Get a site

برچسب: موانع توسعه

پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات: بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری آن

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

پایان نامه

ارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز به عنوان بخشی

از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته:

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش تجارت الکترونیک)

عنوان:

بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری آن مطالعه موردی خوشه نساجی استان یزد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
تجارت الکترونیک تحول چشمگیری را در مبادله اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات موجب شده است و بکارگیری آن در فعالیتهای کسب و کار مدیران واحدهای کوچک و متوسط، موجب تغییر در شیوه انجام کسب و کار می شود. بررسی پذیرش تکنولوژی های نوین در میان اندازه های مختلف سازمانهای اقتصادی نشان می دهد که صنایع کوچک و متوسط این تکنولوژی ها را کند تر می پذیرند.
این تحقیق بدنبال شناسایی موانع توسعه تجارت الکترونیک در میان بنگاه های کوچک و متوسط ایران می باشد. لذا در این پژوهش با طرح یک مدل ۵ بعدی شامل عوامل دانش، فرهنگی، امنیتی، زیرساختی و اقتصادی، سعی شده است مهمترین موانع شناسایی شود. تحقیق حاضر از نظرپژوهش کاربردی وکمی است و از نظر روش جزء تحقیقات پیمایشی محسوب می شود. داده ها از پرسشنامه محقق شده به دست آمده است. جامعه آماری این تحقیق را افراد از واحدهای صنعتی مستقر در خوشه نساجی یزد تشکیل داده اند و با تحلیل نظرات این افراد، عامل دانش و عامل فرهنگی از اهم موانع توسعه تجارت الکترونیک شناخته شده است.
کلیات تحقیق
۱-۱- عنوان تحقیق
بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری آن. مطالعه موردی: خوشه نساجی استان یزد.
۲-۱- مقدمه
امروزه در کشورهای مختلف جهان سیساستهای معطوف به گسترش صنایع کوچک به سیاستهای مهم محوری تبدیل شده است و از این رهگذر پیشرفت صنایع کوچک نقش قابل توجهی در توسعه اجتماعی – اقتصادی این کشورها بازی می کند. نکته جالب توجه اینست که هرچه یک کشور از نظر توسعه اقتصادی در سطح بالاتری قرار داشته باشد تکیه توسعه صنعتی آن بیشتربه صنایع کوچک معطوف می شود و این نشان می دهد که صنایع کوچک را در جهان امروزی باید به عنوان یک حقیقت انکار ناپذیر در نظر داشت و با سیاستگذاری مناسب اقتصادی در جهت پیشرفت و توسعه آن همت گمارد (ایمانی راد،۷۲).
یکی از راهکارهایی که در محافل علمی برای ساماندهی به بحث صنایع کوچک و متوسط مورد توجه قرار گرفته است، تجمیع این بنگاه ها و ساماندهی آنها در قالب خوشه های صنعتی است و در راستای توسعه این خوشه ها بحث ICT و تجارت الکترونیک از جمله مواردی است که به آن توجه زیادی شده است.
۳-۱- ضرورت تحقیق
شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) در اکثر کشورهای جهان بیشترین سهم بنگاه ها را به خود اختصاص می دهند، بنابراین نقش آنها در رشد ملی از لحاظ اقتصادی و استخدامی و تولید ناخالص ملی (GDP) کم نیست.
امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از :
– پتانسیل اشتغال زایی بالا
– نیاز کمتر به واردات
– توزیع منابع درآمد و کاهش شکاف درآمدی
– جمع آوری و استفاده از کارآفرینان و نوآوران پراکنده و پس اندازهای کوچک جهت سرمایه گذاری و استفاده کامل از منابع و مواد خام محلی
امروزه با سازماندهی درست صنایع کوچک و متوسط می توان به سطوحی از هم افزایی دست یافت که حتی با انجام سرمایه گذاری های سنگین برای احداث یک واحد در مقیاس بزرگ نیز قابل تردید بوده و ممکن نمی باشد. از میان الگوهای مختلف سازماندهی تولید ، خوشه های صنعتی نقش قابل توجهی در سازماندهی زنجیره تولید صنایع کوچک و متوسط ، شکل بازار و توزیع درآمد و ایجاد ثروت در مناطق متعددی در جهان داشته است.
خوشه مجموعه ای از شرکتها، سازمانها، تشکل ها و نهادهای تخصصی فعال در یک رشته صنعتی است که از طریق روابط متراکم شبکه ای قادر به هم افزایی قابلیت های آن مجموعه می شود(مهرپویا و مجیدی، ۸۲). خوشه های صنعتی به واسطه تقسیم کار تخصصی، همکاری بین صنایع ، یادگیری تعاملی و سایر اموری که برای رقابت مند شدن صنایع لازم است می توانند الگوی مناسبی برای توسعه صنعتی محسوب شوند(مهرپویا و مجیدی، ۸۲).
در ایران حدود ۷/۹۹ درصد کارگاه های صنعتی کشور ، سازمان هایی هستند که کمتر از ۵۰ نفر پرسنل دارند. این سازمانهای کوچک و متوسط ۸/۵۳ درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می دهند. در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین می شوند.
در راستای توسعه خوشه های صنعتی بحث تجارت الکترونیک به عنوان یک ابزار مهم مورد توجه است. قابلیت فناوری اطلاعاتی و ارتباطی در جهت شتاب دادن به توسعه اقتصادی و ارتقاء زندگی مردم و پافشاری جوامع بین المللی بر اهمیت بهبود دسترسی به فناوری های مذکور به خصوص در کشورهای در حال توسعه، در سالهای اخیر قابل ملاحظه بوده است. تجارت الکترونیک نیز حاصل پیشرفت فناوری اطلاعات است که در دنیای کسب و کار بسیار با اقبال مواجه است (موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۸۶).
تجارت الکترونیک از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، در عرصه اقتصاد است. این سبک از تجارت به دلیل مزایا و منافع سرشاری که داشته به سرعت در حال گسترش است. می توان به قطعیت ادعا کرد تجارت الکترونیک بسیاری از محدودیتهای تجارت سنتی را از پیش رو برداشته و نه تنها فرم و شکل ظاهری تجارت سنتی، بلکه محتوای امر تجارت را نیز دستخوش تغییر کرده است؛ تغییری که مبنای هرگونه اقدام در عرصه اقتصاد واقع شده است.
تجارت الکترونیک به زبان ساده به هرگونه معامله ای گفته می شود که در آن خرید و فروش کالا یا خدمات از طریق اینترنت صورت می گیرد و به واردات و صادرات منتهی می شود. تجارت الکترونیک معمولا کاربرد وسیعتری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است، بلکه سایر جنبه های فعالیتهای تجاری مانند خریداری، صورت برداری از کالاها ، مدیریت تولید، تهیه و توزیع، جابجایی کالاها و خدمات پس از فروش را نیز در بر می گیرد.
مطالعات نشان می دهد که تعمیق در سرمایه و رشد بهره وری کل عوامل در تکنولوژری اطلاعات و ارتباطات، تاثیر معناداری در شتاب رشد و بهره وری نیروی کار در دهه ۱۹۹۰ داشته است. مطالعات نشان می دهد که هم تولید و هم هزینه های صرف شده در ابزارهای پردازش داده الکترونیکی باعث افزایش رشد بهره وری کل عوامل تولید می شوند (Hacker & Morsink , 2002).
مطالعاتحاکی از آنست که IT به SMEs کمک می کند تا بتوانند به فشارهای محیطی پاسخ دهند، تقاضای مشتریان را برآورده کنند و با چالشهای جهانی شدن روبرو شوند (Bernardes & Verville , 2005).
استفاده از تجارت الکترونیک به عنوان یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات برای شرکتهای کوچک و متوسط بسیار سودمند است. از جمله منافع می توان به موارد زیر اشاره نمود: (Thulani , Tofara & Langton , 2010)
– توانایی مقایسه شدن با شرکتهای بزرگتر
– بهبود ارتباطات، کیفیت و اطلاعات
– کاهش هزینه ها
– افزایش محدوده بازار
– یافتن تامین کنندگان جدید
– افزایش کارایی عملیاتی
– پیشنهاد محصولات و خدمات جدید
– دستیابی به بازارهای جهانی
– کاهش هزینه های تعاملات و اطلاعات
– کاهش هزینه های تبلیغات
از طرفی ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط باعث شده است که این شرکتها در پذیرش تجارت الکترونیک با موانع و مشکلات خاص خود روبرو شوند. بررسی پذیرش تکنولوژی‌های نوین در میان اندازه‌های مختلف سازمان‌های اقتصادی و خدماتی (کسب و کارهای اقتصادی) نشان می‌دهد که صنایع کوچک و متوسط تکنولوژی‌ها را نسبتاً کندتر می‌پذیرند و ارتباط معناداری بین پذیرش فناوری اطلاعات و اندازه شرکت وجود دارد (آنکتاد ۲۰۰۴). آنکتاد در گزارش تجارت الکترونیکی و توسعه سال ۲۰۰۴ بر این عقیده است که با وجود رشد فزاینده تجارت الکترونیکی و افزایش روز به روز اهمیت آن، توسعه این پدیده در بین شرکتهای کوچک و متوسط به کندی اتفاق می‌افتد.
در سال ۲۰۰۱ در اروپا ۷۹ درصد از شرکتهای بزرگ به اینترنت دسترسی داشتند در حالی که همین رقم برای شرکتهای کوچک و متوسط ۲۵ درصد گزارش شده است (UNCTAD E-Commerce and Development Report ,2004).پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط محدود به به کارگیری ایمیل و وب می باشد و این شرکتها اینترنت را برای ارتباط و تبلیغات استفاده می کنند (Lawson , Alcock , Cooper & Burgess , 2003). اما آنچه که غیر قابل انکار است، اثرات و فشار ناشی از محیط رقابتی تجارت جهانی برای بکارگیری تجارت الکترونیکی (بخصوص در بخش B2B) است که بدون توجه به اندازه شرکتها به آنها تحمیل می‌شود. بنابراین شرکتهای کوچک و متوسط در نهایت مجبور به بکارگیری تجارت الکترونیکی خواهند بود.
با توجه به آنکه سیاستهای اتخاذی در حمایت از پذیرش تجارت الکترونیک توسط SMEs، باید بر پایه آگاهی از مزایا، موانع و مشکلات باشند تا بتوانند فواید بالقوه بیشتری برای SMEs داشته باشند(CISC Department of Economics , 2006) تحقیقات زیادی در کشورهای مختلف به بررسی دلایل پذیرش کند تجارت الکترونیک و ICT توسط SMEs پرداخته است.
در نتیجه تحقیقی که در در مورد موانع پذیرش ICT و استفاده از اینترنت انجام شده است، کار در یک بازار مناسب و داشتن دیدگاه مناسب از توانایی های اینترنت ، هنگامیکه با استراتژی مناسب، تعهد مدیریت، زیرساخت ها، صلاحیت و توانایی همراه شود بیشترین تاثیر را بر پذیرش اینترنت دارد (Doherty & Chadwik , 2003).
در تحقیق دیگری مشخص شده است که که ویژگیهای شخص مدیر از قبیل سن ، پیش زمینه اخلاقی ، تجربیات شخصی اینترنتی و فشارهای رقابتی درک شده توسط او بر پذیرش ICT و تجارت الکترونیک نقش بسزایی دارد( Jesse , 2008& Weltevreden) . به طور کلی متغیرهای داخل و خارج از سازمانی متعددی از قبیل اندازه سازمان ، درجه تاثیر شخصی ، تکنولوژی قبلی مورد استفاده و همچنین میزان فشار رقابت درک شده از جمله عوامل تاثیر گذار بر پذیرش تجارت الکترونیکاست (Dholakia& Nir , 2004).
مطالعات نشان می دهد موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط به شرح زیر است:
هزینه زیاد اجرای تجارت الکترونیک، پیچیدگی اجرا، مقاومت اعضاء در برابر تغییر، نبودن مهارتهای تکنیکی و تخصصی، کمبود وقت برای اجرای تجارت الکترونیک، نا مناسب بودن تجارت الکترونیک برای محصولات و خدمات شرکتهای کوچک و متوسط، ناآگاهی نسبی از منافع تجارت الکترونیک، نبودن اعتماد و مسائل مالی و نبودن حمایت مدیریت ارشد(Thulani et al , 2008).
مدلی در زمینه موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط در دوگروه عمده ارائه شده است: موانع درون سازمانی و موانع برون سازمانی (حنفی زاده و رضایی ، ۸۶).
در تحقیقی که در مورد عوامل موفقیت پذیرش تجارت الکترونیک در SMEs ایرانی صورت گرفته، عوامل موثر بر استفاده از تجارت الکترونیک به سه دسته عوامل سازمانی، عوامل محیطی و عوامل فنی تقسیم بندی شده است. در این تحقیق از مهمترین عوامل عدم پذیرش تجارت الکترونیک، وجود نداشتن کارتهای اعتباری در ایران است. این تحقیق بیان می کند تنها ۷% شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی ، تجارت الکترونیک را به عنوان هسته مرکزی تجارت خود قرار داده اند در حالیکه ۹۱% تنها از اینترنت برای فرستادن و دریافت ایمیل استفاده می نمایند (Sanayei & Rajabion , 2009).
موانع مذکور در واقع مسایلی هستند که کشورهای مختلف سعی کرده اند با اتخاذ سیاستهای مناسب آنها را حل نمایند. بنابراین لازم است که هر کشور و حتی منطقه ای ، نیازها و چالشها ی خود را شناسایی نموده و در جهت رفع آن سیاستگزاری نماید.
۴-۱- تعریف مسئله و بیان موضوع اصلی تحقیق
همانگونه که در بخش ضرورت و اهمیت تحقیق مطرح شده است توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط می تواند عملکرد آنها را بهبود بخشد. شناسایی موانع توسعه این امر در شرکتهای کوچک و متوسط می تواند به راهکارهای اجرایی منجر شود تا با بهره گیری از آن پیشرفت توسعه تجارت الکترونیک بیشتر شود.
مدتهاست که صنعت نساجی و زوال تدریجی آن در محافل صنعتی و اقتصادی کشور مورد بحث قرار گرفته است. مسئله مهم آنست که این صنعت رو به اضمحلال است و باید هرچه زودتر برای آن چاره ای اندیشیده شود. با توجه به این مسئله که استان یزد از قطبهای نساجی کشور محسوب می شود و بنا به تجمع واحدها به صورت خوشه در این استان، به منظور رفع مشکلات این واحدها با رویکرد بهبود با بهره گرفتن از تجارت الکترونیک، لزوم انجام چنین تحقیقی آشکار است. بنابراین این پژوهش به دنبال شناسایی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه یک مدل تجاری به عنوان راهکار اجرایی می باشد.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۲۰۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]

