Get a site

برچسب: مدل ریاضی

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: ارائه و حل عددی یک مدل ریاضی در رهایش کنترل شده داروی ایبوپروفن

پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی فرایندهای نفتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی – طراحی فرایندهای نفتی

عنوان:

ارائه و حل عددی یک مدل ریاضی در رهایش کنترل شده داروی ایبوپروفن

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
با پیشرفت دانش ها و علوم مختلف، مرزهای دانش به هم رسیده و در برخی از زمینه ها ما شاهد آمیختگی علوم مختلف هستیم. یکی از این زمینه های مهم و بسیار کاربردی و گسترده “مهندسی سیستم های رهایش دارو” است که مرز مشترکی با بسیاری از علوم از جمله: داروسازی، بیولوژی، بافت شناسی، آنالیز ریاضی، مهندسی پلیمر، مهندسی بیومتریال و. دارد. این زمینه یکی از جوان ترین موضوعات مطرح در علوم روز دنیا است که پیشرفت های چشمگیری را به همراه داشته و امروزه سهم عمده از تحقیقات مهندسان (به خصوص مهندسان بیومتریال) را به خود اختصاص داده است.
در این پروژه سعی بر آن شده تا مدل ریاضی برای آزادسازی داروی ایبوپروفن ارائه شود. در این مدل می توان انواه سنیتیک فیزیکی دارو را برحسب تغییرات غلظت دارو، اندازه نانو ذرات و زمان رهایش برای داروی کروی محاسبه کرد. برای انجام این مدل فرضیاتی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: (۱) نفوذ دارو ثابت و تنها در یک بعد می باشد (۲) غلظت اولیه دارو در ماتریکس از حلالیت دارو بالاتر است. (۳) نانو ذرات دارو از ضخامت سیستم کوچکتر هستند. (۴) از حلالیت ماتریکس صرف نظر می شود. (۵) سیستم در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد (دمای نرمال بدن انسان) مدل شده است.
مدلسازی با توجه به داده های تجربی رهش داروی کمپلکس کلسترامین – ایبوپروفن روکش داده شده با مخلوط پلیمرهای اتیل سلولز و پلی گلیکول ۴۰۰۰ می باشد براساس دو مدل ریاضی و تحت شرایط غیر غوطه وری کامل انجام شده است، مدل نفوذ که از قانون دوم فیک پیروی می کند و مدل حلالیت که از موازنه جرمی ایبوپروفن حاصل می گردد. سپس اثر تغییرات غلظت اولیه دارو بر روی میزان و زمان رهایش بررسی گردیده است.
مقدمه:
آنچه از شنیدن نام دارو برای اولین بار به ذهن خطور می کند شاید چیزی فراتر از قرص، کپسول و یا آمپول نباشد! در حالی که دنیای دارو و روش های انتقال آن به بدن به همین ها خلاصه نمی گردد. معمولا داروها به دو طریق گوارشی (ورود از طریق دهان و جذب به سمت خون در طول لوله گوارشی) و غیر گوارشی (تزریق، قطره های چشمی و.) وارد بدن می شوند. ورود دارو از این روش ها مشکلات و محدودیت هایی را به دنبال دارد و به همین دلیل محققان در پی راه هایی بودند که بتواند مشکلات فوق را تا حد زیادی حل کند. به دنبال این تلاش ها سیستم های رهایش کنترل شده دارو مطرح شد که دارای مزایای زیادی است. مهمترین این مزایا شامل توانایی حفظ غلظت دارو در حدی نسبتا ثابت برای مدتی مشخص، قابلیت تنظیم سرعت آزاد شدن دارو وابسته به محل دارورسانی، امکان رساندن دارو به یک عضو یا بافت خاص، توانایی رساندن چندین ماده دارویی با یک فرمولاسیون، امکان دارورسانی در ابعاد نانومتری و. این سیستم ها انقلابی را در زمینه درمان بسیاری از بیماری ها ایجاد نموده و در حال پیشرفت روزافزون است. رهایش کنترل شده دارو فرایندی است که در آن یک ماده حامل پلیمری یا سرامیکی به طور حساب شده ای با دارو یا عامل فعال ترکیب شود تا عامل فعال در بدن به شکلی از پیش تعیین شده و دلخواه از این ماده رها شود.
امروزه رهایش دارو یکی از زمینه های کاری و تحقیقاتی بسیار وسیع در رشته مهندسی بیومتریال می باشد و حضور و پیشرفت دانش هایی همچون: ژنتیک، نانو تکنولوژی و. نیز در کنار مهندسی بیومتریال زمینه های تحقیقاتی را گسترش داده به طوری که شاهد پیشرفت های چشمگیری نیز بوده این.
تکنولوژی های رهایش آهسته و کنترل شده دارو با هدف کنترل نرخ رهایش دارو و هدفمند شدن رهایش دارو به سمت یک بافت یا محل خاص مطرح گردیده است. البته استفاده از این سیستم ها محدودیت هایی نیز ایجاد می کند که ممکن است شامل پیدایش مسمومیت های جدید در اثر بکار بردن مواد تازه در بدن همراه با داروها، تاخیر در پراکنده شدن دارو و نیاز به آزمایش های جدید برای بررسی حامل دارویی است.
تعداد صفحه : ۹۷
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

ارائه مدل ریاضی برای تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری­

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی

عنوان:

ارائه مدل ریاضی برای تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی

اساتید راهنما :

