الکتریکی ثابت و نیروی مکانیکی دینامیکی به طور همزمان قرار دارد. با بهره گرفتن از روش نیومارک تیر به طور دینامیکی تحلیل گردیده است. برای حل المان محدود تیر از نرم افزار متلب (MATLAB) استفاده گردیده است و نرم افزار کلی تحلیل تیر مذکور ارائه گردیده است.
مقدمه:
اخیرا در علم روز، مواد اف.جی.ام (functionally graded materials) از اهمیت بسزایی برخوردار گردیده اند. این مواد معمولا در سازه در راستای ضخامت خود تحت تابعی تغییر جنس دارند. این مواد در سال ۱۹۸۸ در ژاپن ساخت و به نوعی کشف گردیدند. برای اولین بار در سال ۱۹۹۳ در هنگام نیاز به موادی با استحکام بسیار بالا در برابر حرارت، فردی به نام کویزومی این مواد را برای سازه های فضایی پیشنهاد داد. در سازه های کامپوزیتی تغییر ناگهانی خصوصیات مواد باعث ایجاد تنش های سنگین برشی در میان لایه ها می گردد و این موضوع در مواد اف.جی.ام با تغییر ملایم جنس ماده تحت تابع تعیین شده تا حد چشمگیری تقلیل می یابد و در این شرایط اف.جی.ام از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد.
یکی دیگر از موادی که از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و دارای خصوصیات ذاتی خاصی می باشد، پیزوالکتریک است. این مواد تحت تاثیر میدان الکتریکی دچار تغییر اندازه می گردند و اگر این مواد در سازه به صورت لایه های کامپوزیتی استفاده گردند به جای تغییر اندازه باعث تولید نیرو می گردند. اگر این مواد را تحت میدان الکتریکی قرار داده و از نیروی تولید شده توسط آنها استفاده گردد نام آن actuator (دقیق کننده) می باشد و اگر در عکس این مسیر از آن استفاده گردد و به آن نیرویی وارد گردد که باعث تغییر شکل آن گردد و از اختلاف پتانسیل ایجاد شده استفاده گردد، در این حالت نام آن sensor (سنسور) می باشد. مواد پیزوالکتریک دارای گستره وسیعی می باشند و مواد مختلف با خصوصیات متفاوتی را دارا هستند.
فصل اول: کلیات
۱-۱) هدف
هدف اصلی که در این پایان نامه دنبال شده است تحلیل یک تیر تحت بار دینامیکی مکانیکی توسط المان محدود است. طبیعتا به دلیل استفاده از روش المان محدود و حجم بالای محاسبات از نرم افزار کامپیوتری استفاده گردیده است. نرم افزار مورد استفاده برای این تیر MATLAB می باشد. تیر تحت بررسی از نوع FGM بوده و در سطح بالایی تیر یک لایه ماده پیزوالکتریک به عنوان actuator تعبیه گردیده است و در نتیجه تیر تحت میدان الکتریکی، تحت نیروی پیزوالکتریک قرار می گیرد. در اصطلاح به چنین تیری، تیر PIEZO FGM گفته می شود. از سختی لایه پیزوالکتریک به دلیل ضخامت پایین آن صرفنظر گردیده است و تنها نیروی حاصله تحت میدان الکتریکی مورد بررسی قرار می گیرد.
جهت تحلیل تیر پس از فرمول بندی های اصلی ریاضی از المان محدود (finite element) برای مدلسازی تیر استفاده گردیده است. المان های مورد استفاده جهت به دست آوردن دقت کافی محاسبات، المان های چهار نقطه ای  continuos beam element C می باشند. در این نوع المان جابجایی و شیب دو سر تیر نامعلوم می باشد و تابع مدلسازی المان آن (shape function) درجه ۳ می باشد. حل تیر با فرض اویلر انجام گرفته است و جابجایی های افقی و عمودی برای هر نود (node) در نظر گرفته شده است و هر node دارای دو درجه آزادی می باشد. برای مدلسازی FGM تیر از توابع توانی استفاده گردیده است.