پایان نامه بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری آن مطالعه موردی خوشه نساجی استان یزد

 

پایان نامه

ارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز به عنوان بخشی

از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

در رشته ی :

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش تجارت الکترونیک)

 

از دانشگاه شیراز

شیراز

جمهوری اسلامی ایران

دی ماه ۱۳۹۰

چکیده
تجارت الکترونیک تحول چشمگیری را در مبادله اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات موجب شده است و بکارگیری آن در فعالیتهای کسب و کار مدیران واحدهای کوچک و متوسط، موجب تغییر در شیوه انجام کسب و کار می شود. بررسی پذیرش تکنولوژی های نوین در میان اندازه های مختلف سازمانهای اقتصادی نشان می دهد که صنایع کوچک و متوسط این تکنولوژی ها را کند تر می پذیرند.
این تحقیق بدنبال شناسایی موانع توسعه تجارت الکترونیک در میان بنگاه های کوچک و متوسط ایران می باشد. لذا در این پژوهش با طرح یک مدل ۵ بعدی شامل عوامل دانش، فرهنگی، امنیتی، زیرساختی و اقتصادی، سعی شده است مهمترین موانع شناسایی شود. تحقیق حاضر از نظرپژوهش کاربردی وکمی است و از نظر روش جزء تحقیقات پیمایشی محسوب می شود. داده ها از پرسشنامه محقق شده به دست آمده است. جامعه آماری این تحقیق را افراد از واحدهای صنعتی مستقر در خوشه نساجی یزد تشکیل داده اند و با تحلیل نظرات این افراد، عامل دانش و عامل فرهنگی از اهم موانع توسعه تجارت الکترونیک شناخته شده است.

عنوان                                                                                          صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲-۳-۲- اهمیت راهبردی بنگاه های کوچک ومتوسط در کشورهای در حال توسعه ۲۱
۲-۳-۳- نقش بنگاه های کوچک و متوسط درتجارت بین الملل                      ۲۲
۲-۳-۴- تعریف بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs)                               ۲۲
۲-۳-۵- تجمیع بنگاه های کوچک و متوسط                                           ۲۵
۲-۳-۵-۱- شهرک های صنعتی                                                         ۲۵
۲-۳-۵-۲- مناطق ویژه اقتصادی                                                        ۲۶
عنوان                                                                                     صفحه
۲-۳-۵-۳- پارک های علمی تحقیقاتی و فناوری                                      ۲۶
۲-۳-۵-۴- خوشه های صنعتی                                                         ۲۷
۲-۳-۵-۴-۱- مشخصه های خوشه های صنعتی                                      ۲۷
۲-۳-۵-۴-۲-زیر مجموعه یک خوشه صنعتی                                         ۲۸
۲-۳-۵-۴-۳- مزایای توسعه خوشه صنعتی                                           ۲۸

فصل سوم: مرور تحقیقات پیشین

۳-۱- مقدمه                                                                                 ۳۳
۳-۲-  بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در ایران                                  ۳۴
۳-۳- بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ۴۰
۳-۳-۱- سایر کشورها                                                                      ۴۰
۳-۳-۲- ایران                                                                                ۴۷
۳-۴-  بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط        ۴۹
۳-۴-۱- سایر کشورها                                                                      ۴۹
۳-۴-۲- ایران                                                                                ۵۴
۳-۵- جمع بندی و نتیجه گیری                                                          ۵۷
فصل چهارم: روش تحقیق

۴-۱- مقدمه                                                                                 ۵۹
۴-۲- نوع روش تحقیق                                                                     ۵۹
۴-۳- جامعه و نمونه آماری                                                                 ۶۰
۴-۳-۱- جامعه                                                                              ۶۰
عنوان                                                                                       صفحه
۴-۳-۲-جامعه هدف                                                                        ۶۰
۴-۳-۳- عضوجامعه آماری                                                                 ۶۱
۴-۳-۴- نمونه                                                                               ۶۱
۴-۴- روش گرداوری داده ها                                                               ۶۲
۴-۵- شرح مراحل تحقیق                                                                  ۶۳
۴-۵-۱- بررسی پیشینه موضوع                                                           ۶۵
۴-۵-۲- استخراج موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط   ۶۵
۴-۵-۳- جمع آوری نظرات خبرگان IT و صنعت در مورد این موانع                  ۶۵
۴-۵-۴- استخراج موانع توسعه تجارت الکترونیک  در SMEs ایرانی                 ۶۵
۴-۵-۵- تهیه مدل مفهومی عدم توسعه EC  در شرکتهای کوچک و متوسط ایران ۷۴
۴-۵-۶-تهیه پرسشنامه                                                                     ۷۵
۴-۵-۷- توزیع و تکمیل پرسشنامه                                                        ۷۵
۴-۵-۷-۱- روایی                                                                           ۷۶
۴-۵-۷-۲- پایایی                                                                           ۷۶
۴-۵-۸- تجزیه وتحلیل داده ها                                                            ۷۷
۴-۵-۸-۱- آمار توصیفی و استنباطی سئوالات پرسشنامه                              ۷۷
۴-۵-۸-۱-۱- فرضیه اول                                                                  ۷۷
۴-۵-۸-۱-۲- فرضیه دوم                                                                  ۷۸
۴-۵-۸-۱-۳- فرضیه سوم                                                                 ۷۹
۴-۵-۸-۱-۴- فرضیه چهارم                                                               ۷۹
۴-۵-۸-۱-۵- فرضیه پنجم                                                                ۸۰
۴-۵-۸-۱-۶- فرضیه ششم                                                                ۸۰
۴-۵-۸-۱-۷- فرضیه هفتم                                                                ۸۱
۴-۵-۸-۱-۸- فرضیه هشتم                                                               ۸۱
۴ -۵-۸-۱-۹- فرضیه نهم                                                                 ۸۲
عنوان                                                                                       صفحه
۴-۵-۸-۲- تحلیل عاملی                                                                   ۸۳
۴-۵-۸-۲-۱ – مفاهیم کلیدی                                                            ۸۴
۴-۵-۸-۲-۲- مراحل اجرای تحلیل عاملی                                               ۸۵
۴ -۵-۹-اولویت بندی موانع توسعه تجارت الکترونیک در خوشه نساجی یزد         ۸۷
۴-۵-۱۰- ارائه مدل تجاری توسعه تجارت الکترونیک در خوشه نساجی یزد          ۸۸
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داده ها

۵-۱- مقدمه                                                                                 ۸۹
۵-۲- آمار توصیفی وضعیت پاسخگویان                                                   ۹۰

عنوان                                                                                       صفحه

۵-۶-۱-۱- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل اول                             ۱۰۵
۵-۶-۱-۲- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل اول      ۱۰۶

۵-۶-۲-۱- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل دوم                             ۱۰۷
۵-۶-۲-۲- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل دوم      ۱۰۹

۵-۶-۳-۱- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل سوم                            ۱۱۰
۵-۶-۳-۲- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل سوم     ۱۱۱