دکتر ایرج مهدوی

دکتر بابک شیرازی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق . ۱
مقدمه ۲
۱-۱. تعریف مسئله . ۲
۱-۲. فرضیات مسئله ۳
۱-۳. روش حل مسئله . ۳
۱-۴. اهداف تحقیق ۳
۱-۵. ضرورت انجام تحقیق . ۴
۱-۶. جنبه های نوآوری تحقیق . ۵
۱-۷. پیکربندی تحقیق . ۵
فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی تحقیق . ۶
مقدمه . ۷
۲-۱. ادبیات تحقیق ۷
۲-۱-۱. سلف سرویس تکنولوژی ۷
۲-۱-۲. کشش فضای کالا ۸
۲-۱-۳. کشش متقابل فضای کالا ۸
۲-۱-۴. خرید آنی ۹
۲-۱-۵. انقضاء پذیری ۹
۲-۱-۶. ارزش مشتری ۱۰
۲-۱-۷. رضایت مشتری . ۱۰
۲-۱-۸. وفاداری مشتری ۱۰
۲-۱-۹. مشکل قفسه های خالی ۱۱
۲-۱-۱۰. تخصیص فضا به کالا های جدید ۱۲
۲-۱-۱۱. مشکل انتخاب های متعدد ۱۲
۲-۱-۱۲. تشخیص قفسه های خالی ۱۲
۲-۱-۱۳. سیستم دوباره پر نمودن قفسه ها .۱۳
۲-۱-۱۴. تکنولوژی در فروشگاه های زنجیره ای .۱۳
۲-۱-۱۵. انتخاب کالا های ارائه شده در فروشگاه ۱۳
۲-۱-۱۶. تخصیص فضای قفسه . ۱۴
۲-۲. پیشینه ی تحقیق ۱۴
۲-۲-۱. آزمایش های میدانی جهت نشان دادن تاثیر تخصیص فضای قفسه کالا بر عملکرد فروشگاه ۱۴
۲-۲-۲. مدل های ریاضی جهت رسیدن به جواب بهینه در تخصیص فضای قفسه کالا . ۱۵
فصل سوم: مدل ریاضی فازی . ۱۸
مقدمه ۱۹
۳-۱. تقاضای شرطی فازی ۱۹
۳-۱-۱. مفاهیم استفاده شده در مدل تقاضای شرطی فازی . ۱۹
۳-۱-۲. مدل ریاضی تقاضای شرطی فازی ۲۰
۳-۱-۳. شرح مدل تقاضای شرطی فازی ۲۱
۳-۲. انتخاب کالاهای عرضه شده در دسته کالایی با تقاضای فازی ۲۲
۳-۲-۱. مفاهیم استفاده شده در مدل انتخاب کالاهای عرضه شده در دسته کالایی با تقاضای فازی ۲۲
۳-۲-۲. مدل ریاضی انتخاب کالاهای عرضه شده در دسته کالایی با تقاضای فازی .۲۲
۳-۲-۳. شرح مدل انتخاب کالاهای عرضه شده در دسته کالایی با تقاضای فازی .۲۵
۳-۳. تخصیص فضای قفسه به کالاها با تقاضای فازی ۲۹
۳-۳-۱. مفاهیم استفاده شده در مدل تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی ۲۹
۳-۳-۲. مدل ریاضی تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی . ۳۰
۳-۳-۳. شرح مدل تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی ۳۲
۳-۴. سفارش کالا به تامین کننده و انقضاء پذیری کالا با تقاضای فازی ۳۸
۳-۴-۱. مفاهیم استفاده شده در مدل سفارش با توجه به انقضاء پذیری کالا با تقاضای فازی ۳۸
۳-۴-۲. مدل ریاضی سفارش با توجه به انقضاء پذیری کالا با تقاضای فازی . ۳۹
۳-۴-۳. شرح مدل سفارش با توجه به انقضاء پذیری کالا با تقاضای فازی ۴۱
۳-۵. اندازه گیری پارامتر تقاضای فازی ۴۳
۳-۶. اندازه گیری پارامتر میانگین سود توزیع شده کالا . ۴۴
۳-۷. مجموعه کالاهای قابل قبول مشتری از نظر انقضاء پذیری ۴۴
۳-۸. مجموعه نظر تصمیم گیرنده در مورد کالاهای عضو دسته کالایی . ۴۶
۳-۹. مجموعه طبقات قفسه که از نظر مشتری بهتر دیده می شود و به آن دسترسی راحت تر دارد . ۴۷
فصل چهارم: اعتبار سنجی و مطالعه موردی . ۴۸
مقدمه ۴۹
۴-۱. اعتبار سنجی مدل های ارائه شده . ۴۹
۴-۱-۱. اعتبار سنجی مدل تقاضای شرطی فازی ۴۹
۴-۱-۲. اعتبار سنجی مدل انتخاب کالاهای عرضه شده در دسته کالایی با تقاضای فازی ۵۱
۴-۱-۳. اعتبار سنجی مدل تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی . ۶۱
۴-۱-۴. اعتبارسنجی مدل سفارش با توجه به انقضاء پذیری کالا با تقاضای فازی ۷۲
۴-۲. روند برنامه ریزی در فروشگاه . ۷۸
۴-۳. مسئله نمونه عددی . ۸۱
۴-۴. بررسی زمان محاسباتی مدل تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی ۸۶
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۸۷
مقدمه . ۸۸
۵-۱. نتیجه گیری ۸۸
۵-۲- پیشنهادات . ۹۰
مراجع . ۹۱
پیوست .۹۷
فهرست جدول ها
جدول ۲-۱. عوامل در نظر گرفته شده در مدل های ارائه شده قبلی ۱۷
جدول ۳-۱. نمادهای استفاده شده در مدل تقاضای شرطی . ۲۰
جدول ۳-۲. نمادهای استفاده شده در مدل انتخاب کالاهای عرضه شده در دسته کالایی با تقاضای فازی . ۲۳
جدول ۳-۳. نمادهای استفاده شده در مدل تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی ۳۰
جدول ۳-۴. نمادهای استفاده شده در مدل سفارش با توجه به انقضاء پذیری کالا . ۳۹
جدول ۴-۱. مقادیر مورد نیاز و طول عمر کالاهای مکمل کالای . ۴۹
جدول ۴-۲. مقادیر تقاضای شرطی کالاهای مکمل کالای ۵۰
جدول ۴-۳. پارامترهای ورودی مسئله محک انتخاب کالاهای عرضه شده در دسته کالایی با تقاضای فازی ۵۱
جدول ۴-۴. نتایج حل مسئله محک انتخاب کالاهای عرضه شده در دسته کالایی با تقاضای فازی ۵۱
