Get a site

برچسب: مهندسی شیمی

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی طراحی فرایند: ارائه مدلی برای مدیریت HSE

پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی فرایند

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

”M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی – طراحی فرایند

عنوان:

ارائه مدلی برای مدیریت HSE

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
تمایل تمام صنایع امروزه به سمتایمنی بیشتر ، بهداشت بهتر و صدمه رساندن کمتر به محیط زیست در چهارچوب نظام HSE می باشد. اما آنچه بعنوان مشکل روند را کند می کند مجموعه بسیار زیاد و گسترده از اسناد و مدارک می باشد که تصمیم گیریها را زمانبر، مقطعی
و دچار مشکل می کند.
در این پروژه سعی شده تا ابتدا اسناد و مدارکو فرمهای لازم برای مدیریت همزمان ایمنی، بهداشت، محیط زیست و کیفیت (IMS) تهیه شده و سپس در قالب برنامه نویسی visual basic و Access روندهای منطقی بین فرمها پدید آمده و با کمک سرعت بالای کامپیوتر و ذهن خلاق مدیر بهترین نتیجه را برای بهبود عملکرد واحد صنعتی در نظر گرفت.
مقدمه:
از اواسط قرن هفدهم که انسان در راه صنعتی شدن گام برداشت و منافع و رفاه خود را در پیشرفت صنعتی جستجو می نمود تا به امروز که حدود ۳۵۰ سال میگذرد، میلیونها نفر جانشان دستخوش ناآشنایی و عدم تجربه و بی تفاوتی گردیده است و حقیقت تلخ آن است که هر تصادف و یا هر حادثه بارها تکرار شده است.
موضوعی که در کنار رشد صنعتی مورد توجه قرار گرفت مخاطرات و ریسکها می باشند که جزئی لاینفک از صنعت خصوصا صنایع شیمیایی میباشند. کنترل این خطرات و جلوگیری از وقوع حوادث سبب شد تا مهندسان، ایمن سازی را به عنوان جزئی از اصول مهندسی کار خود قرار دهند و بدین ترتیب ایمنی (safety) و طراحی واحدهای فرایندی ایمن جزء دغدغه های فکری مهندسان گردید.
اهمیت ایمنی در صنعت از دو دیدگاه مطرح گردیده است.
۱- حفاظت از جان افراد و کارمندان
۲- جنبه های اقتصادی
بی شک در طول قرن های متمادی هیچ چیز برای انسان مهم تر از حفاظت جان نبوده است از این رو ساخت واحد فرایندی به گونه ای که در حین انجام کار جان کسی به خطر نیفتد بدیهی می نمود. وقوع حوادثی همچون بوپال هند اهمیت این موضوع را یادآوری می نمود.
از سویی دیگر نصب سیستم های ایمنی و یا به عبارت بهتر، ساخت واحدهای فرایندی ایمن همراه با تحلیل هزینه های اقتصادی بود، اما هزینه های اقتصادی ناشی از حوادث در کارخانه ها نشان داد که اینگونه هزینه ها نه تنها اضافی نبوده بلکه لازمند و سرمایه داران را بر آن داشت تا تعاملی را بین هزینه های اقتصادی و نصب سیستم های ایمنی برقرار نمایند تا از هزینه های ناشی از وقوع حوادث در امان بمانند.
برای یک سازمان فقدان یک متخصص که سالها برای تربیت او سرمایه و وقت مصرف شده، زیان سنگینی به شمار می آید.
در سازمانهای تولیدی که اصول ایمنی و حفاظت فنی رعایت نمی شود، روحیه کارکنان نیز ضعیف و متزلزل است و حتی امکان دارد کارگر خوب و درجه اول از خدمت در چنین سازمان هایی امتناع بورزد. بنابراین اجرای تدابیر و برنامه هایی به منظور رعایت ایمنی و حفاظت فنی کارکنان، در درجه اول اهمیت، در راستای تامین و نگهداری نیروی انسانی قرار دارد.
ایمنی به مجموعه تدابیر، اصول و مقرراتی گفته می شود که با به کار گرفتن آنها بتوان نیروی انسانی و سرمایه را در مقابل خطرات مختلف و محتمل در محیط های صنعتی به نحو موثری حفظ و حراست کرد ویک محیط کاری بی خطر و سالم جهت افزایش کارایی کارکنان به وجود آورد.
دسته بندی خسارات بر اساس قابلیت سنجش آنها:
۱- خسارات قابل سنجش- این خسارات شامل کلیه هزینه هایی می شود که باید برای جبران خسارت پرداخت گردد. مانند: هزینه های درمانی، هزینه تعمیرات، حقوق ایام بیماری و از کار افتادگی و مستمری بازماندگان و.
۲- خسارات غیر قابل سنجش – این دسته، خساراتی هستند که آثار آنها غالبا در دراز مدت خلاصه می شود و به آسانی نمی توان مقدار آنها را از نظر کمی برآورد کرد. به عنوان مثال ناراحتی ها و تالمات روحی فرد حادثه دیده و سایر کارگران همجوار محل حادثه و همچنین زیان از دست دادن نیروی انسانی ماهر و کار آزموده از جمله این خسارات به حساب می آیند. با توجه به بررسی های بعمل آمده در اکثر
کشور های صنعتی مشخص شده است که هزینه های غیر مستقیم هر حادثه حداقل چهار برابر هزینه های مستقیم است که حتی این رقم در کشور های مختلف فرق می کند (مثلا در استرالیا در حدود ۱۲ برابر). با عنایت به افزایش هزینه های ناشی از کار در ایران و عنایت به سیر صعودی غیر منطقی آن، چنین به نظر می رسد که تولید در کشور ما به لحاظ ضایعات نیروی انسانی ناشی از کار، از هزینه بسیار بالایی برخوردار است. همان طوری که مشاهده می شود (جدول ۱) در حالی که در دهه ۱۳۶۰ تعداد بیمه ۴ برابر شده است بدین معنا که سرعت افزایش هزینه مستمری ۲/۵ برابر شده است که شتاب آن نزدیک سه برابر شتاب افزایش تعداد بیمه شدگان است. و همه این ارقام که فقط شامل هزینه های مستقیم می باشند. لزوم توجه بیشتر به مقوله ایمنی و پیش گیری از حوادث ناشی از کار را آشکار می سازد.
تعداد صفحه : ۱۴۶
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: بررسی انتقال جرم درون قطرات و ارائه یک مدل جدید

پایان نامه رشته مهندسی شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

عنوان:

بررسی انتقال جرم درون قطرات و ارائه یک مدل جدید

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
استخراج مایع – مایع اخیراً به عنوان یکی از مهمترین روش های جداسازی در صنایع مورد استفاده فراوانی دارد.
یکی از مهمترین مباحث در استخراج مایع – مایع انتقال جرم از فاز پراکنده می باشد مدلهای مختلفی برای بیان ضریب انتقال جرم به قطره و یا از قطره ارائه شده اند و بهترین مدلی که تاکنون نتایج خوبی در مقایسه با داده های تجربی داشته است مدل هندلوس – بارون می باشد. ولی این مدل نیز دارای فرضیات دور از واقعیتی است و محققین دیگری مدلهای جدیدی ارائه کرده اند.
در این پروژه مدل ارائه شده توسط Henschke & Pfennig مورد بررسی قرار گرفته است و تصحیحی بر این مدل جهت کابرد آن در برج RDC ارائه شده است.
نتایج نشان می دهد اختلاف تعداد مراحل تئوری و تجربی در مدل Pfennig & Henschke زیاد است که دال بر دقت کم آن است. بر خلاف مدلPfennig & Henschke مدل اصلاح شده آن پیش بینی بسیار خوبی برای تعداد مراحل انتقال دارد. مقایسه پیش بینی مدل Pfennig & Henschke و اصلاح شده آن بیانگر اینست که مدل Pfennig & Henschke ضرائب انتقال جرم داخل قطره را کمتر از مقادیر واقعی آنها پیش بینی می کند.
مقدمه
بحران انرژی موجود در جهان، منجر به تحقیقات وسیعی در مورد استفاده از روش های جداسازی قابل رقابت با فرایند تقطیر (که باعث مصرف مقدار زیادی انرژی می گردد) شده است. بدین لحاظ استخراج مایع – مایع، اکنون به عنوان یک فرایند جداسازی مهم در آمده است، که موارد استفاده از آن در صنایع پتروشیمی و هسته ای و حتی ساخت آنتی بیوتیک ها گسترش یافته است.
استخراج مایع – مایع یکی ازعملیات واحد صنعتی مهم است که برای آن انواع تجهیزات طراحی شده اند مانند: همزننده ته نشین کننده ها (Mixer – settlers،) ستون های آکنده(packed column)، ستون های همزده (agitated column)، ستون های پاشنده (spray column)، ستونهای سینی دار (perforated tray column) و غیره. در کلیه این تجهیزات انتقال جرم از طریق پراکندن یک فاز مایع در دیگری انجام می گیرد که مایع اول «فاز پراکنده یا فاز قطره» و مایع دوم «فاز پیوسته» نامیده می شود.
عوامل اصلی که طراحی چنین تجهیزاتی را تحت تأثیر قرار می دهند مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته و با رشد استفاده از این تجهیزات، نیاز به روش های طراحی واقعی تر و دقیق تر، احساس می شود. روش های تجربی طراحی که در سالیان گذشته مورد استفاده قرار می گرفتند، بتدریج توسط روش های علمی جایگزین شدند که در آن تخمین ستونهای انتقال جرم و ظرفیت تجهیزات از معادلات بنیادی و اطلاعات کاربردی موجود درمراجع انجام می پذیرد، زیرا بدست آوردن داده های تجربی در پایلوت پلنت ها (pilot plants) پرهزینه و استفاده از آنها در مرحله بزرگنمایی (scale up) نامطمئن است.
شدت انتقال در هر فرایند انتقالی به سه عامل بستگی دارد: سطح تماس، نیروی محرکه و ضریب انتقال. گاهی تعیین این عوامل به سهولت انجام می پذیرد، نظیر انتقال حرارت، ولی در محاسبه شدت انتقال جرم روابط ساده ای جهت تعیین این عوامل وجود ندارد، زیرا این شدت نه تنها به نفوذ بلکه به روابط هیدرودینامیکی مربوط است. تعیین ضرایب کلی انتقال جرم جهت طراحی تجهیزات استخراج نیاز به اطلاعاتی در مورد ضرایب انتقال جرم فازهای پراکنده و پیوسته دارد. در چند دهه اخیر، در این زمینه تحقیقات تجربی و تئوری بسیاری صورت پذیرفته است. ولی پیش بینی ضرایب انتقال جرم قطرات در دستگاه های استخراج هنوز با عدم اطمینان مواجه است، دلیل این نیز وجود ضمائم داخلی دستگاه نظیر بفل ها (baffles)، آکنه ها یا سیستم همزن است. این ضمائم موجب به هم پیوستن و یا شکستن قطرات شده و یا ایجاد حرکت چرخشی و نامنظم داخل سیستم می کند. حتی در غیاب چنین عوامل پیچیده ای، در حال حاضر فقط می توان حدود تقریبی بالا و پایین ضرائب انتقال جرم را پیش بینی نمود که اختلاف این دو مقدار با یکدیگر حتی ممکن است تا حدود ۱۰ برابر باشد.
به منظور پرهیز از مشکلات برهم کنش قطرات، در بسیاری از مطالعات بنیادی انتقال جرم، سعی شده است که شکل ساده هیدرودینامیکی را به کار برده و با بهره گرفتن از تجهیزات آزمایشگاهی متغیرهای اصلی کنترل کننده را مشخص نمایند و به همین علت از سیستم های با قطرات منفرد استفاده می شود.
به نظر می رسد که موضوع انتقال جرم در مورد قطرات با شکل تقریباً کروی و فاقد نوسان و آشفتگی های سطحی کاملاً درک شده باشد ولی بطور کلی فرایند انتقال جرم در مورد یک قطره در حال حرکت به عنو ان پدیده ای پیچیده شناخته شده و علت آن وجود عواملی  نظیر جدایی لایه مرزی، تشکیل و جدایی چرخانه ها و انتقال جرم واقع شده در آنها، چرخش داخلی قطرات از حالت چرخش کاملاً توسعه یافته تا حالت بدون چرخش می باشد. علاوه بر همه این عوامل، مشکلات ناشی از اثر ات سطحی نظیر نوسانات میکروماکرو در سطح قطره و ناپایداری آنها به علت حرکت جابجایی و نیز حضور عوامل فعال سطحی (surface active agents) که باعث تغییرات عمده ای در انتقال جرم قطره می شوند را می توان افزود.
در فرایند ان
تقال جرم یک قطره، حداقل سه مرحله مهم وجود دارند که عبارتند از:
۱- مرحله تشکیل قطره در
فاز پیوسته.
۲- مرحله صعود یا سقوط آزاد قطره از میان فاز پیوسته.
۳- مرحله پیوند قطرات در انتهای مرحله صعود یا سقوط آزاد.
هر یک از مراحل فوق در تجهیزات استخراج خاصی حائز اهمیت می باشند به عنوان مثال مرحله دوم در ستونهای پاشنده از سایر مراحل مهمتر است و در یک ستون سینی دار مراحل اول و سوم نسبت به مرحله دوم از اهمیت بیشتری برخوردارند. به منظور ساده سازی مسئله، عموما تلاش می کنند که انتقال جرم صعود یا سقوط آزاد را از اثرات مرزی دو مرحله دیگر تفکیک نمایند.
از آنجا که سطح انتقال جرم و ضریب آن در فرایند انتقال جرم به شدت وابسته به اندازه قطره می باشد، در این تحقیق ضمن مطالعه مراحل مختلف انتقال جرم درون قطره و بررسی چند مدل جدید، پیش بینی مدلهای Handlos&Baron و Pfennig&Henschke بررسی خواهد شد و با توجه به نتایج کسب شده در ارتباط با غیر واقعی بودن مدل Handlos & Baron و کم بودن دقت مدل Pfennig & Henschke، مدل جدیدی بر اساس تصحیح مدل Pfennig & Henschke ارائه شده و نتایج آن با نتایج تجربی مقایسه خواهند شد.
تعداد صفحه : ۱۱۱
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: بهینه سازی و طرح فرایند پوشش خودرویی هوشمند با قابلیت خود ترمیمی

پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی فرایندهای صنعت نفت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی – طراحی فرایندهای صنعت نفت

عنوان:

بهینه سازی و طرح فرایند پوشش خودرویی هوشمند با قابلیت خود ترمیمی بعد از تاثیر عوامل ساینده، با بکارگیری فرمولاسیون های مختلف از پلیمر پلی اورتان

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
برای فرمولاسیون پلی اورتان به منظور حاصل شدن خاصیت خودترمیمی، دو نوع ایزوسیانات با نام های تجاری و Desmodur Z4470 و Desmodur N3800 و سه نوع پلی اول با نام های تجاری Desmophen 670BA و Desmophen 1800 و Desmophen A665 در حضور اتیلن گلیکول به عنوان بسط دهنده زنجیر و در شرایط معین تشکیل پلیمر دادند. پلیمرهای به دست آمده به عنوان روکش خودرو (لایه شفاف) به کار رفته اند و کیفیت آنها از نظر میزان سختی، براقیت و حفظ براقیت و. مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسی نتایج نشان داد که چنانچه از مخلوط ایزوسیانات های Desmodur N3800 با نسبت های ۵۰:۵۰ و پلی اول Desmophen A665 به منظور تشکیل پوشش پلیمری در شرایط معین که بهینه شده است استفاده شود. مناسب ترین پوشش پلیمری از نقطه نظر میزان سختی و خود ترمیمی به دست می آید.
مقدمه:
پلی اورتان ها در ابتدا به وسیله گروه بایر در آلمان سنتز شده اند و اکنون نزدیک به ۷۰ سال است که عمدتا به صورت الاستومرها و فوم ها شناخته شده اند. اولین پلی اورتان با نام پرلون یو در سال ۱۹۳۷ و از واکنش ۱ و ۶ – دی ایزوسیاناتوهگزان و ۱ و ۴- بوتان دیول به دست آمده است. محصولات پلی اورتان بعد از سال ۱۹۴۰ به بازار عرضه شده اند. تفاوت عمده پلی اورتان نسبت به سایر پلیمرهای الاستومری دانسیته پایین آن می باشد. پلاستیک های پلی اورتان امروزه در گروه مواد بسیار مهم قابل کاربرد در حوزه های مختلف مهندسی می باشد. در میان پلیمرهای پرکاربرد، این پلیمر رتبه پنجم را بعد از پلیمرهای پلی اولیفین ها، PVC، پلی استایرن و پلاستیک های دی انی دارد.
کاربرد بسیار بالای این پلیمر از این حقیقت ناشی می شود که خواص آن می تواند با انتخاب نوع مواد خام، کاتالیست و ترکیبات کمکی و روش های تولید مختلف و یا با بکارگیری روش های مختلف برای فرایند کردن بیشتر و یا شکل دادن نهایی آن، به طور گسترده اصلاح شود. محصول به دست آمده از ساختار میکروفازی مشخص آن که از قسمت زنجیری سخت و قسمت زنجیری ارتجاعی تشکیل شده است باعث قابلیت ارتجاعی بالای این پلیمر به همراه قدرت مکانیکی بالا و مقاومت سایشی قابل توجهی می شود. هیچ پلیمر دیگری را نمی توان یافت که همه این خصوصیات را یکجا داشته باشد. پلی اورتان ها می تواند هم به صورت پلاستومرهای سخت و هم الاستومرهای ارتجاعی با ساختار فشرده یا فومی شکل باشد. دو فاکتور بازدارنده در بکارگیری پلی اورتان وجود دارد: پایداری محدود آن در دمای بالاتر از ۹۰ درجه سانتی گراد و قابلیت اشتعال آن.
پلی اورتان ها به فرم های پلاستیک های فومی شکل، الاستومرهای ساختاری و الاستومرهای پوششی و مواد شبه چرم قابل عرضه هستند. الاستومرهای پلی اورتان ارتجاعی به عنوان مواد اصلی در ساخت مبلمان و صنعت خودرو مورد استفاده قرار گرفته است. از طرف دیگر فرم های سخت این پلیمر می تواند به عنوان جزء سبک وزن با پایداری ساختاری زیاد و عایق فوق العاده دمایی و شنوایی به کار رود.
الاستومرهای ترموپلاستیکی پلی اورتان (PUT) نیز گونه ای هستند که مورد استفاده زیاد قرار می گیرند. با تغییر نحوه قرارگیری گروه های آلوفانی، این ترکیبات می توانند به صورت ترموپلاستیک های انتخابی درآیند.
تلاش های جدید در تولید پلی اورتان ها تولید یونومرهای زیست تخریب پذیر می باشد. این گروه به عنوان ذخیره کننده غذایی برای محلول های آبکی که نیازی به امولوسیون کننده ندارند به کار می روند. ترکیب امولوسیون های یونومرهای پلی اورتان و امولوسیون های دیگر پلیمرها نظیر پلی وینیل الکل ها یا پلی وینیل استات ها، محصول شبکه های پلیمری رسوخ پذیر را می دهد که به اختصار Semi-IPNs نامیده می شوند، که چسبندگی بسیار خوبی روی سطوح فلزی و سرامیکی خواهند داشت و همچنین مقاومت بهبود یافته در برابر آب خواهند داشت.
ترکیب منحصر به فرد خواص فیزیکی، پایداری هیدرولیتیکی همراه با جذب بسیار پایین پروتئین ها و چسبندگی عالی روی سطح، بعضی کاربردهای دارویی را برای این پلیمر فراهم می کند، به ویژه وقتی با سیالات بیولوژیکی نظیر خون و پلاسما سروکار داشته باشیم.
پلی اورتان ها عموما نمایش سودمندی از ترکیبات را دارند: کاربرد و فرایند کردن آسان، مقاومت عالی در برابر آب و شرایط اتمسفری، حلال های آلی، اسیدهای رقیق شده و قلیاها و مقاومت در برابر واکنشگرهای اکسیداسیون نوری در حالت پلیمر غیر آروماتیکی، باعث به کارگیری روزافزون آن شده است.
سودمندی های فوق پلی اورتان را جزء دسته پلاستیک های پلیمری آلی مدرن قرار می دهد و علاقمندی های قابل توجهی در مهندسی مواد ایجاد می کند.
تعداد صفحه : ۱۹۸
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: ارائه و حل عددی یک مدل ریاضی در رهایش کنترل شده داروی ایبوپروفن

پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی فرایندهای نفتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی – طراحی فرایندهای نفتی

عنوان:

ارائه و حل عددی یک مدل ریاضی در رهایش کنترل شده داروی ایبوپروفن

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
با پیشرفت دانش ها و علوم مختلف، مرزهای دانش به هم رسیده و در برخی از زمینه ها ما شاهد آمیختگی علوم مختلف هستیم. یکی از این زمینه های مهم و بسیار کاربردی و گسترده “مهندسی سیستم های رهایش دارو” است که مرز مشترکی با بسیاری از علوم از جمله: داروسازی، بیولوژی، بافت شناسی، آنالیز ریاضی، مهندسی پلیمر، مهندسی بیومتریال و. دارد. این زمینه یکی از جوان ترین موضوعات مطرح در علوم روز دنیا است که پیشرفت های چشمگیری را به همراه داشته و امروزه سهم عمده از تحقیقات مهندسان (به خصوص مهندسان بیومتریال) را به خود اختصاص داده است.
در این پروژه سعی بر آن شده تا مدل ریاضی برای آزادسازی داروی ایبوپروفن ارائه شود. در این مدل می توان انواه سنیتیک فیزیکی دارو را برحسب تغییرات غلظت دارو، اندازه نانو ذرات و زمان رهایش برای داروی کروی محاسبه کرد. برای انجام این مدل فرضیاتی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: (۱) نفوذ دارو ثابت و تنها در یک بعد می باشد (۲) غلظت اولیه دارو در ماتریکس از حلالیت دارو بالاتر است. (۳) نانو ذرات دارو از ضخامت سیستم کوچکتر هستند. (۴) از حلالیت ماتریکس صرف نظر می شود. (۵) سیستم در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد (دمای نرمال بدن انسان) مدل شده است.
مدلسازی با توجه به داده های تجربی رهش داروی کمپلکس کلسترامین – ایبوپروفن روکش داده شده با مخلوط پلیمرهای اتیل سلولز و پلی گلیکول ۴۰۰۰ می باشد براساس دو مدل ریاضی و تحت شرایط غیر غوطه وری کامل انجام شده است، مدل نفوذ که از قانون دوم فیک پیروی می کند و مدل حلالیت که از موازنه جرمی ایبوپروفن حاصل می گردد. سپس اثر تغییرات غلظت اولیه دارو بر روی میزان و زمان رهایش بررسی گردیده است.
مقدمه:
آنچه از شنیدن نام دارو برای اولین بار به ذهن خطور می کند شاید چیزی فراتر از قرص، کپسول و یا آمپول نباشد! در حالی که دنیای دارو و روش های انتقال آن به بدن به همین ها خلاصه نمی گردد. معمولا داروها به دو طریق گوارشی (ورود از طریق دهان و جذب به سمت خون در طول لوله گوارشی) و غیر گوارشی (تزریق، قطره های چشمی و.) وارد بدن می شوند. ورود دارو از این روش ها مشکلات و محدودیت هایی را به دنبال دارد و به همین دلیل محققان در پی راه هایی بودند که بتواند مشکلات فوق را تا حد زیادی حل کند. به دنبال این تلاش ها سیستم های رهایش کنترل شده دارو مطرح شد که دارای مزایای زیادی است. مهمترین این مزایا شامل توانایی حفظ غلظت دارو در حدی نسبتا ثابت برای مدتی مشخص، قابلیت تنظیم سرعت آزاد شدن دارو وابسته به محل دارورسانی، امکان رساندن دارو به یک عضو یا بافت خاص، توانایی رساندن چندین ماده دارویی با یک فرمولاسیون، امکان دارورسانی در ابعاد نانومتری و. این سیستم ها انقلابی را در زمینه درمان بسیاری از بیماری ها ایجاد نموده و در حال پیشرفت روزافزون است. رهایش کنترل شده دارو فرایندی است که در آن یک ماده حامل پلیمری یا سرامیکی به طور حساب شده ای با دارو یا عامل فعال ترکیب شود تا عامل فعال در بدن به شکلی از پیش تعیین شده و دلخواه از این ماده رها شود.
امروزه رهایش دارو یکی از زمینه های کاری و تحقیقاتی بسیار وسیع در رشته مهندسی بیومتریال می باشد و حضور و پیشرفت دانش هایی همچون: ژنتیک، نانو تکنولوژی و. نیز در کنار مهندسی بیومتریال زمینه های تحقیقاتی را گسترش داده به طوری که شاهد پیشرفت های چشمگیری نیز بوده این.
تکنولوژی های رهایش آهسته و کنترل شده دارو با هدف کنترل نرخ رهایش دارو و هدفمند شدن رهایش دارو به سمت یک بافت یا محل خاص مطرح گردیده است. البته استفاده از این سیستم ها محدودیت هایی نیز ایجاد می کند که ممکن است شامل پیدایش مسمومیت های جدید در اثر بکار بردن مواد تازه در بدن همراه با داروها، تاخیر در پراکنده شدن دارو و نیاز به آزمایش های جدید برای بررسی حامل دارویی است.
تعداد صفحه : ۹۷
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی محیط زیست: مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته

پایان نامه رشته مهندسی شیمی محیط زیست

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی – محیط زیست

عنوان:

مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته با هدف تصفیه شیرابه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
تقاضای جامعه جهانی به تولید انرژی های تجدیدپذیر و جایگزین سوخت های فسیلی روز به روز در حال افزایش است. با وجود اینکه تکنولوژی پیل های سوختی میکروبی، موضوع جدیدی نیست، پیشرفت های اخیر در توسعه آن، استفاده عملی از این تکنولوژی هم در تصفیه پساب و هم تولید الکتریسیته، آن را به سطح نسبتا قابل قبولی رسانده است. پیل های سوختی میکروبی تجهیزاتی هستند که درست مشابه باطری عمل می کنند با این تفاوت که در آنها از باکتری های بی هوازی به عنوان کاتالیست برای اکسیداسیون مواد آلی و گاها معدنی برای تولید الکتریسیته استفاده می شود. بررسی گزارش های اخیر در مورد کاربرد این تکنولوژی در تصفیه شیرابه، که به دلیل غلظت زیاد و تنوع ترکیبات پیچیده آن یکی از آلاینده ترین پساب ها می باشد، نشان می دهد که مواد متشکله آلی آن شامل ترکیبات آلی آمونیاکی، BOD و COD به میزان چشمگیری کاهش می یابد.
در این تحقیق سعی بر آن است که مدل ریاضی پیل سوختی بر مبنای مکانیسم میکروبی ارائه شود. سپس با بهره گرفتن از مدل به دست آمده و نرم افزار MATLAB منحنی های توان خروجی برحسب غلظت سوبسترا (COD)، شدت جریان خروجی برحسب غلظت سوبسترا (COD)، و ولتاژ خروجی برحسب غلظت سوبسترا (COD) رسم خواهد شد.
مقدمه:
نگرانی در مورد انتشار گازهای آلاینده به اتمسفر و افزایش دمای زمین چند سالی است که از مهمترین نگرانی های نوع بشر شده است. افزایش استفاده از سوخت های فسیلی با افزایش روزافزون تقاضا برای انرژی، دانشمندان را به یافتن منابع انرژی جایگزین و تجدیدپذیر واداشته است. از طرف دیگر، دفع پسماندهای شهری در لندفیلدها، خود از مشکلاتی است که نگرانی های زیست محیطی چون آلوده شدن منابع آب های زیرزمینی در نتیجه نفوذ شیرابه حاصل از پسماندهای دفن شده در زیر خاک، شیوع بیماری ها، بوی مشمئز کننده حاصل از تعفن و بسیاری از موارد دیگر، دانشمندان را به مطالعه و تحقیق برای یافتن راه حلی برای تصفیه شیرابه و روش های دفع آن واداشته است. شیرابه حاصل از لندفیلد یکی از آلوده ترین پساب ها می باشد که BOD و COD بسیار زیاد آن وجه تمایز شیرابه و فاضلاب شهری است. روش های مختلف در تصفیه شیرابه کاربرد دارد اما با هیچ یک از روش های موجود چه از بعد مصرف انرژی و هزینه های گزاف تحمیلی و چه از بعد راندمان مناسب و کاهش BOD و COD آن به نحوی که قابل دفع در محیط باشد نتایج مطلوب به دست نیامده است. تکنولوژی پیل های سوختی میکروبی چند دهه ای است که از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. پیل سوختی میکروبی به لحاظ “سبز” بودن مناسب ترین تکنولوژی برای تصفیه شیرابه و تولید همزمان انرژی می باشد. اما مشکل اساسی آن، توان خروجی و بازدهی کم انرژی آن است که عمدتا ناشی از متابولیسم کند میکروب ها می باشد. به هرحال، با پیشرفت های زیادی که در توسعه آن حاصل می شود، می توان به آینده پرکاربرد این تکنولوژی چه در زمینه تصفیه پساب و چه در زمینه تولید انرژی تجدیدپذیر بسیار امیدوار بود.
در این تحقیق، ابتدا به معرفی پیل سوختی، تاریخچه، مبانی و انواع آن پرداخته شده است که پیل سوختی میکروبی نیز از نسل های بعدی آن محسوب می شود. سپس، پیل های سوختی میکروبی و انواع آن مطرح شده است. تشریح اجزا، مکانیسم عملکرد، کاربردها و مسائل و مشکلات مربوط به آن به تفصیل مطرح شده است. در پایان نیز به مرور کاربرد پیل های سوختی میکروبی در تصفیه شیرابه و پیشرفت های اخیر آن پرداخته شده است.
تعداد صفحه : ۸۴
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی طراحی فرایند: کریستالیزاسیون اسیدفسفریک به وسیله سرمایش مستقیم

پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی فرایند

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی – طراحی فرایند

عنوان:

کریستالیزاسیون اسید فسفریک به وسیله سرمایش مستقیم

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
اسید فسفریک صنعتی تولید با روش تر (Wet- Process) که محصول واکنش سنگ معدن فسفات و اسید سولفوریک است، به منظور خالص سازی و به دست آوردن اسید فسفریک در درجه های خوراکی و دارویی و. به وسیله سرمایش مستقیم کریستاله شد.
بررسی های انجام شده به وسیله آزمایش نشان داد که کریستالیزاسیون مستقیم به دلیل افزایش شدید ویسکوزیته در دماهای پایین تر از (۲۰- درجه سانتیگراد) امکان پذیر نیست. همچنین آزمایشات نسان داد که ناخالصی های موجود در اسید فسفریک صنعتی مانند کلسیم، منیزیم، آهن و آلومینیوم که از طریق سنگ معدن فسفات و اسید فسفریک وارد محصول می شوند، مقاومت اسید را برای رسیدن به ناحیه فوق اشباع و کریستالیزاسیون به شدت افزایش می دهند و اسید در دماهای پایین به توده ای سخت و منجمد تبدیل می شود.
برای جلوگیری از این امر قبل از اینکه پدیده توده ای شدن اتفاق بیفتد در دمای ۱۵- درجه سانتیگراد از دانه های اسید فسفریک (Seeds) استفاده می کنیم. در این صورت فوق اشباعی صرفا در جهت رشد دانه ها مصرف می شود و از هسته زائی اولیه (Primery nucleation) که عاملی مهم در افزایش ویسکوزیته است جلوگیری می شود. برای کاهش ویسکوزیته در حین سرمایش از محلول های بی اثر مانند آب مقطر و اسید سولفوریک استفاده شد.
در انتها نیز کریستالیزوری برای تولید یک تن اسید سولفوریک در روز به همراه سیستم سرمایش آن با بهره گرفتن از داده های به دست آمده طراحی شده است.
فصل اول: خصوصیات فیزیکی و شیمیایی اسیدفسفریک
۱-۱- اسید فسفریک
۱-۱-۱- خصوصیات
خصوصیات فیزیکی: اسید فسفریک به صورت بدون آب و خالص H3PO4 با mp=42/35 درجه سانتیگراد و Mw=98 و p=1/88g/cm3 به فرم کریستال های بی رنگ و قابل حل در آب می باشد. اسید فسفریک آبدار با فرمول ۱/۲H2O , H3PO4 نیز شناخته شده است. شکل ۱-۱ دیاگرام فازی H3PO+H2O را نشان می دهد.
اسید فسفریک به طور نامحدود در آب قابل حل می باشد. این ماده در سه غلظت استاندارد در دسترس می باشد.
۷۵% H3PO4 with 54,3% P2O5 , mp=-20 ‘C
80% H3PO4 with 58,0% P2O5 , mp=0 ‘C
85% H3PO4 with 61,6% P2O5 , mp=21 ‘C
اسید ۸۵% (p=1,687g/cm3) شربتی مانند است، دارای ویسکوزیته بالایی می باشد و در شرایط سرمای زیاد (super cool) نگهداری می شود. اسید بی آب را می تواند از اسید ۸۵% با تبخیر در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد به دست آورد.
جدول (۱-۲) و (۱-۳) نیز تغییرات دانسیته اسید فسفریک را در غلظت های مختلف و در محدوده دمایی ۱۰ – ۴۰ درجه سانتیگراد نشان می دهند.
جدول (۱-۴) و (۱-۵) ظرفیت گرمایی اسید فسفریک را در دماها و غلظت های مختلف نشان می دهند.
سایر خصوصیات فیزیکی اسید فسفریک نظیر گرمای تشکیل و ذوب اسید فسفریک، فشار بخار محلول های اسید فسفریک، نقطه جوش و انجماد و گرمای رقیق سازی در شکل ها و جداول زیر نشان داده شده است.
این جداول نشان می دهند که دانسیته اسید فسفریک در محدوده دمایی ۲۵ – ۱۰۰ درجه سانتیگراد تقریبا ثابت باقی می ماند. همچنین با بهره گرفتن از این جداول می توان دریافت که این قانون برای گرمای مخصوص (Specific heat) نیز صحیح است.
خصوصیات شیمیایی: ارتو فسفریک اسید به صورت سه ظرفیتی (tribasic) می باشد. ثوابت تفکیک به قرار زیر می باشد.
با این پایه base محلول آبی دی هیدروژن فسفات دارای قدرت اسیدی ضعیف می باشد و به دنبال آن محلول آبی هیدروژن فسفات و سپس سومین فسفات دارای قدرت اسیدی ضعیف تر و یا دارای قدرت بیشتری می باشند.
تعداد صفحه : ۱۵۲
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: آنالیز ریسک پذیری مخازن گازهای سمی در مجتمع پتروشیمی شیراز