۵-۶-۴-۱- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل چهارم                          ۱۱۲
۵-۶-۴-۲- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل چهارم   ۱۱۴

۵-۶-۵-۱- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل پنجم                           ۱۱۷
۵-۶-۵-۲- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل پنجم    ۱۱۹
عنوان                                                                                       صفحه

۵-۶-۶-۱- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل ششم                           ۱۲۰
۵-۶-۶-۲- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل ششم    ۱۲۲

۵-۶-۷-۱- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل هفتم                           ۱۲۳
۵-۶-۷-۲- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل هفتم    ۱۲۴

۵-۶-۸-۱- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل هشتم                          ۱۲۵
۵-۶-۸-۲- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل هشتم   ۱۲۶

۵-۶-۹-۱- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل نهم                             ۱۲۷
۵-۶-۹-۲- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل نهم      ۱۲۹

۵-۶-۱۰-۱- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل دهم                          ۱۳۰
۵-۶-۱۰-۲- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل دهم   ۱۳۱
عنوان                                                                                       صفحه

۵-۶-۱۱-۱- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل یازدهم                       ۱۳۲
۵-۶-۱۱-۲- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل یازدهم          ۱۳۴

۵-۶-۱۲-۱- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل دوازدهم                     ۱۳۵
۵-۶-۱۲-۲- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل دوازدهم        ۱۳۶

۵-۶-۱۳-۱- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل سیزدهم                     ۱۴۰
۵-۶-۱-۲- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل سیزدهم ۱۴۲

۵-۶-۱۴-۱- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل چهاردهم                    ۱۴۳
۵-۶-۱۴-۲- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل چهاردهم       ۱۴۴

۵-۶-۱۵-۱- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل پانزدهم                      ۱۴۶
۵-۶-۱۵-۲- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل پانزدهم         ۱۴۷
عنوان                                                                                       صفحه

۵-۶-۱۶-۱- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل شانزدهم                     ۱۴۸
۵-۶-۱۶-۲- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل شانزدهم        ۱۴۹
۵-۷- اولویت بندی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط  ۱۵۱
۵-۸- آزمون تایید مدل مفهومی پیشنهادی                                               ۱۵۳
فصل ششم: جمع بندی و پیشنهادات

۶-۱- مقدمه                                                                                 ۱۶۵
۶-۲- جمع بندی نتایج                                                                     ۱۶۵
۳-۶-اولویت بندی موانع توسعه تجارت الکترونیک                                       ۱۶۷
۶-۴- ارائه راهکار اجرایی                                                                   ۱۶۷
فهرست منابع                                                                               ۱۷۲
پیوست اول                                                                                 ۱۷۶
چکیده به زبان انگلیسی                                                                   ۱۸۳

فهرست جدولها

عنوان و شماره                                                                            صفحه
جدول ۲-۱- منافع استفاده از تجارت الکترونیک در سازمانها                             ۱۶
جدول ۲-۲-طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد در صنایع شمال آمریکا     ۲۳
جدول ۲-۳- طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد از نظر اتحادیه اروپا         ۲۳
جدول ۳-۱- موانع اشاره شده در تحقیقات پیشین با بیشترین فراوانی                  ۵۷
جدول ۵-۱- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت                                     ۹۰
جدول۵-۲- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن                                           ۹۱
جدول ۵-۳- وضعیت پاسخگویان از نظر سطح تحصیلات                                 ۹۲
جدول ۵-۴- وضعیت پاسخگویان از نظر رده شغلی                                        ۹۳
جدول ۵-۵- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تجربه استفاده از اینترنت                  ۹۴
جدول ۵-۶- وضعیت شرکتها از نظر سن                                                   ۹۵
جدول ۵-۷- وضعیت شرکتها از نظر تعداد پرسنل                                         ۹۶
جدول ۵-۸- وضعیت شرکتها از نظر نوع فعالیت                                           ۹۷
جدول ۵-۹- سطح  تحصیلات مدیران شرکت                                              ۹۹
جدول ۵-۱۰- تعداد کامپیوتر موجود در شرکت                                         ۱۰۰
جدول ۵-۱۱- تعداد کامپیوتر متصل به اینترنت موجود در شرکت                     ۱۰۱
جدول ۵-۱۲- میزان استفاده شرکتها از تجارت الکترونیک                             ۱۰۲
جدول۵-۱۳- سنجش نرمال بودن توزیع داده ها                                         ۱۰۴
جدول ۵-۱۴- میزان تاثیر عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی در عدم توسعه تجارت الکترونیک  ۱۰۵
جدول ۵-۱۵- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی ۱۰۶
عنوان و شماره                                                                            صفحه
جدول ۵-۱۶- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل اول        ۱۰۶
جدول ۵-۱۷- میزان تاثیر کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۰۸
جدول۵-۱۸ – نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل دوم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs         ۱۰۸
جدول ۵-۱۹ – نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل دوم       ۱۰۹
جدول ۵-۲۰- میزان تاثیر بالابودن هزینه های تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک  ۱۱۰
جدول ۵-۲۱- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل سوم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs        ۱۱۱
جدول ۵-۲۲- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل سوم       ۱۱۱
جدول ۵-۲۳- میزان تاثیر آگاهی ناکافی از مزایای تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک        ۱۱۳
جدول ۵-۲۴- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل چهارم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs      ۱۱۳
جدول ۵-۲۵- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل چهارم     ۱۱۴
جدول ۵-۲۶- آمار توصیفی پاسخ گروه های سنی مختلف به عامل چهارم            ۱۱۴
جدول ۵-۲۷- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات گروه های سنی مختلف در عامل چهارم       ۱۱۵
جدول۵-۲۸ – آمار توصیفی پاسخ دو گروه سنی به عامل چهارم                       ۱۱۵
جدول ۵-۲۹- نتایج تست من ویتنی برای مقایسه نظرات دوگروه سنی در عامل چهارم ۱۱۵
عنوان و شماره                                                                            صفحه
جدول ۵-۳۰- آمار توصیفی پاسخ سطوح مختلف تحصیلات به عامل چهارم          ۱۱۶
جدول ۵-۳۱ – نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات در سطوح مختلف تحصیلی در عامل چهارم ۱۱۶
جدول ۵-۳۲- آمار توصیفی پاسخ دو سطح تحصیلی به عامل چهارم                  ۱۱۶
جدول ۵-۳۳- نتایج تست من ویتنی برای مقایسه نظرات دوگروه تحصیلی در عامل چهارم۱۱۷
جدول ۵-۳۴- میزان تاثیر پیچیدگی تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۱۸
جدول ۵-۳۵- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل پنجم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs       ۱۱۸
جدول ۵-۳۶- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل پنجم      ۱۱۹
جدول ۵-۳۷- آمار توصیفی نظرات کاربران و غیر کاربران اینترنت نسبت به عامل پنجم ۱۲۰
جدول ۵-۳۸- نتایج تست من- ویتنی برای مقایسه نظرات کاربر و غیر کاربر اینترنت نسبت به عامل پنجم    ۱۲۰
جدول ۵-۳۹- میزان تاثیر مقاومت اعضاء در برابر تغییر در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۲۱
جدول ۵-۴۰- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل ششم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs       ۱۲۱
جدول ۵-۴۱- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل ششم      ۱۲۲
جدول ۵-۴۲- میزان تاثیر عدم آمادگی طرفهای تجاری در عدم توسعه تجارت الکترونیک    ۱۲۳
جدول ۵-۴۳- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل هفتم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs       ۱۲۴
جدول ۵-۴۴- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل هفتم      ۱۲۴
جدول ۵-۴۵- میزان تاثیر وجود نداشتن فرهنگ عمومی استفاده از تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک                                                                                                ۱۲۵
عنوان و شماره                                                                            صفحه
جدول ۵-۴۶- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل هشتم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs      ۱۲۶
جدول۵-۴۷- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل هشتم      ۱۲۶
جدول ۵-۴۸- میزان تاثیر عدم وجود مزیت کافی در استفاده از تجارت الکترونیک در عدم استفاده از تجارت الکترونیک                                                                                                ۱۲۸
جدول ۵-۴۹- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل نهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs         ۱۲۸
جدول۵-۵۰- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل نهم         ۱۲۹
جدول ۵-۵۱- میزان تاثیر عدم استفاده رقبا از تجارت الکترونیک در عدم استفاده از تجارت الکترونیک        ۱۳۰
جدول ۵-۵۲- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل دهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs        ۱۳۱
جدول۵-۵۳- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل دهم        ۱۳۱
جدول ۵-۵۴- میزان تاثیر ناکافی بودن قوانین حقوقی داخلی مرتبط با تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن  ۱۳۳
جدول ۵-۵۵- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل یازدهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs     ۱۳۳
جدول ۵-۵۶- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل یازدهم    ۱۳۴
جدول ۵-۵۷- میزان تاثیر پایین بودن امنیت در شبکه در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۳۵
جدول ۵-۵۸- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل دوازدهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs    ۱۳۶
عنوان و شماره                                                                            صفحه
جدول ۵-۵۹ – نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل دوازدهم  ۱۳۶
جدول ۵-۶۰- آمار توصیفی پاسخ گروه های سنی مختلف به عامل دوازدهم          ۱۳۷
جدول ۵-۶۱- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات گروه های سنی مختلف در عامل دوازدهم     ۱۳۷
جدول ۵-۶۲- آمار توصیفی پاسخ دو گروه سنی به عامل دوازدهم                    ۱۳۷
جدول ۵-۶۳- نتایج تست من ویتنی برای مقایسه نظرات دوگروه سنی در عامل دوازدهم ۱۳۸
جدول ۵-۶۴- آمار توصیفی پاسخ سطوح مختلف تحصیلات به عامل دوازدهم       ۱۳۸
جدول ۵-۶۵- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات سطوح مختلف تحصیلات در عامل دوازدهم  ۱۳۸
جدول ۵-۶۶- آمار توصیفی پاسخ سطوح تحصیلات به عامل دوازدهم                ۱۳۹
جدول ۵-۶۷- نتایج تست من ویتنی برای مقایسه نظرات دوگروه سطح تحصیلات در عامل دوازدهم ۱۳۹
جدول ۵-۶۸- آمار توصیفی نظرات کاربران و غیر کاربران اینترنت نسبت به عامل دوازدهم  ۱۴۰
جدول ۵-۶۹- نتایج تست من- ویتنی برای مقایسه نظرات کاربر و غیر کاربر اینترنت نسبت به عامل دوازدهم          ۱۴۰
جدول ۵-۷۰- میزان تاثیر ناکارآمد بودن نظام بانکی کشور در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۴۱
جدول ۵-۷۱- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل سیزدهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs    ۱۴۱
جدول ۵-۷۲- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل سیزدهم  ۱۴۲
جدول ۵-۷۳- میزان تاثیر وجود نداشتن خطوط ارتباطی سریع  و مطمئن در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۴۳