جدول ۴-۵. تغییرات در پارامتر تقاضای فازی مسئله محک . ۵۲
جدول ۴-۶. نتایج حل مسئله محک با تغییر . ۵۲
جدول ۴-۷. تغییرات در پارامتر مسئله محک ۵۳
جدول ۴-۸. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار ۵۳
جدول ۴-۹. تغییرات در پارامتر مسئله محک . ۵۴
جدول ۴-۱۰. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار ۵۴
جدول ۴-۱۱. تغییرات در پارامتر مسئله محک ۵۵
جدول ۴-۱۲. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار ۵۵
جدول ۴-۱۳. تغییرات در پارامتر مسئله محک . ۵۶
جدول ۴-۱۴. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار ۵۶
جدول ۴-۱۵. تغییرات در پارامتر مسئله محک . ۵۷
جدول ۴-۱۶. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار . ۵۷
جدول ۴-۱۷. تغییرات در پارامتر مسئله محک ۵۸
جدول ۴-۱۸. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار ۵۸
جدول ۴-۱۹. تغییرات در پارامتر مسئله محک ۵۹
جدول ۴-۲۰. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار . ۵۹
جدول ۴-۲۱. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار . ۶۰
جدول ۴-۲۲. پارامترهای مربوط به فروشگاه مسئله محک تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی . ۶۱
جدول ۴-۲۳. پارامترهای مربوط به کالاهای مسئله محک تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی ۶۱
جدول ۴-۲۴. نتایج حل مسئله محک تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی ۶۲
جدول ۴-۲۵. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار ۶۲
جدول ۴-۲۶. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار . ۶۳
جدول ۴-۲۷. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار . ۶۴
جدول ۴-۲۸. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار ۶۴
جدول ۴-۲۹. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار . ۶۵
جدول ۴-۳۰. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار ۶۶
جدول ۴-۳۱. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار ۶۶
جدول ۴-۳۲. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار ۶۷
جدول ۴-۳۳. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار ۶۸
جدول ۴-۳۴. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار ۶۸
جدول ۴-۳۵. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار . ۶۹
جدول ۴-۳۶. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار ۷۰
جدول ۴-۳۷. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار ۷۰
جدول ۴-۳۸. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مطلوبیت طبقات قفسه ۷۱
جدول ۴-۳۹. پارامترهای ورودی مسئله محک سفارش با توجه به انقضاء پذیری کالا با تقاضای فازی ۷۲
جدول ۴-۴۰. نتایج حل مسئله محک سفارش با توجه به انقضاء پذیری کالا با تقاضای فازی ۷۳
جدول ۴-۴۱. تعداد مشتری از دست رفته مسئله محک ۷۳
جدول ۴-۴۲. نتایج حل مسئله محک تغییر در مجموعه ۷۴
جدول ۴-۴۳. تعداد مشتری از دست رفته مسئله با تغییر در مجموعه . ۷۴
جدول ۴-۴۴. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار . ۷۵
جدول ۴-۴۵. تعداد مشتری از دست رفته مسئله با تغییر در مقدار ۷۵
جدول ۴-۴۶. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار . ۷۶
جدول ۴-۴۷. تعداد مشتری از دست رفته مسئله با تغییر در مقدار ۷۶
جدول ۴-۴۸. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار . ۷۷
جدول ۴-۴۹. تعداد مشتری از دست رفته مسئله با تغییر در مقدار ۷۷
جدول ۴-۵۰. فضای انبار هر دسته کالایی ۸۱
جدول ۴-۵۱. پارامترهای ورودی انواع مختلف قفسه ۸۱
جدول ۴-۵۲. پارامترهای ورودی میزان مطلوبیت قفسه های استفاده شده در فروشگاه ۸۱
جدول ۴-۵۳. پارامترهای ورودی کالاهای موجود در دسته های کالایی ۸۲
جدول ۴-۵۴. تخصیص فضای انبار به دسته کالایی اول ۸۲
جدول ۴-۵۵. تخصیص فضای انبار به دسته کالایی دوم ۸۳
جدول ۴-۵۶. پارامتر های مربوط به کالاهای انتخاب شده جهت عرضه در فروشگاه ۸۳
جدول ۴-۵۷. نتایج تخصیص فضای قفسه دسته کالای اول . ۸۳
جدول ۴-۵۸. نتایج تخصیص فضای قفسه دسته کالای دوم . ۸۴
جدول ۴-۵۹. پارامترهای انقضاء پذیری کالای اول . ۸۴
جدول ۴-۶۰. پارامترهای انقضاء پذیری کالای دوم . ۸۵
جدول ۴-۶۱. روند سفارش دهی کالاهای دسته کالایی اول . ۸۵
جدول ۴-۶۲. روند سفارش دهی کالاهای دسته کالایی دوم . ۸۶
جدول ۴-۶۳. میانگین زمان رسیدن به جواب بهینه . ۸۶