تیر مورد بررسی تحت نیروی مکانیکی دینامیکی و میدان الکتریکی ثابت به طور همزمان قرار دارد. برای تحلیل تاثیر نیروی حاصل از میدان الکتریکی بر روی تیر از قوانین بنیادین مربوط به پیزوالکتریک (constitutive relations) استفاده گردیده است. در اولین مرحله از اصل همیلتون (Hamilton’s principle) و برای تحلیل اثر دینامیکی نیرو از روش نیومارک (Newmark) برایوردحل استفاده می گردد که اصولا نسبت به باقی روش ها از سادگی و دقت مناسبی برخوردار می باشد.
نرم افزار ارائه شده قابلیت پذیرفتن ورودی حالات مختلف تیر برای شرایط مرزی متفاوت را دارا می باشد و جواب های آن برای بررسی صحت، با مقالات بین المللی مقایسه گردیده است.
نتایج دینامیکی نرم افزار از طریق روش marching through time و رسیدن به نقطه عطف یا converge به دست آمده است.
نمای کلی تیر در صفحه بعد نمایش داده شده است.
در تیر از استحکام لایه پیزوالکتریک به دلیل ضخامت پایین آن صرفنظر گردیده است و تنها نیروی ایجاد شده تحت میدان الکتریکی آن مورد بررسی قرار می گیرد.
تعداد صفحه : ۹۲
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]

سمینار ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی: کنترل پیزو در ارتعاشات اجباری صفحات FGM ترموالاستیک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

عنوان:

کنترل پیزو در ارتعاشات اجباری صفحات FGM ترموالاستیک

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
در این رساله معادلات خطی حاکم بر رفتار صفحات FGM پیزو ترموالاستیک براساس اصل همیلتون و روش المان محدود به دست آورده شده اند. توابع شکل خطی مورد استفاده قرار گرفته و تغییر شکل برشی مرتبه اول (FSDT) در نظر گرفته شده است. صفحه FGM مورد نظر ترکیبی از فلز و سرامیک در نظر گرفته شده است که خواص ساختاری آن مدرج در جهت ضخامت ورق و مطابق با توزیع کسر حجمی قانون توانی می باشد. معادلات دیفرانسیل در حوزه زمانی حاکم برای صفحات FGM به وسیله روش انتگرالی نیومارک حل شده اند. لایه های پیزوالکتریک بر روی سطوح صفحات FGM چسبانده شده اند تا از طریق اعمال اختلاف پتانسیل الکتریکی، دامنه ارتعاشات کاهش یابد. پاسخ های کنترل شده و کنترل نشده مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. تاثیر محیط حرارتی و کنترل پیزو این تغییر شکل های حرارتی، با بهره گرفتن از سازه پیزوالکتریک مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
مقدمه
تحقیقات گسترده با هدف ساخت یک ماده مصنوعی مقاوم در برابر دماهای بالا و شوک های حرارتی جهت استفاده در بدنه فضاپیماها و نیروگاه های هسته ای به شناخت FGM منجر گردیده است. پیش بینی می گردد با توجه به ویژگی های منحصر به فرد این ماده، کاربردهای صنعتی آن در سال های آتی توسعه یابد. مواد FGM از نظر زیر ساختاری ناهمگن بوده به طوری که خواص مکانیکی به طور ملایم و پیوسته از یک سطح تا سطح دیگر ماده تغییر می کند. نوع رایج این مواد سرامیک – فلز می باشد. در این حالت یک سطح از جسم سرامیک بوده و سطح مقابل فلز می باشد و خواص مکانیکی در ضخامت جسم از سرامیک به فلز در تغییر است.