عنوان و شماره                                                                            صفحه
جدول ۵-۷۴- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل چهاردهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs   ۱۴۴
جدول۵-۷۵- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل چهاردهم   ۱۴۴
جدول ۵-۷۶- آمار توصیفی پاسخ سطوح مختلف تحصیلات به عامل چهاردهم      ۱۴۵
جدول۵-۷۷- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات گروه های سنی مختلف در عامل چهاردهم     ۱۴۵
جدول ۵-۷۸- میزان تاثیر وجود نداشتن کارتهای اعتباری داخلی با گستره فعالیت بین المللی در عدم توسعه تجارت الکترونیک                                                                                                ۱۴۶
جدول ۵-۷۹- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل پانزدهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs     ۱۴۷
جدول ۵-۸۰- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل پانزدهم   ۱۴۷
جدول ۵-۸۱- میزان تاثیر بازگشت سرمایه طولانی تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک       ۱۴۸
جدول ۵-۸۲- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل چهاردهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs   ۱۴۹
جدول ۵-۸۳- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل شانزدهم  ۱۴۹
جدول ۵-۸۴- آمار توصیفی نظر رده های مختلف شغلی پاسخگویان در مورد عامل شانزدهم ۱۵۰
جدول ۵-۸۵- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات رده های شغلی مختلف در عامل شانزدهم    ۱۵۰
جدول ۵-۸۶- آمار توصیفی نظرات مدیران عالی و میانی نسبت به عامل شانزدهم   ۱۵۰

عنوان و شماره                                                                            صفحه
جدول ۵-۸۷- نتایج تست من- ویتنی برای مقایسه نظرات مدیران عالی و میانی نسبت به عامل شانزدهم     ۱۵۱
جدول ۵-۸۸- نتایج آزمون فریدمن برای عوامل ۱ تا ۱۶                               ۱۵۱
جدول ۵-۸۸- آمار توصیفی آزمون فریدمن برای عوامل ۱ تا ۱۶                      ۱۵۲
جدول ۵-۹۰- نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه دو به دو عوامل                   ۱۵۲
جدول ۵-۹۱- ماتریس همبستگی بین سئوالات                                         ۱۵۴
جدول ۵-۹۲- نتایج آزمون کرویت بارتلت و اندازه کایزر – مایر- الکین (KMO)   ۱۵۶
جدول ۵-۹۳- میزان اشتراک اولیه و بعد از استخراج عامل ها برای سئوالات         ۱۵۷
جدول ۵-۹۴- ارزش ویژه مولفه ها                                                        ۱۵۸
جدول ۵-۹۵ – ماتریس عاملی دوران نیافته                                              ۱۶۰
جدول ۵-۹۶- بارگذاری عاملی متغیرها                                                   ۱۶۱
جدول ۵-۹۷- ماتریس همبستگی مولفه ها                                              ۱۶۲
جدول ۵-۹۸- بارگذاری عاملی متغیرها                                                   ۱۶۳
جدول ۵-۹۹- مقادیر آلفای کرونباخ به ازای هر عامل                                   ۱۶۴
جدول ۵-۱۰۰- مقادیر آلفای کرونباخ به ازای هر عامل                                 ۱۶۴
فهرست شکل ها

عنوان                                                                                        صفحه
شکل۳-۱- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط کانادا       ۴۳
شکل۳-۲- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط آمریکا      ۴۴
شکل ۳-۳- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ویتنام     ۴۵
شکل۳-۴- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط نیوزلند    ۴۶
شکل۳-۵- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ۵۲
شکل۳-۶- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط سوئد و استرالیا      ۵۳
شکل ۳-۷- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای سهامی بیمه ای آسیا          ۵۶
شکل ۴-۱- مراحل انجام پروژه                                                               ۶۴
شکل۴-۲- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران         ۷۴
شکل ۵-۱- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای مستقر در خوشه نساجی      ۱۵۳
شکل ۶-۱- مدل تجاری توسعه تجارت الکترونیک در خوشه نساجی یزد    ۱۶۸
فهرست نمودارها

عنوان                                                                                        صفحه
نمودار ۵-۱- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت                                     ۹۰
نمودار ۵-۲- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن                                          ۹۱
نمودار ۵-۳- وضعیت پاسخگویان از نظر سطح تحصیلات                                 ۹۲
نمودار ۵-۴- وضعیت پاسخگویان از نظر رده شغلی                                        ۹۳
نمودار ۵-۵- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تجربه استفاده از اینترنت                  ۹۴
نمودار ۵-۶- وضعیت شرکتها از نظر سن                                                   ۹۵
نمودار ۵-۷- وضعیت شرکتها از نظر تعداد پرسنل                                         ۹۶
نمودار ۵-۸- وضعیت شرکتها از نظر نوع فعالیت                                           ۹۷
نمودار ۵-۹- سطح تحصیلات مدیران شرکت                                               ۹۹
نمودار ۵-۱۰- تعداد کامپیوتر موجود در شرکت                                         ۱۰۰
نمودار ۵-۱۱- تعداد کامپیوتر متصل به اینترنت موجود در شرکت                     ۱۰۱
نمودار ۵-۱۲- میزان استفاده شرکتها از تجارت الکترونیک                             ۱۰۲
نمودار ۵-۱۳- میزان تاثیر عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی در عدم توسعه تجارت الکترونیک  ۱۰۵
نمودار ۵-۱۴- میزان تاثیر کمبود نبروی انسانی کارآمد و متخصص در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۰۷
نمودار ۵-۱۵- میزان تاثیر بالابودن هزینه های تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک  ۱۱۰
نمودار ۵-۱۶- میزان تاثیر آگاهی ناکافی از مزایای تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک        ۱۱۲
عنوان                                                                                        صفحه
نمودار ۵-۱۷- میزان تاثیر پیچیدگی تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۱۷
نمودار ۵-۱۸- میزان تاثیر مقاومت اعضاء در برابر تغییر در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۲۰
نمودار۵-۱۹ – میزان تاثیر عدم آمادگی طرفهای تجاری در عدم توسعه تجارت الکترونیک    ۱۲۳
نمودار ۵-۲۰- میزان تاثیر وجود نداشتن فرهنگ عمومی استفاده از تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک                                                                                                ۱۲۵
نمودار۵-۲۱- میزان تاثیر عدم وجود مزیت کافی در استفاده از تجارت الکترونیک در عدم استفاده از تجارت الکترونیک                                                                                                ۱۲۷
نمودار ۵-۲۲- میزان تاثیر عدم استفاده رقبا از تجارت الکترونیک در عدم استفاده از تجارت الکترونیک        ۱۳۰
نمودار ۵-۲۳- میزان تاثیر ناکافی بودن قوانین حقوقی داخلی مرتبط با تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن  ۱۳۲
نمودار ۵-۲۴- میزان تاثیر پایین بودن امنیت در شبکه در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۳۵
نمودار ۵-۲۵- میزان تاثیر ناکارآمد بودن نظام بانکی کشور در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۴۰
نمودار ۵-۲۶- میزان تاثیر وجود نداشتن خطوط ارتباطی سریع  و مطمئن در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۴۳
نمودار ۵-۲۷- میزان تاثیر وجود نداشتن کارتهای اعتباری داخلی با گستره فعالیت بین المللی در عدم توسعه تجارت الکترونیک                                                                                                ۱۴۶
نمودار ۵-۲۸- میزان تاثیر بازگشت سرمایه طولانی تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک       ۱۴۸
نمودار ۵-۲۹- نمودار اسکری برای تعیین تعداد مولفه ها                               ۱۵۹
فهرست نشانه های اختصاری

EC = تجارت الکترونیک
SME= شرکتهای کوچک و متوسط
کلیات تحقیق

بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری آن. مطالعه موردی : خوشه نساجی استان یزد

امروزه در کشورهای مختلف جهان سیساستهای معطوف به گسترش صنایع کوچک به سیاستهای مهم محوری تبدیل شده است و از این رهگذر پیشرفت صنایع کوچک نقش قابل توجهی در توسعه اجتماعی – اقتصادی این کشورها بازی می کند. نکته جالب توجه اینست که هرچه یک کشور از نظر توسعه اقتصادی در سطح بالاتری قرار داشته باشد تکیه توسعه صنعتی آن بیشتربه صنایع کوچک معطوف می شود و این نشان می دهد که صنایع کوچک را در جهان امروزی باید به عنوان یک حقیقت انکار ناپذیر در نظر داشت و با سیاستگذاری مناسب اقتصادی در جهت پیشرفت و توسعه آن همت گمارد (ایمانی راد،۷۲).
یکی از راهکارهایی که در محافل علمی برای ساماندهی به بحث صنایع کوچک و متوسط مورد توجه قرار گرفته است، تجمیع این بنگاه ها و ساماندهی آنها در قالب خوشه های صنعتی است و در راستای توسعه این خوشه ها بحث ICT و تجارت الکترونیک از جمله مواردی است که به آن توجه زیادی شده است.

شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) در اکثر کشورهای جهان بیشترین سهم بنگاه ها را به خود اختصاص می دهند،  بنابراین نقش آنها در رشد ملی از لحاظ اقتصادی و استخدامی و تولید ناخالص ملی (GDP) کم نیست.
امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از :

امروزه با سازماندهی درست صنایع کوچک و متوسط می توان به سطوحی از هم افزایی دست یافت که حتی با انجام سرمایه گذاری های سنگین برای احداث یک واحد در مقیاس بزرگ نیز قابل تردید بوده و ممکن نمی باشد. از میان الگوهای مختلف سازماندهی تولید ، خوشه های صنعتی نقش قابل توجهی در سازماندهی زنجیره تولید صنایع کوچک و متوسط ، شکل بازار و توزیع درآمد و ایجاد ثروت در مناطق متعددی در جهان داشته است.
خوشه مجموعه ای از شرکتها، سازمانها، تشکل ها و نهادهای تخصصی فعال در یک رشته صنعتی است که از طریق روابط متراکم شبکه ای قادر به هم افزایی قابلیت های آن مجموعه می شود(مهرپویا و مجیدی، ۸۲). خوشه های صنعتی به واسطه تقسیم کار تخصصی، همکاری بین صنایع ، یادگیری تعاملی و سایر اموری که برای رقابت مند شدن صنایع لازم است می توانند الگوی مناسبی برای توسعه صنعتی محسوب شوند(مهرپویا و مجیدی، ۸۲).
در ایران حدود ۷/۹۹ درصد کارگاه های صنعتی کشور ، سازمان هایی هستند که کمتر از ۵۰ نفر پرسنل دارند. این سازمانهای کوچک و متوسط ۸/۵۳ درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می دهند. در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین می شوند.
در راستای توسعه خوشه های صنعتی بحث تجارت الکترونیک به عنوان یک ابزار مهم مورد توجه است. قابلیت فناوری اطلاعاتی و ارتباطی در جهت شتاب دادن به توسعه اقتصادی و ارتقاء زندگی مردم و پافشاری جوامع بین المللی بر اهمیت بهبود دسترسی به فناوری های مذکور به خصوص در کشورهای در حال توسعه، در سالهای اخیر قابل ملاحظه بوده است. تجارت الکترونیک نیز حاصل پیشرفت فناوری اطلاعات است که در دنیای کسب و کار بسیار با اقبال مواجه است (موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۸۶).
تعداد صفحه : ۲۱۳
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