فهرست شکل ها
شکل ۳-۱. انتخاب های مختلف عرضه کالا . ۲۹
شکل ۳-۲. یک بلوک کالا در قفسه . ۲۹
شکل ۳-۳. نمودار مطلوبیت کالایی که مشتریان به شدت به تازگی آن حساس هستند ۴۴
شکل ۳-۴. نمودار مطلوبیت کالایی که مشتریان آن را فساد ناپذیر تلقی می نمایند ۴۵
شکل ۳-۵. نمودار مطلوبیت کالایی که مشتریان حساسیت کمتری نسبت به انقضاء پذیری آن دارند . ۴۵
شکل ۳-۶. نمودار مطلوبیت طبقات قفسه . ۴۷
شکل ۴-۱. روند برنامه ریزی در فروشگاه . ۸۰
چکیده
در این مطالعه با بررسی عوامل تاثیر گذار بر رفتار مشتری در انتخاب کالاهای عرضه شده بر روی قفسه کالا در فروشگاه ها، با ارائه مدلی ریاضی و با معرفی مفهوم تقاضای شرطی فازی نحوه انتخاب کالاهای عرضه شده در فروشگاه تعیین گردید، مدل با توجه به میزان تقاضای فازی برای هریک از کالاها و میزان فضای انبار در اختیار، کالاهایی را که باید در فروشگاه ارائه شوند انتخاب و میزان فضای انبار تخصیص داده شده به آن کالاها را مشخص می نماید. مدلی ریاضی جهت تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی ارائه شد که یک مسئله برنامه ریزی عدد صحیح مختلط غیر خطی فازی [۱]FMINLP می باشد، مدل ارائه شده با در نظر گرفتن تقاضای فازی، ارزش فازی طبقه های مختلف قفسه کالا از نظر دسترسی و دیده شدن و هزینه دوباره پر نمودن قفسه کالاها نحوه تخصیص فضای قفسه و روند دوباره پر نمودن قفسه کالاها را مشخص می نماید. مدلی جهت سفارش دهی کالاهای با تقاضای فازی عرضه شده در فروشگاه ارائه شد. مدل با در نظر گرفتن میزان فضای انبار و قفسه تخصیص داده شده به هر کالا و نحوه رفتار فازی مشتریان در قبال کالاهای انقضاء پذیر روند سفارشی را مشخص می نماید که کالاهای تازه تری روی قفسه ها قرار می گیرند. نحوه محاسبه پارامترهای فازی و مهم به کار گرفته شده در مدل های ارائه شده با بهره گرفتن از اطلاعات فروش روزانه مشخص گردید. در نهایت با ارائه مسئله نمونه عددی توانایی های مدل های ارائه شده نشان داده شد.

مقدمه: امروزه فروشگاه های زنجیره ای سهم بزرگی از اقتصاد بازار خرده فروشی را تشکیل می دهند. مشتریان به علت دسترسی به تعداد زیادی کالا در یک محل و امکان تجمیع خریدهای خود بیش از پیش به این نوع مراکز جهت خرید مراجعه می نمایند. مشتری می تواند در هر خرید تعداد زیادی از اقلام مورد نیاز خود را با قیمت بهتر و امکان انتخاب از میان محصولات مختلف انتخاب کند. فروشگاه های زنجیره ای به دلیل توانایی در ارائه انواع مختلف کالا در یک محل و قدرت چانه زنی بیشتر در عقد قرارداد با تامین کنندگان مختلف می توانند در رقابت با خرده فروشان کوچکتر موفق تر عمل نمایند. مهم ترین منبع در اختیار فروشگاه های زنجیره ای فضای قفسه در اختیار آنان است. نحوه استفاده از فضای قفسه می تواند بر سود کوتاه مدت و دراز مدت فروشگاه تاثیر بگذارد.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۲۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]

پایان نامه ارائه مدل ریاضی برای مسئله زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن نیازمندی های مشتری

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

ارائه مدل ریاضی برای مسئله زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن نیازمندی های مشتری

اساتید راهنما:

دکتر ایرج مهدوی- دکتر علی تاجدین

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
-۱-مقدمه۱۲
۱-۲-ضرورت انجام تحقیق۱۴
۱-۳-مقایسه زنجیره تامین رو به جلو و معکوس .۱۵
۱-۳-۱-سازمان های موفق در زنجیره تامین معکوس۱۸
۱-۴-معرفی برخی از انواع زنجیره تامین. ۱۸
۱-۴-۱-لجستیک و مدیریت لجستیک. ۱۹
۱-۴-۲-ارتباط لجستیک و زنجیره تامین. .۲۲
۱-۴-۳-انواع زنجیره تامین۲۴
۱-۵-هدف پایان نامه۲۶
۲-۱-مقدمه۲۹
۲-۲-تاریخچه زنجیره تامین. ۳۱
۲-۲-۱-اندازه گیری هزینه زنجیره تامین.۳۲
۲-۲-۲-مدلسازی هزینه های زنجیره تامین.۳۶
۲-۲-۳- مدل های تولید-توزیع زنجیره تامین.۳۹
۲-۳-تاریخچه زنجیره تامین معکوس. ۴۱
۲-۳-۱-مزایا استفاده از زنجیره تامین معکوس. ۴۵
۲-۳-مزایا و مشکلات استفاده از زنجیره تامین معکوس. .۴۵
۲-۳-۲-مشکلات استفاده از زنجیره تامین معکوس.۴۸
۲-۴-زنجیره تامین سبز.۴۹
۲-۵-داده کاوی در زنجیره تامین.۵۰
۲-۵-۱-تاریخچه داده کاوی۵۰
۲-۵-۲- خوشه بندی۵۱
۲-۵-۲-۱- روش های خوشه بندی۵۲
۳-۱-مقدمه.۵۶
۳-۲-مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)57
۳-۲-۱-خوشه بندی در مدیریت ارتباط با مشتری.۶۰
۳-۳-نظرسنجی از مشتریان. .۶۱
۳-۳-۱-خواسته ها و نیازمندی های مشتریان. ۶۱
۳-۳-۱-۱-نیازمندی های مشتریان .۶۱
۳-۳-۱-۲-خواسته های مشتری۶۳
۳-۳-۲-روش نمونه گیری STRATA .66
۳-۴-داده کاوی ۶۶
۳-۴-۱- شرح الگوریتم K-means .68
۳-۴-۱-۱- مشکلات روش خوشه‌بندی K-Means.69
۳-۵-مدلسازی ریاضی. ۷۰
۳-۵-۱-تعریف علایم و پارامترها. .۷۰
۳-۵-۱-۱-تعریف علائم .۷۰
۳-۵-۱-۲-تعریف پارامترها. ۷۱
۳-۵-۱-۳-تعریف متغیر های تصمیم. .۷۲
۳-۵-۲-مدل ریاضی پیشنهادی. ۷۲
۳-۵-۲-۱-خطی سازی تابع هدف۷۶
۳-۵-۲-۲- استفاده از AHP برای تابع دو هدفه(پیگیری نظرات) ۷۷
۳-۵-۲-۲-۱-روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP). .77
۳-۵-۲-۲-۱-۱-تشکیل سلسله مراتب. .۷۸
۳-۵-۲-۲-۱-۲- الویت بندی. ۷۸
۳-۵-۲-۲-۱-۳-علایم ریاضی و تعاریف آنها .۷۹
۳-۵-۲-۲-۱-۴- الگوریتم ۱: PWAHP (محاسبه وزن اهداف به کمک AHP). .79
۳-۵-۲-۲-۲- حل مسئله دو هدفه پیگیری نظرات. .۸۳
۳-۶-جمع بندی۸۴
۴-۱-مقدمه.۸۷
۴-۲-نظر سنجی از مشتریان به چندین روش ۸۷
۴-۳-نمونه گیری به روش STRATA. .87
۴-۴-میانگین وزنی عوامل .۸۸
۴-۵-الگوریتم k-means. 89
۴-۵-۱-نتیجه الگوریتم k-means . 91
۴-۶-مدل ریاضی. .۹۳
۴-۶-۱-محاسبه و تعیین پارامترهای مدل ریاضی. ۹۳
۴-۶-۲-جواب مدل ریاضی۹۵
۴-۷-جمع بندی۹۶
۱-۵ -نتیجه گیری . ۹۸
-۲-۵ پیشنهادها ۹۸
مراجع ۱۰۰
فهرست جداول
جدول ۱-۱: گرایشات مهم لجستیک در طول زمان. ۲۰
جدول ۳-۱: پرسشنامه۶۵
جدول ۳-۲: مقیاس اهمیت نسبی. ۷۸
جدول ۳-۳: ماتریس هدف – معیار. . ۸۲
جدول ۳-۴: ماتریس مقایسه دوتایی معیار- معیار. .۸۲
جدول ۳-۵: ماتریس هدف- معیار. ۸۳
جدول ۳-۶: ماتریس معیار- معیار .۸۴
 