پایان نامه رشته مهندسی شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

” M.SC ” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

عنوان:

آنالیز ریسک پذیری مخازن گازهای سمی در مجتمع پتروشیمی شیراز و اثرات مختلف آن بر منطقه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
آمونیاک ماده ای بسیار سمی و خطرناک از نظر جنبه های بهداشتی و سلامتی است و واحدهای تولید آمونیاک در میان پرمخاطره ترین واحدهای صنایع پتروشیمیایی قرار دارند. از این رو پرداختن به ایمنی و مدیر یت ریسک این واحدها همواره مورد توجه بوده است.  برای مدیریت ریسک واحدهای فرایندی، علاوه بر محاسبه احتمال رخداد حوادث نامطلوب نیاز به محاسبه شدت تأثیرات و عواقب این حادثه نیز هست. تا بدین وسیله، ریسک اولویت محاسبه شدت عواقب و پیامدهای حوادث احتمال تحت عنوان آنالیز پیامد شناخته می شود. در این پروژه کوشش شده است با بهره گرفتن از روش نوین آنالیز پیامد، عواقب نشتی محتمل آمونیاک از مخازن نگهداری، در یک مجتمع پتروشیمی شناسایی و تحلیل شود. این تحلیل در ارزیابی ریسک این واحد و نیز ارائه طرحی برای واکنش سریع در بر ابر حوادث، مورد استفاده قرار می گیرد.
مقدمه:
داشتن زندگی عاری از خطر آرزو و هدف همۀ مردم در همۀ اعصار بوده است. زیرا میل به ایمنی و امنیت بخش تفکیک ناپذیری از ماهیت همۀ انسانها می باشد. از طرفی دیگر بشر همواره در تلاش برای بهبود زندگی و راحتی بیشتر بوده و در این راه سعی کرده با ایجاد تغییر در طبیعت، متغیرهای آن را به خدمت خود در آورد که در این راه همواره با دست یابی به مواد، تجهیزات، دستگاه ها و به عبارتی ساده تر به خدمت گرفتن فن آوری نوین و غیره و همان اندازه نیز با خطرات بیشتر و همچنین جدیدتری مواجه گردیده است.
ایدۀ ایمنی از همان سالهای نخست زندگی بشر شکل گرفت، انسانهای اولیه دلایل خوبی برای اتخاذ احتیاطات و تدابیر دفاعی داشتند آنها به دلیل عدم اطلاع از علل واقعی از خطرات طبیعی که در مجاورت خود داشتند می ترسیدند، وجود حیوانات وحشی یک منبع دائمی خطر در اطراف آنها به شمار می رفت، منابع غذایی محدود بود و. به همین دلایل انسانهای نخستین نیز همواره سعی در افزایش توانایی های دفاعی خود داشتند. آنها یاد گرفتند که خطرات را ارزیابی کنند و در مقابل آنها واکنش دفاعی نشان دهند ، بدون شک انسان های ماقبل تاریخ توانایی طرح و اجرای برنامه های ایمنی را داشتند. که این امر نقش حیاتی در زنده ماندن آنها ایفا کرد.
با گذشت زمان طرحهای ایمنی شکل اجتماعی به خود گرفت، برای تأمین نیازهای ایمنی مردم شروع به تطابق، کشف و اختراع وسایل جدید نمودند که مجموع این تلاش ها بر توانایی آنها در ایجاد و سرعت بخشیدن به تغییرات دلخواه افزوده است.
شواهد موجود نشان می دهد که انسان خیلی زود یاد گرفت با این گونه خطرات که بدلیل عدم مراقبت و حفاظت ناکافی و نامناسب در هنگام استفاده از تجهیزات و مواد مختلف رخ می دهد برخورد کرده و برای حذف یا به حداقل رساندن پیامدهای آنها ابزارهای کنترلی را به خدمت بگیرند، او آموخت که در هنگام مواجهه با ماهیتهای تهدید کننده، تغییراتی در رفتارهای اجتماعی خود ایجاد کند این تغییرات در راستایی بود که توسعه و پیشرفت را با عملکردی سودمند مطابق ساز د که گسترش ایمنی در برنامه های مختلف نمونه ای از این تطابق هاست و نهایتاً اینکه رسیدن به اصول ایمنی امروزی نتیجۀ قرنها تلاش و تجربۀ طاقت فرساست.
فصل اول: کلیات
۱-۱- هدف
با روند شتاب زده ای که از نیمۀ دوم قرن بیستم در توسعه و گسترش سیستم های حساس و پیچیده بوجود آمد این ایده قوت یافت که برای ارزیابی ایمنی سیستم ها دیگر نمی توان منتظر وقوع حوادث شد تا بتوان از طریق تجزیه و تحلیل آن نقاط ضعف سیستم را شناسائی و برطرف کرد و لذا سعی گردید که روش هایی برای ارزیابی ایمنی ابداع شود که قادر باشند پتانسیل وقوع خطر را قبل از عملیات سیستم شناسائی نمایند که نتیجۀ این تلاش به شکل گرفتن علم ایمنی سیستم ها منجر شد که براساس یک برنامۀ طرح ریزی شده، قانونمند و سازماندهی شده و در قالب یک فرایند “پیش گیرنده” قرار دارند.
از طرف دیگر با وجود همگامی گسترش صنایع با توسعه و تقویت علم ایمنی در کشورهای توسعه یافته، در کشور ما علیرغم تلاشهای زیادی که در راه گسترش صنایع مبذول گردیده است بُعد اساسی ایمنی بدست فراموشی سپرده شده یا حداقل به صورت سطحی بدان پرداخته شده است.
۲-۱- پیشینۀ تحقیق
تا قبل از سال ۱۹۴۰ میلادی، ایمنی به صورت کنترل خطرات آشکار در مراحل اولیۀ طراحی سیستم مطرح می شد.
یعنی طراحان متکی به روش سعی و خطا بودند. برای مثال این روش در صنعت هوانوردی به پرواز – تعمیر – پرواز معروف بود. بدین صورت که با بهره گرفتن از دانش موجود هواپیما طراحی می شد و به پرواز در می آمد تا اینکه مشکلات ظاهر می شد. سپس مسائل و
مشکلات برطرف شده و دوباره هواپیما به پرواز در می آمد. واضح است که این روش برای هواپیماهای با سرعت کم و ارزان قیمت کارساز بود، در حالی که مثلاً برای سلاحهای هسته ای و سفرهای فضایی قابل قبو ل نبود . زیرا پیامدهای حوادث مربوط به آنها بسیار شدید
بود. روش سعی و خطا برای سیستمهایی که باید در لحظۀ شروع کار ایمن باشد، مناسب نبودند. از این رو بود که از آن
به بعد برنامۀ ایمنی سیستم به عرصۀ ظهور درآمده و یا دقیق تر اینکه تکامل پیدا کرد. در واقع پروژه های مربوط به موشک و سیستم های فضایی سبب رونق مهندسی ایمنی سیستم شدند.
در این سیستم ها نیاز به روش جدید برای کنترل خطرات کاملاً آشکار شد. موشکهای بالستیک قاره پیما در سال ۱۹۶۰ میلادی اولین سیستمهایی بودند که برای آنها برنامۀ ایمنی سیستم به صورت رسمی و منظم پیدا شد . وزارت دفاع آمریکا ۱۹۶۶ میلادی اولین سند برنامۀ ایمنی سیستم را منتشر نمود. بدنبال آن ناسا نیز برنامۀ ایمنی سیستم را به صورت یکپارچه در عملیات فضایی بکار برد. بسیاری از موفقیتهای برنامه های فضایی مرهون پیاده سازی و اجرای برنامۀ ایمنی سیستم می باشد.
سرانجام استفاده از برنامۀ ایمنی سیستم در صنایع تجاری نیز معمول گشت. به طوری که امروزه این برنامه در نیروگاه های هسته ای، پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی کاربرد فراوان دارد. اولین بار در سال ۱۹۸۵ میلادی، انجمن مهندسین شیمی آمریکا اصول راهنمای
روش های ارزیابی خطر را برای صنایع پتروشیمی ارائه نمودند. در این راهنما بسیاری از ابزارهای تجزیه و تحلیل ایمنی سیستم مطرح گردیده است.
تعداد صفحه : ۱۵۷
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه مهندسی شیمی: مدلسازی هیدروژناسیون روغن های نباتی در جهت کاهش ایزومر ترانس

پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی فرایند

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی – طراحی فرایند

عنوان:

مدل سازی هیدروژناسیون روغن های نباتی در جهت کاهش ایزومر ترانس

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
مرحله صنعتی هیدروژناسیون روغن های خوراکی یک مرحله میانی یا تحریک کننده می باشد که با بهره گرفتن از کاتالیست نیکل تحت فشار و دمای ثابت اجرا می شود.
هیدروژناسیون مرحله ای است که از طریق آن ترکیب های روغنی غیراستاندارد، اشباع می شوند و محصول نهایی تبدیل به روغن نیمه جامد می شود.
در سرتاسر مرحله هیدروژناسیون، اسید لینولنیک یک مولکول هیدروژنی را جذب می کند و به اسید لینولئیک تبدیل می شود که بخشی از آن به اسید اولئیک تغییر شکل می دهد. بعلاوه، مرحله هیدروژناسیون باعث افزایش شکل گیری ایزومر ترانس می شود.
اندازه گیری اسیدهای چرب در روغن های بررسی شده و محصولات هیدروژنی شده به وسیله GC انجام می شود.
محتوای ایزومرهای ترانس کلی نیز به وسیله طیف نمایی مشخص می شود.
فشار و دمای راکتور بین ۱ – ۳ اتم و ۱۰۰ – ۲۱۰ درجه سانتیگراد می باشد و مرحله هیدروژناسیون نیز در ۹۰ دقیقه کامل می شود.
در این تحقیق یک مدل جنبشی ارائه می شود که می تواند برای توصیف هیدروژناسیون و واکنش های ایزومری اسیدهای اشباع نشده، مفید می باشد.
مقدمه:
چربی ها و روغن ها مواد غذایی باارزشی هستند که علاوه بر تأمین انرژی نقش مهمی در بقای سلامت و ادامه حیات داشته و در گروه کالاهای مصرفی ضروری جای دارند.
چربی ها و روغن ها منبع فشرده ای از انرژی غذایی بوده و ویتامین ها محلول در چربی (A؛ D؛ E و K) که در تأمین سلامت نقش مهمی را به عهده دارند از طریق مصرف این مواد به بدن می رسند. همچنین اسیدهای چرب که نقش آنها در سلامت و انجام اعمال بدن به اثبات رسیده و بدن قادر به ساختن آنها نیست و از راه مصرف روغن های نباتی تأمین می شود.
روغن ها و چربی ها به عنوان واسطه انتقال حرارت، گرمای لازم برای پختن را به ماده غذایی رسانده و سبب خوش طعم و لذیذ شدن و بهبود رنگ و بافت غذاها می شوند. این مواد خمیر (در محصولات نانوایی) بوده و در صنایع غذایی به طور گسترده به مصرف می رسند. برخی از دانه ها روغنی نظیر سویا و پنبه دانه نه تنها به عنوان منبع روغن بلکه به عنوان منبعی از پروتئین گیاهی برای خوراک دام و انسان بااهمیت هستند.
اکثر چربی ها و روغن نباتی پس از انجام فرایندهای لازم و خارج کردن ناخالصی ها به مصرف خوراکی می رسند. تصفیه روغن شامل مراحل صمغ گیری، خنثی سازی، بیرنگ کردن و بی بو کردن است. برای بسیاری از مصارف از جمله تولید روغن های نباتی جامد هیدروژنه (شورتنینگ ها) و مخلوط چربی برای تولید مارگارین ها، روغن های نباتی هیدروژنه می شوند. همچنین برای تولید روغن های مایع مخصوص سالاد که در درجه حرارت های پایین (درجه حرارت یخچال) کدر نشده و شفاف باقی بماند روغن وینترازینگ یا موم زدایی می شود.
فصل اول: کلیات
۱-۱- هدف
هرکس علاقه مند است که بداند چه مواردی را می خورد و خوردن این موارد چه تأثیری در روند زندگی، سلامت و بهداشت وی خواهد داشت. نوع زندگی امروزی و عدم تحرکی که در جوامع بشری به چشم می خورد، همراه با رشد سرسام آور جمعیت جهانی خصوصا در ممالک عقب نگاه داشته شده و محدودیت منابع و امکانات همگی دست به دست هم داده اند و سلامتی و بهداشت انسانی را تهدید می کنند. با این حال، اگر انسان تغذیه ای متناسب با شغل، فعالیت و محیطی که در آن به سر می برد، نداشته باشد یا اینکه نوعی تغذیه خاص سلامتش را تهدید کند نه تنها از رسیدن به اهداف عالی خود باز می ماند، بلکه هستی و تمامیت وجودش مورد تهدیدی قرار می گیرد.
برخوردار نبودن از تغذیه مناسب، سبب اختلال در رشد، حساسیت شدید در مقابل انواع میکروب ها و بیماری ها، کاهش خلاقیت جسمی و فکری، بی اعتنایی به زندگی و دلبستگی نداشتن به آن، اختلالات روحی و روانی و عقب ماندگی های ذهنی و جسمی می گردد. با وجود قشری که گرفتار روزگاری تمامی تلاش مردم صرف سیر کردن شکم یا تهیه قوت لایموت می شد. بهبود شرایط معیشت و افزایش درآمد متوسط جامعه، امکان انتخاب مواد غذایی را به وجود آود. امروزه دیگر در جوامع پیشرفته، فقط سیر کردن شکم را کافی نمی دانند. در این جوامع مسائلی مانند “چه باید خورد؟”، “چگونه باید خورد؟” و “چقدر باید خورد” به طور جدی مورد توجه فرد فرد مردم و نیز مدیران جامعه که مسئول حفظ سلامت جسمی و روانی نسل حاضر و نسل های آینده هستند، قرار گرفته است. بشر از ابتدای آفرینش با تجربه عینی، نیاز به روغن ها و چربی ها را در سوخت و ساز بدن خویش دریافت و با بهره گرفتن از امکانات موجود، به همراه مصرف انواع گوشت ها، دانه ها، و میوه های موجود چربی مورد احتیاج را در تغذیه روزانه خود تأمین نمود.
تعداد صفحه : ۱۴۸
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی محیط زیست: جداسازی آمونیاک از پساب توسط بیوفیلتر

پایان نامه رشته مهندسی شیمی محیط زیست

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی – محیط زیست

عنوان:

جداسازی آمونیاک از پساب توسط بیوفیلتر و بررسی انتقال جرم در فیلترهای بیولوژیکی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
میکروارگانیسم ها اساسا باکتری ها و اکتیومس ها که به بستر بیوفیلترها اتصال دارند وظیفه تجزیه اجزای معدنی و آلی با قابلیت تجزیه بیولوژیک را دارند و عمدتا نتیجه فعالیت این میکروارگانیسم ها در خروجی از بیوفیلتر به صورت دی اکسید کربن، نمک های معدنی و آب مشاهده می شود. حذف مواد در داخل بیوفیلترها ممکن است به صورت یک خط سیر عبوری که سبب بهینه سازی یا تخریب ترکیبات آلی ناخواسته می شود مشاهده شود. این خط سیر غالبا شامل چندین مرحله می باشد.
برخلاف سیر سیستم های تصفیه بیولوژیک مواد زائد، اکوسیستم های بیوفیلتری به حد زیادی نسبت به مازاد یا فقدان مواد غذایی حساس هستند. همچنین تجمع محصولات سمی ناشی در متابولیسم میکروبی نیز به طور قابل توجهی شرایط اکوسیستم را تغییر می دهد و نیز برخی مواد غذایی معدنی در طول زمان در نتیجه تبخیر از میان می روند که این موارد در انتها به تغییرات نامطلوب در شرایط بیوفیلتر منجر می شود.
مقدمه
از گذشته های دور در اثر عبور آب آلوده از یک بستر شنی مقدار زیادی از آلودگی آب کاسته می شد. بعدها از این اصل استفاده شد و بیوفیلترها یا فیلترهای بیولوژیکی در صنعت فاضلاب مورد استفاده قرار گرفتند. بنابراین می توان گفت این فرایند تصفیه پساب، اولین سیستم تصفیه می باشد. فیلترهای بیولوژیک شباهت زیادی به ستون های پکینگ دارد که در بسیاری از پروسس های صنایع پتروشیمی استفاده می شود. فاضلابی که روی محیط (بستر) فیلتر پخش می شود به آهستگی به طرف پایین سرازیر می شود. میکروارگانیسم های موجود در بستر با تغذیه از مواد آلی فاضلاب رشد نموده و تکثیر می یابند. این میکروارگانیسم ها باعث به وجود آمدن یک قشر بیولوژیک روی بستر می شوند که عمده انتقال و حذف مواد آلی به وسیله آن صورت می گیرد.
فصل اول: اساس بیوفیلتراسیون و بررسی کاربرد آن
۱-۱- تاریخچه بیوفیلتراسیون
نقش طبیعت با دخالت میکروارگانیسم های موجود در آن در پاکسازی اکوسیستم و محیط زیست نقشی اساسی دارد و از نمونه های آن می توان به خود پالایی رودخانه و تصفیه هوا توسط گیاهان و میکروب ها اشاره نمود. آغاز بکارگیری بیوفیلتر در سال ۱۹۷۳ توسط دانشمندی به نام اسمیت جهت تصفیه هوا بود. بستر این فیلتر را خاک تشکیل می داد و اهمیت آن در جداسازی گازهایی نظیر H2S و CO و C2H2 و. بود. در سال ۱۹۵۷، اولین فیلتر خاکی توسط محققی به نام پومروی (Pomeroy) در آمریکا استفاده شد و پس از آن در سال ۱۹۵۹ نوعی از این بیوفیلتر در یک واحد تصفیه فاضلاب در نورمبرگ آلمان به کار گرفته شد. هم اکنون فیلترهای بیولوژیک بستری در سراسر جهان جهت پاکسازی اکوسیستم ها به کار می روند. عمده استفاده از این نوع تصفیه جهت حذف بیولوژیک نیتروژن و فسفر از فاضلاب ها و حذف بود از فاضلاب و هوا می باشد.
۲-۱- تئوری بیوفیلتراسیون
میکروارگانیسم ها اساسا باکتری ها و اکتیومس ها که به بستر بیوفیلترها اتصال دارند وظیفه تجزیه اجزای معدنی و آلی با قابلیت تجزیه بیولوژیک را دارند و عمدتا نتیجه فعالیت این میکروارگانیسم ها در خروجی از بیوفیلتر به صورت دی اکسید کربن، نمک های معدنی و آب مشاهده می شود. حذف مواد در داخل بیوفیلترها ممکن است به صورت یک خط سیر عبوری که سبب بهینه سازی یا تخریب ترکیبات آلی ناخواسته می شود مشاهده شود. این خط سیر غالبا شامل چندین مرحله می باشد.
برخلاف سایر سیستم های تصفیه بیولوژیک مواد زائد، اکوسیستم های بیوفیلتری به حد زیادی نسبت به مازاد یا فقدان مواد غذایی حساس هستند. همچنین تجمع محصولات سمی ناشی در متابولیسم میکروبی نیز به طور قابل توجهی شرایط اکوسیستم را تغییر می دهد و نیز برخی مواد غذایی معدنی در طول زمان در نتیجه تبخیر از میان می روند که این موارد در انتها به تغییرات نامطلوب در شرایط بیوفیلتر منجر می شود. از نقطه نظر سینتیکی دو فرایند در بیوفیلتراسیون روی می دهد:
۱- فرایندهای ماکروسینتیک
۲- فرایندهای میکروسنتیک
بیوفیلم حاصل از احاطه فاز جامد موجود در بستر توسط لایه فعال بیولوژیکی عمل نقل و انتقال مواد و تجزیه بیولوژیک را بر عهده دارد. ماکروسینتیک این تجزیه بیولوژیک در داخل بیوفیلم طبق رابطه میکائیلیس منتن توجیه می گردد. در نقل و انتقال و حذف آلاینده در لایه بیوفیلم، دو نوع محدودیت نقش دارند.
– محدودیت به جهت سرعت واکنش سینتیکی
– محدودیت در اثر نفوذ آلاینده
این محدودیت ها به فعالیت بیولوژیک داخل فیلم وابسته است.
تعداد صفحه : ۶۳
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی محیط زیست: بررسی و تحلیل پیامد حادثه انتشار آمونیاک از مخازن آمونیاک

پایان نامه رشته مهندسی شیمی مهندسی محیط زیست

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تھران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“MSc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مھندسی شیمی – مھندسی محیط زیست

عنوان:

بررسی و تحلیل پیامد حادثه انتشار آمونیاک از مخازن آمونیاک

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
ارزیابی ریسک یک حادثه مستلزم انجام مراحل مختلف می باشد. ارزیابی و مدیریت ریسک به طور کلی شامل مراحل تعیین اھداف و عمق مطالعه، شرح فرایند تحت بررسی، شناسائی مخاطرات، تعیین سناریوھا و حوادث منجر از آنھا، ارزیابی پیامد تخمین تکرارپذیری و تعریف و محاسبه ریسک می باشد.
با توجه به مراحل مختلف ارزیابی و مدیریت ریسک، از مھمترین مراحل انجام آن، تعیین سناریوھا و حوادث منجر از آنھا و ارزیابی پیامد آن حادثه می باشد. یکی از روشھائی که اخیراً به منظور ارزیابی پیامد حادثه مورد توجه قرار گرفته است، دینامیک سیالاتی محاسباتی می باشد. پرھزینه بودن و در بعضی موارد غیر ممکن بودن انجام آزمایش ھای عملی جھت ارزیابی پیامدھای یک حادثه و از طرف دیگر دقت بالای استفاده از دینامیک محاسباتی سیالاتی، باعث استفاده از این گونه نرم افزارھا جھت تحلیل و ارزیابی پیامدھای حادثه شده است. در این پروژه سعی شده است که ارزیابی پیامد حادثه نشتی آمونیاک از یک مخزن بزرگ آمونیاک به حجم ۲۰۰۰۰ تن به کمک نرم افزار فلوئنت مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در شرایط جوی متفاوت مورد قیاس قرار گیرد، نتایج حاصل نشان می دھد که نحوه انتشار آمونیاک با توجه به شرایط مختلف جوی روند کاملاً متفاوتی را نشان می دھند.
نحوه انتشار به شرایط جوی کاملاً وابسته بوده و نتایج به دست آمده نشان می دھد، در کلاس پایداری جوی نوع B (ناپایدار) مقدار نفوذ توده آمونیاک در غلظت معین (ppm 2000) درجھت وزش باد حدود ۶۴۰ متر می باشد، در حالی که نفوذ ھمان مقدار غلظت آمونیاک در کلاس پایداری جوی نوع E (پایدار) درحدود ۱۰۴۰ متر است، که بسیار بیشتر از شرایط جوی نوع B می باشد. ھمچنین حرکت توده آمونیاک در شرایط جوی کلاس B (ناپایدار) بیشتر به سمت بالا بوده که نشانگر آن است که اختلاط جریانات عمودی شناوری در چنین شرایطی به خوبی صورت می گیرد در حالی که نفوذ در شرایط جوی کلاس E (پایدار) بیشتر بر روی سطح زمین می باشد و نشانگر عدم اختلاط خوب جریانات عمودی شناوری است.
نھایتاً نتایج به دست آمده از CFD با یکی از نر مافزارھای اختصاصی ارزیابی پیامد حادثه (Phast) مورد مقایسه قرار می گیرد و مقایسه صورت گرفته نشان می دھد، ھمخوانی مناسبی در نتایج به دست آمده وجود دارد، ولیکن آنچه باعث برتری CFD بر نرم افزارھایی ھمانند Phast شده است توانایی نمایش نحوه انتشار در فواصل نزدیک به محل نشتی و بر روی موانع موجود در مسیر انتشار می باشد.
مطالب بیان شده نشان می دھد که استفاده از CFD برای تحلیل پیامد انتشار مواد سمی می تواند بسیار مفید باشد.
مقدمه
کارخانجات پتروشیمی با ھدف تامین محصولات استراتژیک به منظور توسعه صنایع پائین دستی و افزایش سھم درآمد ھای غیر نفتی در چرخه اقتصاد کشور در سالھای اخیر به طور چشمگیری رشد نموده است.
احداث واحدھای عظیم در مجاورت یکدیگر و تراکم تجھیزات در این واحدھا و حجم بالای تولیدات، مخازن و فرایندھای مخاطره آمیز آنھا، استفاده از سیستم ھای ایمنی و آتشنشانی پیشرفته و تدوین برنامه ھای موثر مقابله با وضعیت ھای اضطراری را حائز اھمیت نموده است.
یکی از نکات مھم درھنگام حوادث، پیش بینی اثرات و پیامد ھای ناشی از آن حادثه می باشد. بدون شک یکی از مھم ترین و خطرناک ترین حوادث در مجتمع ھای پتروشیمی، انتشار گازھای سمی و قابل اشتعال می باشد. پیش بینی میزان انتشار و روند گسترش این گونه نشتی ھا می تواند کمک بسیار بزرگی در جھت کنترل حوادث، جلوگیری و کاھش اثرات نامطلوب آن داشته باشد. ضمن اینکه توانائی پیش بینی این گونه انتشارات گازھای سمی می تواند کمک بزرگی در تدوین برنامه ھای مقابله با شرایط اضطراری، تدوین برنامه ھای مانورھا و تمرینات عملی و دیگر برنامه ھا در جھت کاھش اثرات ناشی از انتشار گازھای سمی به دنبال داشته باشد.
به طور کلی برای پیش بینی روند انتشار ناشی از گسترده شدن یک گاز سمی و قابل اشتعال در محیط، نیاز به انجام کارھای آزمایشگاھی داشته و بسیار زمان بر می باشد که این نیاز، کار را در شرایط معمولی بسیار سخت و تقریباً ناممکن می نماید. در ھر صورت کارھای آزمایشگاھی زیاد در تضاد با نیاز به تصمیم گیری سریع می باشد. یکی از سریع ترین روش ھا، مدل کردن میزان و روند انتشار، با بهره گرفتن از نرم افزاھای دینامیک سیلاتی می باشد. در این روش می توان با یک سرعت مناسب و با انجام ھزینه ھای پائین میزان انتشار را در حدی قابل قبول و منطبق بر واقعیت پیش بینی کرد.
تعداد صفحه : ۱۰۶
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی طراحی فرایند: مدلسازی ریاضی از استخراج فوق بحرانی روغن آفتابگردان

پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی فرایند

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی (طراحی فرایند)

عنوان:

مدلسازی ریاضی از استخراج فوق بحرانی روغن آفتابگردان

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
روش های قدیمی استخراج روغن از دانه های گیاهی با حلال هایی مانند هگزان که ماده ای سمی بوده و اثرات نامطلوبی برجا می گذارد جای خود را به حلال های فوق بحرانی داده است. استخراج با سیال فوق بحرانی مزایای مهمی را نسبت به سایر روش های معمولی استخراج دارد؛ از جمله این مزایا می توان دمای پایین عملیات و امکان جداسازی کامل حلال از محصول نهایی اشاره کرد، تاکنون مواد مختلفی به عنوان حلال در حالت فوق بحرانی به کار گرفته شده است، با این وجود استفاده از دی اکسید کربن به عنوان سیال فوق بحرانی بسیار معمول شده و این موضوع به دلیل خواصی چون غیرسمی بودن، ارزان و در دسترس بودن و در نهایت شرایط بحرانی مناسب این ماده می باشد.
در این پروژه استخراج روغن آفتابگردان از دانه های آن به وسیله دی اکسید کربن فوق بحرانی به صورت ریاضی مدلسازی شده و نتایج حاصل از حل مدل ریاضی با داده های تجربی به دست آمده با روش سوکسله و نتایج تجربی و تئوری محققان دیگر مقایسه گردیده است.
در این مطالعه استخراج روغن از دانه های آفتابگردان با بهره گرفتن از فرایند استخراج به کمک سیال فوق بحرانی با روش هسته منقبض شونده (shrinking core) در یک ستون استخراج پر شده در دماهای ۳۱۳، ۳۳۳ و ۳۵۳ کلوین و فشارهای ۲۰ تا ۶۰ مگاپاسکال با قطر ذره ۰/۲۳ میلیمتر مورد مطالعه قرار گرفته است و اثر پارامترهای عملیاتی مانند دما، فشار، قطر ذرات و دبی حلال بر راندمان استخراج بررسی گردیده و روابط و پارامترهای موجود در مدل مانند ضریب نفوذ موثر در ذرات، Dep، ضریب انتقال جرم در بستر و ذره، Kf و K’f، ضریب پراکندگی محوری، DL، محاسبه شده است.
مقدمه
روغن ها و چربی ها از دیرباز به عنوان غذا استفاده می شوند. با این حال آنها برای مصارف غیر خوراکی نیز به کار رفته که استفاده به عنوان روغن چراغ و روان کننده از جمله قدیمی ترین موارد کاربرد آنهاست. در سال های اخیر بیشترین استفاده را در تهیه رنگ، لاک و صابون داشته اند. چربی ها و اسیدهای چرب و مشتقات آنها همچنین در مواد شوینده و آرایش به کار می روند. قابلیت استفاده گسترده از ترکیبات روغنی به عنوان منابع تجدید شونده و جایگزینی برای سوخت فسیلی و مشتقات آن که هم اکنون با قیمت ارزان تری به بازار عرضه می شوند در دست بررسی است.
روغن های گیاهی دارای مزایای ویژه اند از جمله آنها می توان به قابلیت تجدید و تجزیه بیولوژیکی آنها اشاره نمود. روغن های گیاهی همچنین دارای خواص فنی عالی بوده بیماری زایی و آلرژی زایی کمتری دارند. مهمترین عیب روغن های گیاهی بالا بودن قیمت، محدودیت پایداری در برابر اکسیداسیون، ویسکوزیته بالای آنهاست.
از آنجا که روغن های گیاهی و اسیدهای چرب عمدتا مصرف خوراکی دارند لذا مصرف غیر خوراکی آنها کمتر مورد توجه بوده است. آنها حتی تا حدی جایگزین سوخت فسیلی در صنعت شده اند. ارزش صنعتی یک روغن گیاهی معمولا بستگی به میزان اسید چرب خاص آن روغن و سهولت تغییر دادن این اسید چرب دارد. طول معمول زنجیره اسیدهای چرب از C:12 – C:12 با اسیدهای اشباع و غیر اشباع منو، دی و تری متغیر است.
درجه اشباع چربی های حیوانی به جز روغن های ماهی بیشتر از روغن های گیاهی اشباع شده است، به همین علت آنها از نظر ارزش غذایی مطلوب نمی باشند. ضمنا چربی های مورد نیاز بدن انسان صرفا با مصرف کره یا روغن حیوانی تامین نمی شود.
۱) دانه های روغنی
دانه های روغنی منابع سرشار از انرژی و تغذیه اند. روغن ها و چربی های موجود در آنها به عنوان روغن های خوراکی و مواد خام صنعتی به کار می روند. پروتئین های موجود در بعضی از دانه های روغنی برای تغذیه انسان و پروتئین موجود در برخی دانه های روغنی دیگر به عنوان خوراک دام مصرف می شوند. دانه های روغنی همچنین دارای هیدرات های کربن، ویتامین ها و مواد معدنی می باشند. کنجاله آنها نقش بسیار مهمی در رفع سوء تغذیه و تامین کالری مورد نیاز توده های انسانی و دام ها دارد. به علاوه روغن های گیاهی برای روان ساختن سطوح تماس، پوشش سطوح، تهیه مواد آرایشی و به عنوان مواد خام برای فرآورده های مختلف صنعتی کاربرد دارد.
۱-۱- مصارف عمومی روغن های گیاهی
در ذیل به مهم ترین مشتقات روغن ها و چربی ها و موارد مصرف آنها در زندگی انسان ها اشاره می شود.
الف) مصرف در صابون ها
اسیدهای چرب صابونی شده از دوران باستان تاکنون جز ابتدایی ترین عوامل فعال سطوح بوده اند. نسبت های مختلف C12 – C14 – C16 – C18 اسیدهای چرب برای تهیه صابون هایی که در آب خوب کف می کند و از خاصیت شویندگی مطلوب برخوردارند به کار می روند.
ب) مصرف در مواد آرایشی و دارویی:
روغن هایی مانند روغن نارگیل، بادام زمینی، کنجد و روغن کرچک مصارف دارویی دارند آنها همچنین در ساخت صابون های مخصوص مانند کرم های ریش تراش، کرم صورت و لوسیون مو به کار می روند. روغن های گ
یاهی به عنوان امولسیون کننده در کرم ها و محلول های شوینده عمل می کنند و ناقل ویتامین ها می باشند.