پایان نامه تأثیر مشارکت زنان و شناسایی موانع توسعه

پایان نامه

دانشگاه پیام نور

مرکز زابل

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی علوم اجتماعی

 موضوع:

تأثیر مشارکت زنان در عرصه های عمومی و خانوادگی

استاد:

جناب آقای مسعود اویسی

 

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه:

بیان مسئله:

اهمیت و ضرورت تحقیق:

اهداف تحقیق:

اهداف کلی:

اهداف جزئی:

سئوالات تحقیق:

فرضیه های تحقیق:

محدودیت ها – مشکلات

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق:

مفهوم مشارکت

انواع مشارکت

اقتصادی

سیاسی:

اجتماعی :

فرهنگی:

روانی

حقوق فردی و خانوادگی

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری  اسلامی ایران

اهمیت زن در اسلام

حضور زن در تاریخ ایران

ضرورت بررسی تعارض های شغلی – خانوادگی

زنان در محل کار

فلسفه ی خاص اسلام درباره ی حقوق خانوادگی

تساوی یا تشابه؟

مقام زن در جهان بینی اسلام

منابع

فصل اول

کلیات تحقیق

 مقدمه:

زنان که تقریباً نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می دهند حدود دو سوم از کارهای دنیا را انجام میدهند با این حال آنها تنها ده درصد از درآمد جهانی را به دست می آورند کمتر از یک درصد دارایی جهان را در اختیار دارند این موضوع نشان می دهد که بیشتر از آنهایی مواجی و اغلب  در ارتباط با وظایف خانه داری مانند: به دنیا آوردن و پرورش کودکان، نظافت و حفظ خانواده نگهداری از سالمندان و بیماران است. علاوه بر کارهای روزمره خانگی همچنین بسیاری از زنان کارهای خارج از خانه را تقریباً با دستمزد پایین انجام می دهند.

زن به عنوان مادر رسالت ویژه ای رابر عهده دارند و در مقام مادر بودن دارای احترام و اکرام خاصی است زنان نباید از مسئولیت بزرگی که خداوند بر دوش آنها نهاده است بی خبر باشند در واقع مادران هستند که با تربیت فرزندان خود پایه های خانواده و جامعه سالم را بنا می نهند. بسیاری از زنان با وجود تحصیلات و توانایی کافی برای انجام کارهای تخصصی مجبور می شوند در منزل بمانند وظایف مادری و همسری خود بپردازند زیرا تمام کارهای خانگی بر عهده آنها است و همسرانشان به علت تفکر سنتی خود حاضر به همکاری آنها نیستند( ن خ، سال: شماره صفحه ) (احمدی، ۱۳۹۰: ۲۰۰).

نظام  جمهوری اسلامی ایران که با عنایت به آموزه های اسلامی و توجه به نقش و جایگاه و بسط عدالت و رفع محرومیت و ظلم در جامعه تأسیس گردیده است توجه ویژه ای را به مسائل زنان داشته و همان گونه که در بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مشاهده می گردد درک ارزش و جایگاه انسانی  زن و کوشش در جهت ارتقای سطح کیفی زندگی زنان جامعه از اهم وظایف دولت اسلامی بوده است. به این ترتیب نظام اسلامی فارغ از دیدگاه های افراطی (تجددطلبانه) و تفریطی (متحجرانه) موظف به اعتدال و توجه به شخصیت و کرامت انسانی زن در جامعه است از این حیث زنان نیز همانند مردان از حقوق سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و . برخوردار گشتند و تفاوت های فطری و طبیعی میان زن و مرد که موجب ایفای نقش ها و تکالیف متفاوتی توسط ایشان می شود و مطابق فطرت انسانی است. آنان را از حقوق انسانی مشترک با مردان محروم نخواهد ساخت.

این بررسی از یک سو شامل سیاست ها و قوانین کشور در خصوص مسائل زنان می باشد و از سوی دیگر به ارائه برنامه ها و عملکردها و مراکز مهم تصمیم گیری و اجرایی کشور و میزان اهتمام بخش های مختلف دولت به مباحث و موضوعات زنان می پردازد.

بررسی میزان حضور زنان در عرصه های فرهنگی، هنری، اجتماعی، اقتصادی، علمی و . با مشکلاتی مواجه بوده که امیدواریم با توجه به گذشت سی چند سال از پیروزی انقلاب با شکوه اسلامی و ثابت شدن توانایی های بانوان در عرصه های مختلف مسئولان  مربوطه راه کارهای را در مورد این مسئله تدبیر کنند هر چند که تشکیل مؤسسات و مراکزی جهت متمرکز نمودن اطلاعات مربوط به زنان ایران نوید بخش گام های مثبت آنهاست.

بیان مسئله:

چگونه؟ استان سیستان و بلوچستان با مساحت ۵۰۲ و ۱۸۷ کیلومتر مربع پهناورترین استان کشور بوده و ۴/۱۱ درصد از مساحت کل کشور را در بر می گیرد. این استان علی رغم اقدامات مثبت و سازنده ی نظام در سال های پس از انقلاب اسلامی شاخص رتبه ی توسعه انسانی در پایین ترین سطح خویش به ویژه در شاخص های زنان قرار دارد چرا؟ چون زنان و دختران استان سیستان و بلوچستان از نظر آموزش، بهداشت، سن ازدواج اشتغال و فرهنگ . ازمحرومترین زنان ایران هستند. با توجه به اطلاعات موجود وضعیت فرهنگی جامعه نگاه تبعیض آمیز ثبت به زنان و واقعیت های ملموس فعلی نظیر، پیری زود رس آنان، سهم پایین آنان در اشتعال استان ، سن پایین ازدواج. موضوع چند همسری مردان استان، بیکاری مردان یا شغل های کاذب آنان و تأثیرات منفی آنان بر خانواده ها. در این استان هم مانند استانهای دیگر تقریباً نیمی از جمعیت را تشکیل می دهد بنابراین باید در رفع این تبعیض ها و نابسمانی ها و تقویت حوزه آموزش اشتغال، بهداشت، رفاه و توانمندی آنان گام های بلند و مؤثری از مسئولین برداشته شود.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

هدف اصلی این تحقیقی شناسایی و طبقه بندی موانع توسعه مشارکت در عرصه های عمومی خانوادگی نظیر سیاست، اقتصاد و امور زنان استان می باشد و همجنین ارائهه راهکارهای مشخص عملی جمعیت رفع آنها در استان سیستان و بلوچستان می باشد و با عنایت به گستردگی تحقیق.

اهداف تحقیق:

۱- تعیین وضعبیت کنونی توسعه امور زنان استان در مقایسه با میانگین ها کشوری

۲- شناسایی موانع توسعه زنان استان و رتبه بندی موانع

۳- بیان راهکارهای توسعه زنان در زمینه های اقتصادی آموزش، بهداشتی، فرهنگی انسانی و اجتماعی و خانوادگی

اهداف کلی:

بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی مؤثر بر موانع مشارکت زنان در عرصه های عمومی و خانوادگی

اهداف جزئی:

محوراهداف جزئی تحقیق سنجش مواردی مانند، مفهوم مشارکت اجتماعی، رابطه مشارکت اجتماعی با موانع فرهنگی و اجتماعی و ارائه راهبردها و راهکارها.

سئوالات تحقیق:

۱- عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر موانع مشارکت زنان در عرصه های عمومی خانوادگی چیست؟

۲- انواع مشارکت زنان در جامعه و خانواده چیست؟

۳- اسلام چه نگرشی بر مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی دارد؟

۴- تأثیر خانواده بر مشارکت زنان چگونه است؟

۵- چگونه خانواده می تواند کمک کند به زنان در عرصه های عمومی؟

۶- آیا مشارکت اجتماعی تأثیر مستقیم بر افزایش راندمان کاری در بین افراد در یک اداره دارد؟

۷- آیا حذف موانع اجتماعی فرهنگی مشارکت اجتماعی زنان به نوآوری های بیشتر منجر می شود؟

فرضیه های تحقیق:

۱- به نظر می رسد بین ساختار اجتماعی بر مبنای طایفه و قبیله و مشارکت زنان در عرصه های عمومی و خانوادگی رابطه وجود دارد.

۲-به نظر و اعتقادات مذهبی و خانواده ها بین دانش زن و حضور در اجتماع رابطه وجود دارد.

۳-به نظر می رسد نبود بسترهای لازم در عرصه های عمومی منجر به رفاه بیشتر اجتماعی می شود.

تعداد صفحه : ۵۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

پایان نامه بررسی موانع توسعه بانکداری الکترونیک در ایران

پایان نامه

موضوع :

بررسی موانع توسعه بانکداری الکترونیک در ایران

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

موضوع : بررسی موانع توسعه بانکداری الکترونیک در ایران

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق. ۲

۱-۱- بیان موضوع و مسأله تحقیق ۴

۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق . ۵

۴-۱- گزاره های تحقیق . ۵

۱-۴-۱- اهداف تحقیق . ۵

۲-۴-۱- فرضیه های تحقیق ۶

۵-۱- متغییر های تحقیق ۷

۶-۱- روش تحقیق . ۷

۷-۱- جامعه آماری و نمونه تحقیق ۷

۸-۱- مشکلات و محدودیت های تحقیق ۸

فصل دوم : ادبیات نظری ۹

مقدمه . ۱۰

۲ -۱- تاریخچه بانکداری . ۱۱

۲ -۱-۱- بانک. ۱۲

۲-۱-۲- پیشینه بانک در جهان ۱۲

۲-۱-۳- پیشینه بانک در ایران ۱۳

۲-۲- تبادلات مالی بصورت الکترونیکی ۱۳

۲ -۲-۱- انتقال الکترونیکی منابع  EFT. 14

۲-۲-۲- سوئیفت SWIFT. 15

۲-۲-۳- مبادله الکترونیکی داده‌ها(EDI). 17

۲-۳- بانکداری الکترونیک. ۱۹

۲-۳-۱- تعریف بانکداری الکترونیک ۲۰

۲-۳-۲- بانکداری اینترنتی ۲۲

۲-۳-۳- تاریخچه بانکداری الکترونیک. ۲۲

۲-۳-۴- سیستم‌های پرداخت در بانکداری الکترونیک ۲۴

۲-۳-۵- انواع خدمات مهم بانکداری الکترونیک ۲۸

۲-۴- مزایای بانکداری الکترونیک ۳۵

۲-۵- چالش های بانکداری الکترونیک. ۳۸

۲-۶ بانکداری الکترونیک در ایران: ۳۹

۲-۷ موانع پیاده سازی و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران ۴۰