فهرست شکل ها
شکل -۱۱: نمونه ای از یک زنجیره ی تامین.۱۶ شکل ۱-۲:مقایسه زنجیره تامین رو به جلو و معکوس. .۱۷
شکل ۱-۳:تفاوت چهارچوب لجستیک یکپارچه و قدیمی .۲۲
شکل ۲-۱:جریان کالا در لجستیک مستقیم و معکوس. .۲۹
چکیده:
در این تحقیق به بررسی مسئله زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن نیازمندی ها مشتری میپردازیم.بدین ترتیب ما در اینجا زنجیره تامین را با سه لایه شامل تامین کننده، تولید کننده و مشتری در نظر میگیریم.در لایه مشتری در پی داده کاوی نظرات مشتریان هستیم تا خواسته های آنان را شناسایی و برآورده کنیم.ابتدا با تهیه یک لیست نظرات مشتریان را در مواردی که مورد نظر هست جمع آوری میکنیم, در اینجا فرض ما بر این است که نظرات مشتریان را در سه حیطه حمل و نقل و تولید و کیفیت مورد ارزیابی قرار دهیم.سپس با بهره گرفتن از الگوریتم K-means که یکی از الگوریتم های داده کاوی است عمل خوشه بندی را انجام میدهیم تا داده هایی که به هم شبیه هستند داخل یک خوشه قرار گیرند.سپس مدل ریاضی برای هر یک از دسته ها طراحی میشود و پس از حل مدل توسط نرم افزار lingo مشخص میشود کدام یک از عوامل موجود در هر دسته باید اجرا شود.
مقدمه
در رقابت‌های جهانی موجود در عصر حاضر، باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشتری ، در دسترس وی قرار داد. خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع، موجب افزایش فشارهایی شده است که قبلاً وجود نداشته است، در نتیجه شرکت‌ها بیش از این نمی ‌توانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند. در بازار رقابتی موجود، بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی ، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته‌اند. علت این امر در واقع دست یابی به مزیت یا مزایای رقابتی با هدف کسب سهم بیشتری از بازار است. بر این اساس، فعالیت‌های نظیر برنامه ریزی عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه ریزی محصول، خدمت نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزیع ، تحویل و خدمت به مشتری که قبلا همگی در سطح شرکت انجام می شده اینک به سطح زنجیره ی تامین انتقال پیدا کرده است. مسئله کلیدی در یک زنجیره تامین، مدیریت و کنترل هماهنگ تمامی این فعالیت‌ها است. مدیریت زنجیره تامین ( SCM ) پدیده‌ای است که این کار را به طریقی انجام می ‌دهدکه مشتریان بتوانندخدمت قابل اطمینان وسریع را با محصولات باکیفیت درحداقل هزینه دریافت کنند.
در حالت کلی زنجیره تامین از دو یا چند سازمان تشکیل مى‌شود که رسماً از یکدیگر جدا هستند و به وسیله جریان‌های مواد، اطلاعات و جریان‌هاى مالی به یکدیگر مربوط می ‌شوند. این سازمان‌ها می توانند بنگاه‌هایی باشند که مواد اولیه، قطعات، محصول نهایی و یا خدماتی چون توزیع، انبارش، عمده فروشی و خرده فروشی تولید می ‌کنند. حتی خود مصرف کننده نهایی را نیز می ‌توان یکی از این سازمان‌ها در نظر گرفت.
برای رسیدن به اهداف زنجیره ی تامین ، سازمان ها و شرکت ها باید در زنجیره ی تامین خود به خلق ارزش بپردازند. ارزش از دید مشتری دارای مفاهیم گسترده ای است که ممکن است در هر محصول متفاوت باشد.
در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی ، سازمان ها جهت افزایش توان رقابتی خود تلاش می کردند تا با استاندارد سازی و بهبود فرایند داخلی خود محصولی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند. در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسی و طراحی قوی و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ ،پیش نیاز دست یابی به خواسته های بازار و در نتیجه کسب سهم بازار بیشتری است. لذا سازمان ها تمام تلاش خود را برافزایش کارایی معطوف می کردند.
در دهه ی ۸۰ میلادی با افزایش تنوع در الگوهای مورد انتظار مشتریان ، سازمان ها به طور فزاینده ای به افزایش انعطاف پذیرش در خطوط تولید و توسعه محصولات جدید برای ارضای نیاز های مشتریان علاقه مند شدند. در دهه ی۹۰ میلادی ، به همراه بهبود در فرایند های تولید و به کارگیری الگوهای مهندسی مجدد ،مدیران بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرایندهای داخلی و انعطاف پذیری در توانایی شرکت کافی نیست ، بلکه تامین کنندگان قطعات و مواد باید موادی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و توزیع کنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاست های توسعه بازار تولید کننده داشته باشند. با چنین نگرشی ، رویکرد های زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد. از طرف دیگر با توسعه سریع فناوری اطلاعات در سال های اخیر و کاربرد وسیع آن در مدیریت زنجیره تامین ، بسیاری از فعالیت های اساسی مدیریت زنجیره با روش های جدید در حال انجام است.
شیوه ی نگارش به این ترتیب بوده که ابتدا مفاهیم مرتبط با زنجیره ی تامین و ارزش به طور کامل توضیح داده شده و سپس به بیان استراتژی های زنجیره ی تامین پرداخته شد. سپس راه های مدیریت هزینه (که از مهم ترین راه های خلق ارزش در زنجیره ی تامین است) مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ابتدا منابع هزینه در زنجیره ی تامین شناسایی شده و سپس روش های مدریت هزینه و کاهش هزینه در زنجیره ی تامین مورد بحث قرار گرفت و در ادامه اهمیت ارزیابی مدیریت زنجیره ی تامین و خلاصه چند روش برای ارزیابی آن مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین در هر جا که نیاز بوده، مناسب با موضوع ، تجربیات شرکت های مختلف و دلایل موفقیت آن ها مورد بررسی قرار گرفتند.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۰۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]

پایان نامه توسعه مدل ریاضی برای بهبود کیفیت و سلامت محصول همراه با پایداری محیط زیست و کارآمدی حمل و نقل در زنجیره تامین صنایع غذایی