ج) مصرف در پلاستیک و پلیمرها:
استریفیکاسیون اسیدهای دو بنیانه با الکل های پلی هیدروکسی تولید زرین های آلکیل می کنند که در حلال های معمولی حل می شوند و از آنها به عنوان پلیمرهای محکم و انعطاف پذیر و برای پوشش های محافظ استفاده می گردد. رزین های اورتان با استریفیکاسیون دی ایزوسیانات ها با اسیدهای دو بنیانه ساخته می شوند. رزین هاین اپوکسی از ترکیبات پلی اپوکسید و دی فنلی به دست می آید.
تعداد صفحه : ۹۷
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی محیط زیست: مدلسازی انتشار گاز کلر در تاسیسات تصفیه خانه ها

پایان نامه رشته مهندسی شیمی محیط زیست

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی – مهندسی محیط زیست

عنوان:

مدلسازی انتشار گاز کلر در تأسیسات تصفیه خانه ها

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
ارزیابی ریسک یک حادثه، مستلزم ارزیابی (مدلسازی) پیامدهای آن حادثه است. هدف این پایان نامه ، انتقال دانش و اطلاعات به دست آمده از طریق مدلسازی انتشار گاز کلر در تصفیه خانه های آب بوده که برای استفاده مدیران و مسئولان اجرایی مفید می باشد. تشخیص و مشخص سازی خطرات ناشی از کلر به عموم به خصوص کارکنان و ساکنین اطراف محوطه تصفیه خانه آب، باعث پاسخ مناسب در موقع بحران نسبت به انتشار این ماده کشنده خواهد شد که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است. شناسایی خطرات ناشی از عوامل خارجی و تأثیرات زیان بار آنها بر تصفیه خانه های آب حاوی مخازن کلر در این پایان نامه آمده است. مدلسازی و نمایان کردن دقیق محدوده و میزان خطر ایجاد شده حاصل از انتشار کلر توسط نرم افزار که به موجب آب، محل های خطرناک ناشی از انتشار گاز کلر به طور واضح آورده شده است. در نهایت ارزیابی و آزمودن راه هایی به منظور حذف یا کاهش مخاطرات، پیشنهاد راه های کاهش خطر انتشار گاز کلر با در نظر گرفتن منافع اقتصادی و آمادگی برای مقابله سریع با بحران ناشی از انتشار کلر در تحقیق حاضر گنجانده شده است. این پژوهش برای مکانی به نام تصفیه خانه آب جلالیه که در یکی از مناطق پرجمعیت، واقع در مرکز شهر تهران (مابین میدان فاطمی و چهارراه فاطمی) با تراکم بالای جمعیت در طول روز و همچنین شب می باشد انجام شده است.
مقدمه:
اهمیت آب علاوه بر اینکه عامل حیات بخش آدمی است بلکه به عنوان مهم ترین عامل توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و شکوفایی تمامی بخش های زیست محیطی نقش سازنده و غیرقابل جایگزینی دارد. رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی ناشی از مهاجرت به شهرها و صنعتی شدن جوامع و نیز افزایش سرانه مصرف آب از مولفه هایی می باشند که حجم آبی که باید تصفیه شود را تحت تأثیر قرار می دهند. از سویی دیگر گسترش آلودگی منابع آب، مشکلاتی را در این راستا به وجود آورده است. یکی از آلودگی های بسیار خطرناک منابع آب، آلودگی بیولوژیکی است. آب می تواند به انواع میکرو اورگانیسم ها اعم از انواع باکتری ها، انگل ها، قارچ ها و ویروس ها آلوده شود.
به خاطر سابقه طولانی مصرف کلر برای ضدعفونی کردن آب ها و فاضلاب ها، واژه کلرزنی با ضدعفونی کردن مترادف شده است. اما باید توجه داشت که هرچند کلر یکی از مواد ضدعفونی کننده به حساب می آید، اما همواره مشکلات مربوط به خود را نیز به همراه دارد.
رسیدن به کشوری توسعه یافته و ایمن در برابر مخاطرات و امن در برابر تهدیدات از اهداف مهم کشور در سند چشم انداز می باشد. جهت نیل به این مهم شناخت مخاطرات مختلف منجمله بحران های تکنولوژیک دارای اهمیت می باشد. در این راستا شناخت، مدلسازی و برنامه ریزی جهت کنترل نشت گاز سمی کلر در صنایع پر استفاده، منجمله سامانه های آبرسانی به دلیل همجواری با مراکز جمعیتی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
کلر گازی است با رنگ زرد مایل به سبز که بویی تند داشته و بسیار سمی می باشد. به همین دلیل تنفس آن باعث خفگی شده تا آنجا که از این ماده به عنوان سلاح شیمیایی در جنگ ها استفاده می گردد.
کلر در سال ۱۷۴۴ میلادی در آزمایشگاهی واقع در سوئد کشف و در سال ۱۸۱۰ به عنوان یک عنصر جدید شناخته شد. نام کلر از کلمه یونانی به نام “کلرس” که به معنای سبز کمرنگ می باشد، اقتباس گردیده است.
گاز کلر به عنوان یکی از مواد شیمیایی استراتژیک در جهان مطرح است. کلر از تصفیه آب گرفته تا صنایع تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر کاربردهای مفید، به دلیل خطرناک بودن کلر برای سلامتی انسان ها از آن در حملات تروریستی نیز استفاده می شود. انتشار ناخواسته گاز کلر طی حوادث نیز تلفاتی در پی داشته و خواهد داشت. در گذشته و در پی پیشرفت صنعت، رشد سریع استفاده از مواد شیمیایی مخاطره آمیز تهدیدی جدی علیه زندگی کارگران این گونه واحدها و عموم مردم به شمار می آمد. گام های سریع در پیشرفت تکنولوژی مدرن، فرصت کمتری را برای یادگیری و عبرت آموزی از حوادث پیش آمده در اختیار متخصصین قرار می داد. نگرانی های عمومی ناشی از آسیب ها و خسارات حاصل از وقایعی همچون انفجارها و آتش سوزی های بزرگ و انتشار گازهای سمی موجب بهبودهایی در قوانین ایمنی ملی، منطقه ای و بین المللی می شد اما این بهبودها کافی و یا اصولی نبود. تا اینکه در سال ۱۹۸۲ جامعه اروپا با وضع قوانین ویژه ای تصمیم به ایمن ساختن واحدهای صنعتی گرفت. در طبقه بندی که جامعه اروپا برای مخاطراتی که در واحدهای صنعتی بیشتر رخ می دهد انجام داد، این مخاطرات را تحت عنوان “مخاطرات عمده واحدهای صنعتی” طبقه بندی نمود و بنابه تعریف نگهداری، ذخیره سازی و استفاده از مواد آتش گیر، منفجره و سمی که قابلیت پدید آوردن حوادث فوق الذکر را دارا می باشد، به عنوان مخاطرات عمده واحدهای صنعتی نام برده می شوند که البته این قابلیت خطرآفرینی بستگی به عواملی چون مقدار و طبیعت شیمیایی این مواد دارد. برای آنکه لزوم وضع چنین قوانینی واضح تر شود می توان
– کشته شدن ۹ نفر و همچنین مجروح شدن ۶۶ نفر در آمریکا (گرانیت اویل) بر اثر انتشار ۴۵ تن گاز کلر از قطار حامل کلر در سال ۲۰۰۵.
– مجروح شدن بیش از ۶۳ نفر و تیره شدن برگ درختان و گیاهان در آمریکا (فستوس) بر اثر انتشار ۴۸۰۰۰ پوند گاز کلر در سال ۲۰۰۲.
تعداد صفحه : ۱۷۱
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: بهینه سازی تولید و مصرف انرژی آسیاب های کارخانه سیمان هگمتان

پایان نامه رشته مهندسی شیمی طراحی فرایندهای نفتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

گروه مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندهای نفتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.SC”

عنوان:

بهینه سازی تولید و مصرف انرژی آسیاب های کار خانه سیمان هگمتان

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
در فرایندهای خردایش و سایش به منظور کاهش اندازه ذرات مقدار زیادی انرژی الکتریکی مصرف می شود و ماشین هایی بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرد، براساس عوامل موثری که باعث کاهش اندازه ذرات می شود، به انواع فشاری و ضربه ای و چرخشی و برشی تقسیم بندی می گردند.
آسیاب های کارخانجات سیمان بیشترین مصرف انرژی را در مقایسه با بقیه قسمت های خط تولید دارند. بنابراین تصمیم بر این است که بررسی عوامل موثر بر تولید و مصرف انرژی این واحدها مورد بحث قرار گیرد و سپس با مطالعه نتایج نمونه برداری از جریان مواد در مدار و داخل آسیاب ها و نتایج اندازه گیری شرایط راهبری سیستم و سرعت گاز در داخل اطاقچه ها و با بررسی تجهیزات داخلی آسیاب ها، عملکرد آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و عوامل افت تولید و یا افزایش مصرف انرژی این واحدها شناسایی گردد و سپس برای کاهش مصرف انرژی الکتریکی ویژه (کیلووات ساعت پرتن) و افزایش تولید، پیشنهاداتی ارائه گردد.
مقدمه
بحران اخیر انرژی در دنیا و بخصوص در خاورمیانه موجب گردیده است تا عرصه رقابت نهادها و بنگاه های اقتصادی تنگ تر شده و چالش های نهان سازمان ها و مراکز اقتصادی و تولیدی بیش از پیش خود را بر مدیران و دست اندرکاران تحمیل نماید.
از مهمترین رویکردهای بنگاه های اقتصادی در میدان رقابت سازمان ها، کاهش هزینه های تولید می باشد و کاهش مصرف انرژی از عمده ترین استراتژی های اتخاذ شده در این راستا بوده و حساسیت این موضوع حتی در سطوح بین المللی کاملا مبرهن است.
از عمده ترین مصرف کنندگان انرژی در بخش تولید، صنعت سیمان بوده و از این رو بهینه سازی مصرف انرژی در این بخش نیازمند توجه جدی تر می باشد.
در تولید سیمان، انرژی الکتریکی زیادی مصرف می شود. آسیاب های سیمان و مواد خام به تنهایی حدود ۷۰ درصد انرژی الکتریکی مصرفی در تولید سیمان را (که در بهترین عملکرد، مصرف ویژه آن ۹۰ کیلووات ساعت پرتن است) به خود اختصاص می دهند. بنابراین بیشتر کوشش ها باید بر کاهش مصرف انرژی الکتریکی آسیاب ها متمرکز گردد.
شناسایی اقدامات مناسب و لازم برای کاربرد منطقی انرژی در کوتاه مدت و بلند مدت ایجاب می کند فرایندهای تولیدی با عنایت به تحولات در ترکیب عوامل و محیط بیرونی مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرد و توان تحلیلی بالایی در واحدهای تولیدی توسعه پیدا کند.
فصل اول: ماشین های خردایش و سایش
۱-۱- مقدمه
ماشین هایی که به منظور کاهش اندازه ذرات به کار می روند. برحسب ماکزیمم بعد محصول نهایی به گروه های زیر تقسیم بندی می شوند:
۱- خرد کردن اولیه ۱۰cm تا ۱m
2- خرد کردن ثانیوه یا میانی ۱cm تا ۱۰cm
3- سایش زیر ۱ تا ۱۰mm
4- سایش نرم ۰/۱mm تا ۱۰mm
5- سایش بسیار نرم ۱۰μm تا ۱μm
در این مبحث ماشین های خردایش و سایش را براساس عامل موثر و اصلی که باعث کاهش اندازه ذرات می شوند تقسیم بندی می کنیم. عوامل موثری که در این دستگاه ها منجر به کاهش اندازه ذرات می گردند. عبارتند از:
۱- نیروی فشار Compression or nipping
2- نیروهای ضربه ای Blow or impact
3- نیروهای لغزشی چرخشی و یا پرتابی Tumbling or Projection
4- نیروهای برشی Cutting shredding
5- نیروهای اصطکاکی یا سایشی Attiention or Friction
6- نیروهای دیگر
انواع مختلف ماشین های سایش و خردایش براساس عامل موثر به کار رفته در آنها، به صورت زیر دسته بندی می شوند:
۱- ماشین های فشاری:
– سنگ شکن های فکی، چرخشی و غلطکی
– آسیاب های غلطکی کفه ای و دیسکی
۲- ماشین های ضربه ای:
– سنگ شکن های چکشی
– آسیاب های پینی و ارتعاشی
۳- ماشین های چرخشی پرتابی:
– آسیاب های میله ای، لوله ای و خودشکن
۴- ماشین های برشی و سایشی
تعداد صفحه : ۱۵۲
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: توسعه و تدوین الگوریتم طراحی مبدل های حرارتی فشرده پلیت – فین

پایان نامه رشته مهندسی شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.SC.” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

عنوان:

توسعه و تدوین الگوریتم طراحی مبدل های حرارتی فشرده پلیت – فین

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
تحقیق حاضر روشی جهت طراحی مبدل های حرارتی پلیت فین ارائه می دهد که در آن دستیابی به افت فشار کامل به عنوان هدف طراحی در نظر گرفته شده است. این روش بر اساس توسعه یک مدل ترموهیدرولیکی که رابطه بین افت فشار، ضریب انتقال حرارت و حجم مبدل را ارائه می نماید و از الگوریتم طراحی سریع (RDA) استفاده می نماید بنا نهاده شده است. یک روش ساده برای انتخاب سریع سطح براساس مفهوم شاخص عملکرد حجم (VPI) و همچنین شاخص توسعه یافته عملکرد حجم، که در آن اثرات سایر مقاومتها نیز منظور شده باشد، ارائه گردیده است. براساس این شاخ ص جدید سطوحی که حجم های کوچکتری از مبدل را ایجاد نمایند VPI بزرگتری خواهند داشت. منحنی هایی جهت نمایش VPI برای سطوح مختلف برحسب رینولدز عملیاتی رسم شده و سطوح بر اساس VPI مقایسه شده اند. انتخاب سطح و طراحی همزمان برای دسترسی به افت فشار کامل با بهره گرفتن از نمودارهای VPI و مدل ترمو هیدرولیکی محقق می شود. الگوریتمهای طراحی برای ترکیب جریان متقاطع و موازی ارائه، براساس آنها برنامه رایانه ای جهت طراحی و عملکرد مبدلهای حرارتی پلیت فین تدوین و ارائه شده است. نتایج با موردهای مطالعاتی ذکر شده در تحقیق مقایسه شده اند. با بهره گرفتن از نمودارهای VPI سطوحی که بیشترین شاخص عملکردی را در محدوده رینولدز عملیاتی دارا باشند انتخاب و با بهره گرفتن از برنامه رایانه ای، مبدل مورد نظر طراحی شده و حجم کل مبدل به دست آمده است . به این ترتیب مبدل هایی طراحی شده اند که حجمهایی تا چندین برابر کوچکتر از حجم موارد مطالعاتی ذکر شده داشته اند.
مقدمه
مبدل حرارتی پلیت فین یکی از انواع مبدل های حرارتی فشرده است که مشتمل بر مجموعه ای یک در میان از صفحات مسطح و فین های موجدار است که در کنار هم هسته مبدل حرارتی را تشکیل می دهند. جریانها در طول معابر ی که توسط فین ها در بین صفحات جدا کننده ایجاد شده است جاری می شوند و حرارت را مبادله می کنند. فین ها دو مزیت عمده دارند اول اینکه به عنوان سطح انتقال حرارت ثانویه و دوم اینکه بعنوان حایل مکانیکی برای فشار داخلی در بین لایه ها عمل می کنند. انواع متعددی فین وجود دارد که بهینه سازی مبدلهای پلیت فین را برای هر معیار مورد نظر مثل هزینه، وزن، راندمان حرارتی و یا افت فشار امکانپذیر می سازند.
مبدلهای حرارتی پلیت فین نسبت به سایر انواع مبدلهای حرارتی مزایایی دارند که فقط توسط درجه حرارتها و فشارهای عملیاتی سیال محدو د می شوند. این مزایا سطح انتقال حرارت زیاد به ازاء واحد حجم، وزن کم، راندمان حرارتی بالا، درجه حرارت نزدیکی خیلی کوچک و امکان تبادل حرارتی بین چندین جریان فرایندی می باشند.
طراحی مبدل حرارتی پلیت فین نیازمند مشخصات بار حرارتی، افت فشارهای مجاز جریان و جنبه های خاص هندسه مبدل می باشد. منظور از جنبه های هندسی همان سطوح ویژه انتقال حرارت می باشند که باید در هر سمت جریان به کار گرفته شوند.
در روش های طراحی متداول مبدل حرارتی، افت فشار بعنوان محدودیت طراحی در نظر گرفته می شوند که در آن مبنای طراحی مشتمل برآزمایش سطوح هندسی مختلف است که جهت تشخیص اینکه کدامیک بار حرارتی مورد نظر را در محدوده افت فشار مجاز تأمین نمایند، قرار دارد.
طراحی مبدل حرارتی پلیت فین را می توان به روش دیگری هم انجام داد. روشی که در آن افت فشار جریان و بار حرارتی به عنوان اهداف طراحی در نظر گرف ته می شوند تحت عنوان الگوریتم طراحی سریع قبلاً ارائه شده است. این روش در مورد مبدلهای حرارتی پلیت فین به کار برده شده است و مثالهایی برای مواردیکه سطوح انتقال حرارت در ابتدای طراحی مشخص شده اند آورده شده است. مادامی که سطوح ثانویه باید در ابتدای طراحی مشخص باشند، لازم است معیارهایی جهت انتخاب آنها در این مرحله وجود داشته باشد.
عملکرد سطوح انتقال حرارت را به روش های متعددی می توان تجزیه و تحلیل کرد. حجم برحسب مصرف توان، سطح جلویی بر حسب توان، ضریب انتقال حرارت به عنوان تابعی از توان پمپ به ازاء واحد سطح ا نتقال حرارت و غیره. مقایسه عملکرد سطوح براساس این نوع تجزیه و تحلیل ها، اطلاعات قابل استفاده ای را در جهت وظیفه انتخاب سطح ارائه می کنند.
متأسفانه این نوع تجزیه و تحلیل ها عموماً در موردسطوح در حالت منفرد به کار برده می شوند، در حالیکه در طراحی واقعی انتخاب سطحی که باید بعنوان جفت به کار گرفته شود بر روی عملکرد کلی مبدل تأثیرگذار است. بنابراین عملکرد سطوح در ترکیب و در کنار هم حائز اهمیت است. در حال حاضر هیچ روش اصولی که بتواند انتخاب سطوح را در هر دو سمت، مورد نظر قرار دهد، موجود نمی باشد.
در این تحقیق روش ساده ای جهت انتخاب سطح و طراحی مبدل حرارتی پلیت فین بصورت همزمان و با تکیه برمفهوم شاخص عملکرد حجم ارائه شده است.
تعداد صفحه : ۱۷۶
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: بررسی امکان جایگزینی ترکیبات آمین به جای DEA در فرایند شیرین سازی گازها

پایان نامه رشته مهندسی شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

گروه مهندسی شیمی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

عنوان:

بررسی امکان جایگزینی ترکیبات آمین به جای DEA در فرایند شیرین سازی گازها

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
محلول آبی دی اتانول آمین (DEA)، سال های زیادی به منظور شیرین سازی گازهای پالایشگاهی و گاز طبیعی مخصوصا در مواردی که گاز علاوه بر CO2 و H2S شامل COS و CS2 می باشد، استفاده شده است. اما امروزه به واسطه مشکلاتی از قبیل خوردگی و تقطیر خلا (به منظور احیا حلال)، استفاده از این حلال روبه کاهش است. از جمله حلال های مورد استفاده در شیرین سازی گاز متیل دی اتانول آمین (MDEA) می باشد. MDEA غیر خورنده می باشد و مقاومت بالایی در مقابل حرارت و تجزیه شیمیایی دارد و از آنجایی که فشار بخار پایینی دارد می تواند در غلظت های بیش از ۵۰% در محلول های آبی بدون اتلاف، استفاده شود. همچنین ظرفیت بالایی در جذب گازهای اسیدی دارد. اما از آنجایی که نرخ واکنش پایینی با CO2 دارد، استفاده از یک فعال کننده (ترجیحا آمین) به همراه آن، ضروری به نظر می رسد. به همین منظور امروزه از آمین های ترکیبی استفاده می شود. در این پروژه ابتدا شبیه سازی واحد شیرین سازی گاز با حلال دی اتانول آمین توسط نرم افزار Hysys صورت گرفت. در ادامه MDEA جایگزین DEA در فرایند شیرین سازی گاز شد همچنین فرایندهای شیرین سازی گاز با بهره گرفتن از حلال های ترکیبی آمین نیز شبیه سازی شد که اولین ترکیب استفاده شده، ترکیبی از (MDEA و DEA) بود و دومین ترکیب نیز آمین های مونواتانول آمین و متیل دی اتانول آمین (MEA,MDEA) را شامل می شد. در ادامه کار نتایج این چهار مورد شبیه سازی از نقطه نظر میزان مصرف انرژی و نیز از نظر میزان ترکیب درصد گاز اسیدی موجود در گاز شیرین (محصول) مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج این تحقیقات، نشان داد که MDEA در مقایسه با DEA به انرژی کمتری جهت احیا نیاز دارد و نیز در مواردی که MDEA به صورت ترکیبی با MEA به کار می رود قادر به کاهش مقدار CO2 تا حد ppm نیز می باشد و به انرژی بیشتری جهت احیا نیاز دارد.
فصل اول
۱-۱) مقدمه:
تصفیه گاز شامل رفع ناخالصی های فاز بخار از جریانات گاز می باشد. مراحلی که برای انجام تصفیه گاز توسعه یافته، از نمونه ساده آن که عمل شستشو می باشند تا سیستم های بازیابی چند مرحله ای پیچیده، تغییر می کند. از جمله عمده ترین ناخالصی گازها می توان به گازهای اسیدی اشاره نمود که شامل ترکیبات هیدروژن سولفوره و دی اکسید کربن می باشد. به علت خورندگی که در تاسیسات گازی و مراکز مصرف توسط گازهای اسیدی ایجاد می شوند، در پالایشگاه های تصفیه گاز، تصفیه و خالص می شوند. نخستین مرحله از مراحل تصفیه گاز عموما، در یکی از پنج مقوله زیر قرار می گیرد:
– جذب توسط یک مایع (Absorption)
– جذب سطحی روی یک جامد (Adsorption)
– نفوذ از طریق غشا (Membrane)
– تبدیل شیمیایی به یک ترکیب دیگر (Chemical conversion)
– میعان (Condensation)
1-1-1) فرایند جذب (absorption):
عمل جذب عبارتست از انتقال جزیی از فاز گاز به فاز مایعی که در آن قابل حل است. عمل جداسازی دقیقا برعکس عمل جذب است. انتقال یک جز از فاز مایع به طوری که در فاز گاز حل شود.
۲-۱-۱) فرایند جذب سطحی (adsorption):
جذب سطحی همانطور که در تصفیه گاز کاربرد دارد نوعی غلظت یک یا چند عنصر گازی در سطح یک جسم جامد با خلل ریز می باشد. ترکیب عناصر جذب شده را Absorbente و جسم جامد با خلل ریز را جاذب می نامند. نیروهای جذب کننده که عناصر جذب شونده بر جسم جامد نگه می دارند، ضعیف تر از نیروهای حاصل از پیوندهای شیمیایی هستند و فشار جزئی عنصر در فاز گاز با جدا کردن یک عنصر جذب شده از محلول، مشابه است وقتی یک عنصر جذب شده با جسم جامد به طور شیمیایی واکنش نشان می دهد. به این عملیات جذب شیمیایی گفته می شود و جذب زدایی امکان پذیر نیست.
۳-۱-۱) نفوذ از طریق غشا (membrane permeation):
نفوذ غشایی، یک تکنولوژی نسبتا جدید در زمینه تصفیه گاز است، در این فرایند غشاهای پلیمری از طریق نفوذ یک یا چند عنصر گازی، از یک طرف غشا به طرف دیگر، گازها را تفکیک می کنند. عناصر در سطح پلیمر حل می شوند و بر اثر یک اختلاف غلظت به میان غشا انتقال می یابند. اختلاف غلظت توسط فشار جزئی بالای عناصر اصلی گاز در یک طرف غشا و فشار جزئی پایین طرف دیگر، حفظ می شود. گرچه نفوذ غشایی در زمینه تصفیه گاز هنوز آنچنان درخور توجه نیست، ولی به سرعت در کاربردهای جدید در حال جای گرفتن است.
تعداد صفحه : ۱۷۴
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]