۲-۷-۱ شاخص های موانع فنی . ۴۱

۲-۷-۲ شاخص های موانع فرهنگی. ۴۲

۲-۷-۳ شاخص های موانع مدیریتی. ۴۲

۲-۷-۴ شاخص های موانع مالی. ۴۲

فصل سوم : روش تحقیق ۴۷

۳-۱ مقدمه ۴۸

۳-۲- طرح تحقیق . ۴۸

۳-۳ جامعه آماری . ۴۹

۳-۴ نمونه ۴۹

۳-۴-۱ حجم نمونه . ۴۹

۳-۵ فرضیه‌های تحقیق . ۵۰

۳-۵-۱ فرضیه‌های فرعی تحقیق ۵۰

۳-۶- متغیرهای تحقیق ۵۱

۳-۷ روش های مورد استفاده در جمع آوری اطلاعات این تحقیق‌ . ۵۴

۳-۷-۱ روش کتابخانه‌ای  ۵۴

۳-۷-۲ روش مصاحبه ۵۵

۳-۷-۳- جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه . ۵۵

۳-۸- تعیین روایی پرسشنامه ۵۷

۳-۹- تعیین پایایی پرسشنامه . ۵۷

۳-۱۰- روش های آمای . ۵۸

۳-۱۰-۱ روش اندازه گیری ۵۸

۳-۱۰-۲ روش‌های آماری تحلیل داده‌ها. ۵۹

۳-۱۰-۲-۱- آمار توصیفی . ۶۰

۳-۱۰-۲-۲ آمار استنباطی . ۶۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها . ۶۵

مقدمه ۶۶

۴-۱- توصیف داده­­ها. ۶۶

۴-۱-۱ ویژگیهای فردی پاسخ کنندگان ۶۶

۴-۱-۲ اطلاعات حاصل از سؤالات مربوط به فرضیه ­های تحقیق ۶۹

۴-۲- انجام آزمون­های مورد نظر ۸۹

۴-۲-۱- آزمون فرضیه ­های اصلی تحقیق. ۸۹

۴-۲-۲- آزمون فرضیه های فرعی تحقیق ۹۴

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات . ۱۰۵

۵-۱- مقدمه ۱۰۶

۵-۲- خلاصه پژوهش. ۱۰۶

۵-۳- پیشنهادات ۱۰۸

۵-۴- پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی. ۱۱۰

 

مقدمه

ورود به قرن بیست و یکم و عصر اطلاعات با چالش ها و نگرانیهای بسیار جدی همچون بحران های زیست محیطی، فقر، گرسنگی، سوء تغذیه و خشکسالی همراه بوده است. در این میان، هیچ یک از برنامه های طراحی شده توسعه و فناوری های نوین قرن بیستمی، نتوانسته‌اند تاثیر قاطعی در رفع این مسایل و شکاف توسعه و تبعات ناشی از آن داشته باشند.  (کارول، کلی، ۲۰۰۳)

تمام افراد در جامعه دانش محور، در هر موقعیت مکانی و زمانی، دسترسی یکسانی به اطلاعات مورد نیاز خود خواهند داشت و این دسترسی به اطلاعات نه تنها حق افراد است، بلکه ابزار و شاخص توسعه[۱] نیز محسوب گردیده و حتی این جوامع را می توان بر مبنا شاخص ارزش اطلاعات[۲] و دسترسی به آن طبقه بندی کرد. (اسکات تاپ، ۱۹۹۶)

عوامل متعدد و متنوعی زمینه ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک را فراهم می سازند که همگی ناشی از رشد فناوری و پیچیده تر شدن زندگی بشر هستند. در این باره ضرورت های زیر را می توان برشمرد:

الف – رشد فناوری به ویژه فناوری اطلاعات و پهنای باند مخابراتی :

فناوری اطلاعات نهاد عصر حاضر بوده و با نرخی فزاینده و تصاعدی در حال رشد است. به طوریکه در واقع می توان عصر حاضر را عصر فناوری اطلاعات[۳]  نامید .

ب – افزایش سرمایه گذاری بانکها در بخش فناوری اطلاعات و تطبیق آن با نیازها و شرایط خویش :

بانکها، سرمایه گذاری کلانی در زمینه فناوری اطلاعات به عمل آورده اند و بخش دولتی نیز در پاسخگویی به شرایط کنونی و کم کردن شکاف بین بخش خصوصی و دولتی، ناگزیر از سرمایه گذاری در این زمینه می باشد.[۴] (OECD,1999)

 

ج – رشد استفاده از اینترنت و عادت کردن مردم به استفاده از آن :

اینترنت یکی از پدیده های منحصر به فرد قرن اخیر است که ضمن تاثیرات بسیار بر زندگی مردم، مزایای بسیاری نیز در پی داشته که استفاده از آنرا گسترش داده است. به عنوان مثال، در حالیکه در ژوئن ۱۹۹۷ تعداد ۲۲/۵ میلیون کامپیوتر سرور و ۵۰ میلیون کاربر اینترنت وجود داشته است، این مقدار در ژانویه ۲۰۰۱ به ۱۱۵ میلیون کامپیوتر سرور و ۵۷۳ میلیون کاربر اینترنت رسیده که پیش بینی می شود تا پایان دهه حاضر به ۲/۲ میلیارد کاربر در سراسر جهان افزایش یابد.(بروک، ۲۰۰۰). امروزه کشورهایی که به استفاده از اینترنت کمتر اعتماد دارند از سرانه درامد کمتری نیز برخوردارند و در واقع اینترنت تاثیرات مثبتی بر توسعه اقتصادی دارد. (کسر هانگ، ۲۰۱۰)

د – تغییرات انتظارات شهروندان و بالا رفتن سطح توقعات آنها :

انتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نحوه و کیفیت ارائه آن بطور روزافزون در حال تغییراست و بانکها نیز می بایست پاسخگوی این نیازهای و انتظارات باشند.

 

۱-۱- بیان موضوع و مسأله تحقیق :

قرن بیست و یکم را عصر اطلاعات و دانایی نامیده اند زیرا نقش اساسی در آن بر عهده اطلاعات بوده و نوید بخش جهانی نو با شیوه های نوین بکارگیری اطلاعات و دانش است. حرف اول را در این دوران جدید، فناوری اطلاعات می زند. فناوری اطلاعات به معنای به کارگیری سیستم ها، شبکه های ارتباطی و کامپیوترها برای اداره، پردازش و مدیریت داده ها در جهت کسب، ذخیره و تسهیم آنهاست. (شارما، ۲۰۰۳)

این فناوری بر جنبه های مختلف زندگی افراد و اجتماعات تاثیر بسیار گذاشته و به سرعت در حال تاثیر گذاری بر الگوهای زندگی، شیوه تحقیق، آموزش، مدیریت، حمل و نقل، ارتباطات امنیت و بهداشت است. دوره ای از زمان را که در آن به سر می بریم ”همه پدیده ها الکترونیک“[۵] نامیده اند، که از جمله آنها می توان به تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی[۶] ، شهروند الکترونیکی[۷] مدیریت الکترونیکی روابط با مشتری[۸] ،تدارکات الکترونیکی[۹] و در مجموع زندگی الکترونیکی[۱۰] اشاره کرد.

 

۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق :

افزایش تقاضای دسترسی عمومی به اینترنت برای دریافت اطلاعات و خدمات، روش های کار و زندگی را تحت تاثیر قرار داده است. یکی از پدیده های منبعث از آن که در طول دهه اخیر به گونه ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مطرح گردیده و سپس در سایر جوامع نیز با اقبال خوبی مواجه شده و حتی در مواردی نیز با اجراء موفقیت آمیزی همراه بوده است، پدیده بانکداری الکترونیک می باشد. بانکداری الکترونیک، فرصت هایی را فراهم می کند تاکیفیت خدمات ارائه شده به تمامی شهروندان بهبود یافته تا آنها قادر باشند در هر زمان از شبانه روز (هفت روز هفته و در ۲۴ ساعت) به خدمات یا اطلاعات دسترسی داشته باشند. در این تحقیق بانک صادرات شهرزابل مورد بررسی قرار گرفته است. تا موانع پیاده سازی و توسعه بانکداری الکترونیک مشخص گردد.

۴-۱- گزاره های تحقیق :

۱-۴-۱- اهداف تحقیق : ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران با چالشهای مختلفی روبرو می‌باشد که شناسایی و سپس ارائه راه کار به منظور غلبه بر این چالشها، مهمترین هدف این تحقیق است. بنابر این سعی شده است تا از یک سو با یک تجزیه و تحلیل دقیق و از سوی دیگر با بهره گرفتن از طبقه بندی مناسب، راه کارهایی بر اساس نظرات خبرگان و متخصصان در بانک صادرات شهرزابل ارائه شود. بطور کلی اهداف این پژوهش در دو بعد قابل طبقه بندی هستند :

الف – بعد نظری :

۱- مطالعه در زمینه بانکداری الکترونیک و آشنایی با ویژگیها و ابعاد آن

۲- گردآوری مجموعه ای از مفاهیم بانکداری الکترونیک

۳- کمک به غنی تر شدن تئوریهای مربوط به بانکداری الکترونیک

۴- آگاهی از تلاشهای صورت گرفته در سایر کشورهای جهان در زمینه استقرار بانکداری الکترونیک

۵- تعیین شاخص های مهم سنجش پیشرفت در توسعه بانکداری الکترونیک

ب – بعد کاربردی این اهداف عبارتند از :

۱- آشنایی با اهمیت بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین بانکداری الکترونیک درجهت خدمات رسانی وپاسخگویی‌به شهروندان در بانک صادرات شهرزابل

۲- کمک به پیاده سازی هرچه سریعتر و موثرتر بانکداری الکترونیک در بانک صادرات شهرزابل

۳- ارائه راه کارهایی برای توسعه بانکداری الکترونیک در بانک صادرات شهرزابل

۲-۴-۱- فرضیه های تحقیق : فرضیه های تحقیق مبتنی بر این سئوال اساسی است که ”عوامل موثر در پیاده سازی و توسعه بانکداری الکترونیک در بانک صادرات ایران شهرزابل کدامند؟“ به این ترتیب، فرضیه های اصلی تحقیق شکل می گیرند که عبارتند از :

فرضیه۱- عوامل فنی مانع توسعه بانکداری الکترونیک در بانک صادرات ایران شهرزابل می‌باشند.

فرضیه۲- عوامل‌فرهنگی مانع ‌ایجاد و توسعه ‌بانکداری ‌الکترونیک‌ در بانک صادرات ایران شهرزابل می‌باشند.

فرضیه ۳- عوامل مدیریتی مانع ایجاد توسعه بانکداری الکترونیک در بانک صادرات ایران شهرزابل می‌باشند.