پایان نامه توسعه مدل ریاضی برای بهبود کیفیت و سلامت محصول همراه با پایداری محیط زیست و کارآمدی حمل و نقل در زنجیره تامین صنایع غذایی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده: ‌ب
فهرست مطالب. ‌ج
فهرست شکل­ها ‌و
فهرست جدول­ها ‌ز
فصل اول : کلیات تحقیق ۱
۱-۱ مقدمه. ۲
۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق ۲
۱-۳ اهداف تحقیق ۴
۱-۴ ساختار تحقیق ۴
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق ۵
۲-۱ مقدمه. ۶
۲-۲ زنجیره تامین و ضرورت وجود آن. ۶
۲-۳ زنجیره تامین یک­پارچه. ۹
۲-۴ فرایندهای عمده­ی مدیریت زنجیره تامین ۱۰
۲-۴-۱ مدیریت اطلاعات. ۱۰
۲-۴-۲ مدیریت لجستیک. ۱۲
۲-۴-۳ مدیریت روابط ۱۲
۲-۵ ابعاد فیزیکی زنجیره تامین ۱۳
۲-۶ روند توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و نقش آن­ها در زنجیره تامین ۱۴
۲-۷ زنجیره تامین غذایی ۱۶
۲-۷-۱ جایگاه زنجیره تامین غذایی در ایران. ۱۸
۲-۷-۲ مزایای ایجاد زنجیره تامین غذایی در کشور ایران. ۲۰
۲-۷-۳ توجه به کیفیت و سلامت محصول در زنجیره تامین غذایی ۲۰
۲-۷-۴ کارآمدی حمل و نقل در زنجیره تامین غذایی ۲۲
۲-۷-۵ زنجیره تامین سبز. ۲۵
۲-۷-۵-۱ تفاوت زنجیره تامین سنتی و سبز. ۲۷
۲-۷-۶ بررسی روابط میان چالش­های مطرح شده ۲۷
۲-۸ رویکرد مدل­سازی و حل ۲۹
۲-۹ نتیجه ­گیری ۳۱
فصل سوم : مدل سازی زنجیره تامین غذایی ۳۴
۳-۱ مقدمه. ۳۵
۳-۲ مسئله­ زنجیره تامین و مدیریت آن. ۳۵
۳-۳ معرفی مدل. ۳۵
۳-۴ روش تخمین تولید گاز دی اکسید کربن ۳۸
۳-۵ فرض­های مدل. ۳۹
۳-۶ نشانه گذاری ۳۹
۳-۷ فرمول­بندی مدل. ۴۳
۳-۸ مثال عددی ۴۷
۳-۹ تحلیل حساسیت. ۵۱
۳-۱۰ نتیجه ­گیری ۵۳
فصل چهارم : مطالعه­ موردی ۵۴
۴-۱ مقدمه. ۵۵
۴-۲ معرفی شرکت. ۵۵
۴-۳ تعریف مسئله. ۵۶
۴-۴ داده ­های ورودی مسئله برای مدل­سازی ۵۷
۴-۵ حل مدل. ۶۰
۴-۶ تحلیل نتایج ۶۳
۴-۷ فصل پنجم : نتیجه ­گیری و پیشنهادها ۶۵
۵-۱ مقدمه. ۶۷
۵-۲ نتایج تحقیق ۶۷
۵-۳ پیشنهادهای آتی ۶۸
مراجع. ۶۹
پیوست. ۷۵
Abstract 80
فهرست شکل­ها
شکل(۲-۱) شمایی از زنجیره تامین ۷
شکل (۲-۲) زنجیره­ تامین بدون جریان اطلاعات. ۱۱
شکل (۲-۳) زنجیره­ تامین همراه با جریان اطلاعات. ۱۲
شکل(۲-۴) شمایی از زنجیره تامین غذایی ۱۶
شکل(۲-۵) حمل و نقل در زنجیره تامین ۲۳
شکل(۲-۶) شمایی از تاثیرات چالش­های مختلف زنجیره­ تامین غذایی بر هم. ۳۲
شکل(۳-۱) بخش­های مختلف زنجیره تامین و ارتباطات آن­ها ۳۶
شکل(۳-۲) روش تخمین تولید گاز دی اکسید کربن در حمل و نقل جاده­ای ۳۸
شکل (۳-۳) نمایش شماتیک خروجی مدل. ۴۷
شکل(۴-۱) مقایسه­ هزینه­ها ۶۴
فهرست جدول­ها
جدول(۲-۱) مقاصد زنجیره تامین فرآورده­های غذایی ۱۹
جدول (۲-۲) مروری بر پیشینه­ی تحقیق ۳۱
جدول (۳-۱) موجودی انبارهای ورودی ۴۸
جدول (۳-۲)  تعداد واحدهای مورد نیاز در هر انبار. ۴۸
جدول (۳-۳) میزان تولید در هر خط تولید. ۴۸
جدول­های (۳-۴) و (۳-۵) جریان مواد. ۴۹
جدول (۳-۶) تعداد وسایل نقلیه­ی به کار گرفته شده ۴۹
جدول (۳-۷)  هزینه­ های بخشهای مختلف. ۵۰
جدول (۳-۸)  مقایسه­ زمان حل مدل در مقیاس­های مختلف. ۵۰
جدول (۳-۹)  مقایسه­ هزینه­ها در شرایط مختلف. ۵۲
جدول (۳-۱۰)  مقایسه­ مسئله در دو حالت استفاده از ۳pl و عدم استفاده از آن. ۵۳
جدول (۴-۱) اطلاعات مربوط به مواد خام. ۵۷
جدول (۴-۲) اطلاعات مربوط به تامین­کنندگان. ۵۷
جدول (۴-۳) محصولات و اطلاعات آن­ها ۵۸
جدول (۴-۴) تقاضای هر محصول در هر خرده فروش. ۵۸
جدول (۴-۵) مشخصات انبار. ۵۹
جدول (۴-۶) فاصله­ی خرده فروشان از انبارهای خروجی ۵۹
جدول (۴-۷) مشخصات وسایل نقلیه. ۵۹
جدول (۴-۸) موجودی انبار ورودی ۶۰
جدول (۴-۹) موجودی انبار خروجی و تولید خط تولید. ۶۰