ضمنا عبارت سیستم سازه هوشمند به انواع وسیعی از مواد فعال و سیستم های سازه ای غیرفعال نسبت داده می شود. به عنوان مثال، یک سیستم متشکل از یک کامپوزیت (تیر، ورق، پوسته و یا هر شکل بنیادی دیگری) با قطعه های پیزوالکتریک تعبیه شده یا چسبانده شده بر روی سطوح سازه و یا حتی لایه هایی از مواد فعال در یک سیستم چند لایه می باشد.
در توسعه سیستم های سازه های هوشمند، مواد پیزوالکتریک به عنوان حسگر و عملگر برای کنترل و نظارت خودکار پاسخ های سازه ای استفاده شده است. استفاده از سیستم های حسگر و عملگر پیزوالکتریک برای کنترل ارتعاشات به صورت یک ابزار مهم و مفید در طراحی سیستم ها و سازه های هوشمند درآمده است. حسگر پیزوالکتریک توانایی پاسخ به ارتعاشات و ایجاد ولتاژ با توجه به اثر مستقیم پیزوالکتریک را دارد. این ولتاژ پردازش شده توسط یک بهره کنترلی تقویت شده و سپس به عملگر اعمال می گردد. عملگر به نوبه خود با بهره گرفتن از اثر معکوس پیزوالکتریک نیروی کنترلی ایجاد می نماید و اگر نیروی کنترلی مناسب باشد، ارتعاش سازه به صورت مناسبی کنترل می شود.
در گذشته نه چندان دور، مطالعات بر روی سازه های هوشمند با حسگر و عملگر پیزوالکتریک اکثرا بر روی روش های تحلیلی تکیه داشته اند. این رهیافت ها را فقط می توان بر روی سازه های ساده مانند تیرها و صفحات با تکیه گاه ساده، به کار برده می شود و برای سازه های پیچیده قابل استفاده نبوده است. بنابراین احتیاج به تحلیل المان محدود بیش از پیش جلوه نموده است.
در این رساله سعی بر شده است که با بهره گرفتن از تئوری تغییر شکل مرتبه اول (FSDT) به تحلیل کنترل ارتعاشات صفحه FGM مجهز به لایه های حسگر و عملگر پیزوالکتریک در محیط حرارتی پرداخته شود که معادلات حاکم براساس اصل همیلتون و روش المان محدود به دست آورده می شوند. برای تحلیل در حوزه زمان معادلات حرکت برای صفحات FGM از روش نیومارک استفاده می گردد و همچنین جهت کنترل ارتعاشات از یک کنترل تناسبی منفی سرعت در تعامل با لایه های حسگر و عملگر پیزوالکتریک استفاده می شود.
فصل اول: کلیات
۱-۱- هدف
مواد FGM، مواد مرکب چند وظیفه ای هستند که به طور میکروسکوپی غیرهمگن بوده و خواص آنها به طور پیوسته و آرام از یک سطح (معمولا سرامیک) تا سطح دیگر (معمولا فلز) تغییر می نماید. بدین ترتیب مواد FGM خواص گوناگون جورنشدنی از جمله مقاومت در مقابل حرارت، سایش و اکسیداسیون سرامیکی را با چقرمگی، استحکام و قابلیت ماشین کاری فلزات درهم می آمیزند. این در حالیست که این مواد خطر تورق ناشی از عدم تطابق خواص مکانیکی در فصل مشترک مواد مرکب به ویژه در دماهای بالا را نیز مرتفع می سازند. لذا مواد FGM مزیت تاب آوردن در شرایط محیطی با دمای بالا ضمن نگهداشتن یکپارچه ساختاری خودشان را دارا هستند. در آستانه قرن ۲۱، ورود به نسل جدید سیستم سازه ها و مواد هوشمندی که کوپلینگ مگنتو – الکترو – ترمو – مکانیکی، هوشمندی هدفمند، یکپارچگی و کوچک سازی را ترکیب می کنند پیش روست. کنترل، جداسازی و فرونشاندن ارتعاش، قابلیت های حسگری، مانیتورینگ و خوداصلاحی و نیز انجام اقدام اصلاحی شماری چند از بکارگیری تکنولوژیکی این مواد است. مواد پیزوالکتریک، مگنتو استریکتیو، آلیاژهای حافظه دار و سیالات الکترو رئولوژیکال در کناره سازه ها، سازه های هوشمند را خلق می نمایند. مواد پیزوالکتریک این توانایی را دارند که هنگام قرار گرفتن تحت یک کرنش مکانیکی، میدان الکت

ری

کی تولید کنند و اگر پیزوالکتریک تحت میرایی الکتریکی قرار گیرند، در واقع تحت تنش قرار گرفته اند.