فرضیه۴- عوامل مالی ‌مانع ایجاد و توسعه بانکداری ‌الکترونیک در بانک صادرات ایران شهرزابل می‌باشند.

 

تعداد صفحه : ۱۰۴

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

پایان نامه بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت های بیمه

مؤسسه آموزش عالی کار

واحد خرم دره

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A

رشته مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی

  

عنوان

بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت های بیمه

(مورد پژوهشی بیمه کارآفرین استان تهران )

 

استاد مشاور

دکتر امیر سیدی

 

تابستان  ۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تجارت الکترونیک زمینه بالقوه ای را برای کمک به ایجاد روابط ساده، روان، مولد، شفاف و موثر بین بخش های تجاری و مصرف کنندگان، مصرف کنندگان با بخشهای تجاری، مصرف کنندگان با یکدیگر و بخش های تجاری با یکدیگر فراهم می کند لذا این پژوهش در صدد بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک می باشد که برای این منظور ۴ فرضیه طراحی گردید که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای شامل ۲۸ سوال استفاده شد که این پرسشنامه ها در بین کارکنان شعبات و نمایندگی های شرکت بیمه کارآفرین در استان تهران توزیع گردید که از ۳۰۸ پرسشنامه جمع آوری شده برای آزمون فرضیات پژوهش استفاده گردید که با توجه به نرمال بودن متغیر های پژوهش از آزمون تی برای آزمون فرضیات پژوهش و از آزمون آنالیز واریانس به همراه آزمون تعقیبی توکی برای رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک استفاده گردید که نهایتاً نتایج حاصل نشان داد که عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل زمینه ای عوامل ماهیتی بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد و نتایج حاصل از رتبه بندی نیز نشان داد موانع ساختاری در رتبه اول، موانع رفتاری در رتبه دوم، موانع زمینه ای در رتبه سوم، موانع ماهیتی در رتبه چهارم قرار می گیرد.

 

کلید واژگان: بیمه الکترونیک،عوامل ساختاری، رفتاری، زمینه ای و ماهیتی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                              صفحه

فصـــل اول: کلیـات پژوهش    ۱

۱-۱.مقدمه  ۲

۱-۲. تشریح و بیان مسئله  ۲

۱-۳.اهمیت موضوع و ضرورت  انجام پژوهش    ۴

۱-۴.سوالات پژوهش    ۵

۱-۵. اهداف پژوهش    ۵

۱-۶.فرضیات پژوهش    ۵

۱-۷.تعاریف مفهومی   ۶

۱-۷-۱. بیمه الکترونیک     ۶

۱-۷-۲. موانع ساختاری   ۶

۱-۷-۳. موانع رفتاری   ۶

۱-۷-۴. موانع محیطی (زمینه ای)  ۶

۱-۷-۵. موانع ماهیتی   ۷

۱-۸.تعاریف عملیاتی   ۷

۱-۸-۲. موانع ساختاری   ۷

۱-۸-۳. موانع رفتاری   ۸

۱-۸-۴. موانع زمینه ای   ۸

۱-۸-۵. موانع ماهیتی   ۹

۱-۹. نوع روش تحقیق   ۹

۱-۱۰.قلمرو پژوهش    ۹

۱-۱۰-۱.قلمرو موضوعی   ۹

۱-۱۰-۲.قلمرو زمانی   ۱۰

۱-۱۰-۳.قلمرو مکانی   ۱۰

۱-۱۱.جامعه و نمونه آماری   ۱۰

فصـــل دوم: ادبیات پژوهش     ۱۱

۲-۱. مقدمه  ۱۲

۲-۲.تاریخچه مرتبط با پژوهش    ۱۳

۲-۲-۱.تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک     ۱۳

۲-۲-۲.جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد  ۱۶

۲-۳.تجارت الکترونیکی   ۱۷

۲-۴.مزایای تجارت الکترونیک     ۲۰

۲-۵.مدل های تجارت الکترونیک     ۲۱

۲-۵-۱.مدل مصرف کننده – مصرف کننده ۲۲

۲-۵-۲.مدل تجارت – مصرف کننده ۲۲

۲-۵-۳.مدل تجارت – تجارت    ۲۲

۲-۵-۴.مدل مصرف کننده – تجارت    ۲۳

۲-۶.تجارت الکترونیک و نقش آن در صنعت بیمه  ۲۳

۲-۷. تعریف واژه بیمه  ۲۴

۲-۸.بیمه الکترونیکی   ۲۵

۲-۹.پیش نیازهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی   ۲۵

۲-۹-۱.فرهنگ سازی   ۲۶

۲-۹-۲.آسیب شناسی   ۲۶

۲-۹-۳.درگیری کلیه افراد صنعت بیمه  ۲۶

۲-۹-۴.کوچک سازی ساختار سازمانی   ۲۶

۲-۱۰.شرایط اجرای موفق استراتژی بیمه الکترونیکی   ۲۷

۲-۱۰-۱.رهبری الکترونیک (وجود رهبری و اندیشه استراتژیک)  ۲۷

۲-۱۰-۲.ایجاد زیر ساخت تکنولوژیکی   ۲۷

۲-۱۰-۳.آمادگی زیر ساخت سازمانی   ۲۸

۲-۱۰-۴.وجود نیروی انسانی آگاه و متخصص     ۲۸

۲-۱۰-۵.وجود زیر ساخت حقوقی   ۲۸

۲-۱۱.مخاطرات بیمه الکترونیک   ۲۹

۲-۱۱-۱.ریسک های معاملاتی   ۲۹

۲-۱۱-۲.ریسک های ارتباطی   ۳۰

۲-۱۱-۳.ریسک های استراتژیک   ۳۰

۲-۱۱-۴.ریسک های اعتباری و مالی   ۳۱

۲-۱۱-۵.ریسک های مسئولیت    ۳۱

۲-۱۱-۶.ریسک های عملیاتی   ۳۲

۲-۱۲.چالش ها و محدودیت های اصلی فرا روی بیمه الکترونیکی   ۳۲

۲-۱۲-۱. هدایت تجارت الکترونیکی   ۳۳

۲-۱۲-۲.محدویت های کارکنان ماهر در زمینه بیمه الکترونیکی   ۳۳

۲-۱۲-۳.زیر ساخت فنی   ۳۳

۲-۱۲-۴.نرخ گذاری محصولات بیمه الکترونیکی   ۳۳

۲-۱۳.پیاده سازی بیمه های الکترونیکی در ایران   ۳۴

۲-۱۳-۱. الزامات    ۳۴

۲-۱۳-۲.چالش ها ۳۶

۲-۱۲-۳. راهبردها ۳۷

۲-۱۴.پیامدهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در صنعت بیمه  ۳۸

۲-۱۴-۱. کاهش هزینه های مدیریتی و اداری   ۳۸

۲-۱۴-۲.ایجاد مجاری فروش جدید  ۳۸

۲-۱۴-۳.کاهش تقلبات    ۳۹

۲-۱۴-۴.افزایش رقابت    ۳۹

۲-۱۴-۵. ارائه خدمات بهتر به مشتریان   ۳۹

۲-۱۴-۶. تعیین و محاسبه حق بیمه بر اساس واقعیت و نه تعرفه های قدیمی   ۴۰

۲-۱۴-۷. بهبود تصمیم گیری مدیریت    ۴۰

۲-۱۵.بیمه کارآفرین   ۴۰

۲-۱۵-۱.فلسفه تاسیس    ۴۰

۲-۱۵-۲.اهداف شرکت    ۴۱

۲-۱۵-۳.توان مالی شرکت    ۴۱

۲-۱۵-۴.موضوع فعالیت شرکت    ۴۱

۲-۱۵-۵.توان فنی و تخصصی   ۴۲

۲-۱۵-۶.پرسنل و شعب    ۴۲

۲-۱۶.پیشینه پژوهش    ۴۳

۲-۱۶-۱.پیشینه پژوهش در ایران   ۴۳

۲-۱۶-۲.پیشینه پژوهش در جهان   ۴۹

۲-۱۷.مدل مفهومی پژوهش    ۵۳

فصــل سوم: روش شناسی پژوهش     ۵۴

۳-۱.مقدمه  ۵۵

۳-۲.روش تحقیق   ۵۶

۳-۳.جامعه آماری   ۵۶

۳-۴.نمونه آماری   ۵۷

۳-۵.ابزار گردآوری داده ها ۵۷

۳- ۶. اعتبار ابزار اندازه گیری (پرسشنامه)  ۵۸

۳-۶-۱.روایی پرسشنامه  ۵۸

۳-۶-۲.پایایی پرسشنامه  ۵۹

۳-۷. روش تجزیه و تحلیل داده ها( روش آماری)  ۵۹

۳-۸.قلمرو تحقیق   ۶۰

۳-۸-۱.قلمرو موضوعی   ۶۰

۳-۸-۲.قلمرو زمانی   ۶۰

۳-۸-۳. قلمرو مکانی   ۶۰

فصـل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۶۱

۴-۱.مقدمه  ۶۲

۴-۲.اطلاعات جمعیت شناختی   ۶۳

۴-۲-۱.جنسیت پاسخگویان   ۶۳

۴-۲-۲. وضعیت تاهل پاسخگویان   ۶۴

۴-۲-۳.سن   ۶۵

۴-۲-۴.سطح تحصیلات    ۶۶

۴-۲-۵.سابقه کار  ۶۸

۴-۳.آزمون کولموگروف اسمیرنوف    ۶۹

۴-۴.آزمون فرضیات پژوهش    ۷۰

۴-۴-۱.فرضیه اول   ۷۰

۴-۴-۲.فرضیه دوم  ۷۱

۴-۴-۳.فرضیه سوم  ۷۳

۴-۴-۴.فرضیه چهارم  ۷۴

۴-۵.رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک     ۷۵

فصـل پنجم: نتیجــه گیری   ۷۸

۵-۱.مقدمه  ۷۹

۵-۲. بحث در نتایج تحلیلی   ۷۹

۵-۲-۱. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش    ۸۰

۵-۲-۲.نتایج حاصل از رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک     ۸۱

۵-۳.جمع بندی و نتیجه گیری   ۸۲

۵-۴.پیشنهادات پژوهش    ۸۳

۵-۴-۱.پیشنهادات کاربردی   ۸۳

۵-۴-۲. پیشنهادات برای تحقیقات آتی   ۸۵

۵-۵. محدودیت های پژوهش    ۸۵

منــابع  ۸۶

منابع فارسی   ۸۷

منابع انگلیسی   ۹۰

منابع اینترنتی   ۹۲

پرسشنامه  ۹۴

خروجی نرم افزار spss  ۹۶

Abstract  ۱۰۴

مقدمه

دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه اینترنت و گسترش‏ ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمان‏های مختلف از طریق‏ دنیای مجازی،بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری‏ و اقتصادی فراهم کرده است. تجارت الکترونیک عمده‏ترین‏ دستاورد به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در زمینه‏های‏ اقتصادی است. بر اثر گسترش این فناوری،حجم تجارت الکترونیک‏ در جهان روز به روز در حال رشد است. یکی از ابزارهای ضروری برای‏ تحقق و گسترش تجارت الکترونیک، وجود سیستم بیمه‏ الکترونیک است که فعالیت‏های مربوط به تجارت الکترونیک را تسهیل‏ می‏نماید. آنچه در شرکت‏های تولیدی یا خدماتی به طور فزاینده‏ای‏ تمایز رقابتی ایجاد می‏کند،پشتیبانی و خدمات مشتری است که در محصول و پیرامون آن است، نه فقط کیفیت خود محصول(بیک زاد و مولوی ،۱۳۸۸).