جدول (۴-۱۰)  جریان مواد. ۶۱
جدول (۴-۱۱) تعداد وسایل نقلیه­ی به کار گرفته شده ۶۱
جدول (۴-۱۲)  هزینه­ های بخشهای مختلف. ۶۲
جدول (۴-۱۳)  مقایسه­ مسئله در دو حالت استفاده از ۳pl و عدم استفاده از آن. ۶۳
جدول (پ-۱) اطلاعات انبارها ۷۵
جدول (پ-۲) اطلاعات وسایل نقلیه. ۷۵
جدول (پ-۳) شرایط نگه­داری مواد اولیه. ۷۵
جدول (پ-۴) تامین مواد توسط تامین کنندگان. ۷۶
جدول (پ-۵) ظرفیت تولید. ۷۶
جدول(پ-۶) تقاضای مواد اولیه. ۷۶
جدول (پ-۷) تقاضای محصولات. ۷۶
جدول (پ-۸) فاصله­ی تسهیلات. ۷۷
جدول (پ-۹) هزینه تولید. ۷۷
جدول (پ-۱۰) مقدار عرضه توسط هر عرضه کننده ۷۸
جدول (پ-۱۱) هزینه مواد اولیه. ۷۹
چکیده:
امروزه به دلیل رقابتی شدن بازار، یک زنجیره تامین کارآمد در هر صنعتی می ­تواند نقش بسزایی در موفقیت آن داشته باشد. صنایع غذایی هم از این موضوع مستثنی نمی­باشند. این صنعت به دلیل وجود بازار فروش گسترده و سود زیاد، در سال­های اخیر به شدت مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. در یک زنجیره تامین غذایی موفق می­توان، کیفیت و سلامت محصول، کارآمدی حمل و نقل و پایداری محیط زیست را به عنوان فاکتورهای اصلی در نظر گرفت.
این پژوهش مدلی ارائه می­دهد که در آن جریان مواد از تامین کننده تا خرده فروش در نظر گرفته شده است و شرایط نگه­داری آن­ها در هر لحظه از فرایند جهت حفظ کیفیت و سلامت محصول  تحت کنترل قرار دارد. همچنین در این مدل توجه خاصی به ارائه محصول با کیفیت­های متفاوت برای مشتریان شده است تا پاسخ­گوی تمامی سلایق باشد. تابع هدف این مدل از جنس هزینه است و در پی کمینه کردن مجموع هزینه­ها می­باشد. کاهش میزان انتشار گاز دی اکسید کربن نیز در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است و مدل با انتخاب روشی مناسب برای حمل و نقل علاوه بر کاهش هزینه، موجب کمینه شدن میزان تولید گاز دی اکسید کربن و آسیب به محیط زیست می­شود.
نتایج نشان می­دهد چالش­های فوق تناقضی با یکدیگر نداشته و در صورت وجود یک مدل حساب شده، یک زنجیره تامین غذایی می ­تواند بدون تحمل هزینه­ های اضافه و با احترام به محیط زیست محصولاتی سالم و با کیفیت را در اختیار مشتریان خود قرار دهد.
۱-۱ مقدمه
با توجه به سرعت اجتناب ناپذیر بین المللی شدن تجارت و ورود اغلب کشورهای در حال توسعه به این جریان، اهمیت توجه به کارآمدی زنجیره تامین بیشتر نمایان می­شود. در بازار رقابتی امروز محصول سالم و با کیفیت باید در کوتاه­ترین زمان ممکن در اختیار مشتری قرار بگیرد تا بنگاه اقتصادی بتواند رضایت مشتری را جهت حفظ آن و جلب مشتری­های جدید فراهم کند. یک زنجیره تامین کارآمد در هر صنعتی نقش بسزایی در موفقیت آن دارد و صنایع غذایی نیز از این قضیه مستثنی نمی­باشند. در حالی که صنایع غدایی در حال حاضر درگیر مسایلی مانند امنیت غذایی، دورریز محصولات، کشاورزی و سلامت عمومی می­باشد چالش­های جدیدی مانند تغییرات آب و هوایی و تجارت منصفانه ظهور یافته­اند و نگرانی­هایی هم در مورد صنایع غذایی پایدار ایجاد شده­است [۱۱]. از طرفی صنایع غذایی با توجه به آثار مستقیم و غیر مستقیمی که در زندگی افراد می­گذارد می ­تواند در شکوفایی اقتصاد کشورهای دنیا نقش بسزایی داشته باشد و تاثیرات مثبت بسیاری در آن ایجاد کند. از جمله­ی این آثار می­توان به افزایش بهره­روی نیروی انسانی و سرمایه، ایجاد بازار مصرف برای بیشتر محصولات، کاهش ضایعات، عرضه بهداشتی­تر محصولات غذایی، رعایت استانداردهای مواد غذایی و صرفه­جویی در وقت و هزینه اشاره کرد.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۹۳

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]