۲-۱- پیشینه تحقیق
در مورد کنترل ارتعاشات سازه هایی که از لایه های حسگر و عملگر پیزوالکتریک استفاده شده است، تحقیقات بسیاری صورت گرفته است که برخی از این تحقیقات به شرح زیر می باشند.
Hwang و Park به ارائه فرمول بندی المان محدود برای کنترل ارتعاشات صفحات چندلایه با حسگر و عملگر پیزوالکتریک پرداختند. با بهره گرفتن از تئوری کلاسیک صفحات، معادلات حرکت توسط اصل همیلتون را به دست آوردند.
Lam و همکارانش مدل المان محدود را براساس تئوری کلاسیک صفحات برای کنترل فعال ارتعاشات صفحات مرکب که مجهز به لایه های حسگر و عملگر پیزوالکتریک بودند، توسعه دادند.
Liu و همکارانش فرمول بندی المان محدود را برای مدل دینامیکی صفحات مرکب با لایه های حسگر و عملگر پیزوالکتریک ارائه نمودند و همچنین براساس تئوری کلاسیک صفحات و اصل همیلتون این فرمول بندی صورت گرفته است. برای کنترل فعال ارتعاشات از یک کنترلر منفی سرعت استفاده شده است که با اثر مستقیم و معکوس پیزوالکتریک در یک حلقه بسته کوپل می باشد. Moita و همکارانش به بررسی مدل المان محدود برای کنترل فعال پوسته و صفحه مرکب تحت ارتعاشات اجباری براساس تئوری مرتبه بالا تغییر شکل، پرداخته اند.
بررسی کنترل ارتعاشات صفحات مرکب با لایه های حسگر و عملگر پیزوالکتریک با فرمول بندی المان محدود براساس تئوری مرتبه اول تغییر شکل را Heidary و Eslami انجام دادند. ضمنا اثر محیط دمایی بر کنترل ارتعاشات صفحات مرکب نیز گزارش شده است.
حال در مورد بررسی ارتعاشات صفحات FGM که مجهز به لایه های پیزوالکتریک می باشند نیز اخیرا تحقیقاتی صورت گرتفه که به شرح برخی از آنها در زیر پرداخته می شود.
He و همکارانش فرمول بندی المان محدود براساس تئوری کلاسیک صفحات را برای کنترل ارتعاشات صفحات FGM مجهز به لایه های حسگر و عملگر پیزوالکتریک را ارائه کردند. خواص صفحات FGM به طور توابع مدرج در راستای ضخامت هستند که با توزیع کسر حجمی قانون توانی، متناسب می باشند. به بررسی رفتارهای استاتیکی و دینامیکی صفحات مذکور پرداخته شده است. همچنین فرکانس های طبیعی برای شرایط تکیه گاعی مختلف نیز گزارش گردیده است.
Shen و Huang به تحلیل غیرخطی ارتعاشات صفحات FGM با لایه های پیزوالکتریک چسبانده شده به سطح سازه در محیط حرارتی پرداخته اند. از تئوری مرتبه بالای تغییر شکل صفحات استفاده شده است. اثر تغییرات دما، ولتاژ کنترلی و تغییرات جزء حجمی مواد تشکیل دهنده FGM، بر روی ارتعاشات غیرخطی بیان گردیده است.
تعداد صفحه : ۱۱۷
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]