در این فصل  ابتدا بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش و سپس اهداف ،سوالات و فرضیات پژوهش عنوان شده است و در آخر نیز تعریف مفهومی و عملیاتی ذکر شده است .

۱-۲. تشریح و بیان مسئله

امروزه یکی از عوامل مهم رضایت مشتریان در خدمات بیمه ای کیفیت ارائه خدمات ـ یعنی دسترسی سریع و ارزان به آن خدمات ـ  است، لذا رسیدن به این مهم ـ صرف نظر از مزایای بی شماری که برای مشتریان داخلی و خارجی بیمه ها دارد ـ یک مزیت رقابتی در دنیای پر رقابت کنونی است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، تلاش های روزافزونی برای بهبود ارائه خدمات بیمه ای از طریق به کارگیری فناوری اطلاعات صورت گرفته است به طوری که در کشور ما نیز ورود بیمه های خصوصی به صحنه رقابت، بالا رفتن سطح توقع مشتریان و استفاده از فناوری های اطلاعاتی و نوآوری های جدید در زمینه خدمات بیمه ای، اهمیت ارائه خدمات الکترونیکی را بیش از پیش نمایان می سازد(حقیقی و سیحون،۱۳۸۷).

از طرفی تجارت الکترونیکی به عنوان یک استراتژی بسیار مهم برای فروش و ارائه خدمات به مشتریان به کار گرفته می شود. وب سایت یک شرکت، تنها معرفی کننده آن شرکت نیست، بلکه اطلاعاتی راجع به محصولات و خدمات جدید، قابلیت پردازش برخط، حمایت از مشتریان و دسترسی به حیطه گسترده تری از محصولات و خدمات را فراهم می کند. وقتی محصولات و خدماتی که ارائه می شوند، حالت نامشهود داشته باشند ـ مانند خدمات مالی و بیمه ای ـ وجود وب سایت منافع بیشتری را تضمین می کند. روندهای دیجیتالی در اقتصاد، تأثیر بسزایی بر صنایع مالی گذاشته اند. تکنولوژی جدید، سازمان ها را به سمت مدل های شبکه ای دیجیتالی جدید سوق می دهد. اینترنت این امکان را به شرکت ها می دهد که به مشتریان بیشتری دسترسی داشته باشند و محدودیت های جغرافیایی را از بین ببرند(حقیقی و سیحون،۱۳۸۷).

امروزه بهره گیری از منافع تجارت الکترونیک به طور گسترده ای در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. طی سال های اخیر پذیرش و استفاده از این فناوری در صنعت بیمه نسبت به صنعت بانکداری، به دلیل برخی ملاحظات و پیچیدگی ها بسیار محدود بوده است. از مهم ترین مزیت های استفاده از این فناوری می توان به صرفه جوئی در هزینه ها و زمان اشاره نمود، که این امر می تواند موجب ارتقای نفوذ بیمه در کشور گردد. مخاطرات بکارگیری این فناوری در صنعت بیمه عمدتاً به ریسک ها  و خلأهای قانونی مربوط می شود که بیمه گران در فرایند فروش محصولات و ارائه خدمات به بیمه گذاران، با آن رو به رو هستند. عدم اتخاذ تدابیر مؤثر جهت کاهش این ریسک ها و نیز رفع خلأهای قانونی، حضور بیمه گران را در این فضای جدید با پیامدهای زیان بار فراوانی رو به رو خواهد نمود (صدرائی،۱۳۸۶).

همچنین گسترش سریع تجارت الکترونیکی در جهان، گریز ناپذیر بودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفه جویی های ناشی از تجارت الکترونیکی در کشور و با توجه به نقش عمده و اساسی صنعت بیمه در فراهم کردن زمینه های مناسب برای رشد و فعالیت های اقتصادی به نظر می رسد در کشور ما نیز باید امکان حرکت به سوی اینترنتی شدن خدمات بیمه ای فراهم گردد(حقیقی و سیحون،۱۳۸۷). حال این پژوهش برآن است تا به این سوال پاسخ دهد که چه عواملی مانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت های بیمه ای شده است؟

۱-۳.اهمیت موضوع و ضرورت  انجام پژوهش

گسترش سریع تجارت الکترونیکی در جهان، گریز ناپذیربودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفه جویی های ناشی از تجارت الکترونیکی در کشور و با توجه به نقش عمده و اساسی صنعت بیمه در فراهم کردن زمینه های مناسب برای رشد و فعالیت های اقتصادی به نظر می رسد در کشور ما نیز باید امکان حرکت به سوی اینترنتی شدن خدمات بیمه ای فراهم گردد (حقیقی و سیحون،۱۳۸۸).

از آنجایی که مانند سایر صنایع رقابتی یکی از عوامل مهم رضایت مشتریان در خدمات بیمه ای کیفیت ارائه خدمات – یعنی دسترسی سریع و ارزان به آن خدمات – است، لذا رسیدن به این مهم – صرفنظر از مزایای بی شماری که برای مشتریان داخلی و خارجی بیمه ها دارد – یک مزیت رقابتی در دنیای پررقابت کنونی است (حقیقی و سیحون ،۱۳۸۸). بیمه گری نیز به عنوان یکی از فعالیت های اقتصادی بسیار مهم و تأثیرگذار، روز به روز نقش مهمتری را در فعالیت های اقتصادی ایفا می کند؛ از این رو، پیشرفت مستمر در ارائه خدمات بیمه چه از نظر  بهبود کیفی و کمی خدمات فعلی و چه از نظر ظهور خدمات جدید امری ضروری است(حقیقی و سیحون ،۱۳۸۸).

با توجه به اهمیت و نقش بیمه در کشور و لزوم فراهم آوردن امکاناتی برای دسترسی آسان به آن  و همچنین با توجه به تلاش روز افزون شرکت بیمه کارآفرین به عنوان یکی از شرکت های فعال در صنعت بیمه که هزینه های زیادی نیز در زمینه الکترونیکی کردن خدمات خود انجام داده است این پژوهش در صدد بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت بیمه کارآفرین استان تهران برآمده است .

۱-۴.سوالات پژوهش

این پژوهش درصدد می باشد  تا به سوالات زیر پاسخ دهد :

۱.آیا عوامل ساختاری بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد ؟

 1. آیا عوامل رفتاری بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد ؟
 2. آیا عوامل زمینه ای بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد ؟
 3. آیا عوامل ماهیتی بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد ؟

۵.کدامیک از عوامل اهمیت بیشتری در عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک دارد ؟

۱-۵. اهداف پژوهش

 1. بررسی موانع(ساختاری، رفتاری، زمینه ای و ماهیتی) توسعه بیمه الکترونیک

۲.رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک

۳.ارائه راهکارهایی برای توسعه بیمه های الکترونیکی در شرکت های بیمه ای

۱-۶.فرضیات پژوهش

در این پژوهش با توجه به موضوع و جامعه هدف فرضیه های زیر مفروض است:

 1. عوامل ساختاری بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد .
 2. عوامل رفتاری بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد .
 3. عوامل زمینه ای بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد .
 4. عوامل ماهیتی بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد .

۱-۷.تعاریف مفهومی

۱-۷-۱. بیمه الکترونیک

بیمه الکترونیک به معنای عام به عنوان کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات در تولید و توزیع خدما ت بیمه ای اطلاق گردیده و در معنای خاص بیمه الکترونیک را می توان به عنوان تأمین یک پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه ای دانست که به طور برخط درخواست، پیشنهاد، مذاکره و قرارداد آن منعقد می گردد. به این نوع بیمه نامه ها چون از طریق اینترنت عرضه و فروخته می شوند بیمه اینترنتی نیز می گویند. به علاوه پرداخت حق بیمه، توزیع بیمه نامه و پردازش پرداخت خسارت می توانند برخط انجام گیرند (مظلومی و همکاران ،۱۳۸۹).

۱-۷-۲. موانع ساختاری

منظور از موانع سازمانی عوامل مانند ساختار، تکنولوژی، قوانین و مقررات و نظایر آنهاست(علیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).

۱-۷-۳. موانع رفتاری

منظور از موانع رفتاری عبارت است از عوامل مربوط به نیروی انسانی که از سه بعد کمبود نیروی متخصص،عدم پشتیبانی مدیران ارشد و مقاومت پرسنل در برابر تغییر مورد بررسی قرار می گیرد (علیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).

۱-۷-۴. موانع محیطی (زمینه ای)

منظور از موانع محیطی عواملی است که خارج از حیطه اختیارات سازمان بوده و زمینه ساز موانع سازمانی و رفتاری است. این عوامل از سه بعد قانونی، فرهنگی و تکنولوژی مورد بررسی قرار می گیرند(علیخانی و بهرامی، ۱۳۸۶).

۱-۷-۵. موانع ماهیتی

مجموعه عواملی است که منشاء آنها بطور مستقیم و غیر مستقیم مسائل مالی- اقتصادی هستند نظیر بودجه ناکافی، مقررات مالی، سهل بودن تدریس در مقایسه با تحقیقات علمی و مقرون به صرفه نبودن اقتصادی تحقیقات علمی و غیره بود(دادخواه و همکاران ،۱۳۸۹).

۱-۸.تعاریف عملیاتی

۱-۸-۲. موانع ساختاری

برای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات ۱ تا ۹ پرسشنامه پیوستی که شامل سوالات زیر می باشد استفاده شده است :

 • ضعف نیروی انسانی متخصص
 • ناکاف بودن بودجه تخصیصی برای اجرای پروژه
 • فقدان سازمان هماهنگ کننده جهت برنامه ریزی و اجرای بیمه الکترونیکی در صنعت بیمه
 • عدم انسجام لازم بین مدیرانIT در صنعت ببمه
 • عدم وجود استراتژی شفاف طرح جامع فناوری اطلاعات
 • عدم وجود نرم افزار جامع بیمه ای
 • عدم وجود شبکه ارتباطی یکپارچه با شعب و سرپرستی ها
 • عدم امکان تبادل الکترونیکی با همه بانک های کشور
 • عدم کفایت پهنای باند ارتباطی بین مراکز و شعب

۱-۸-۳. موانع رفتاری

برای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات ۱۰ تا ۱۳ پرسشنامه پیوستی که شامل سوالات زیر می باشد استفاده شده است :

 

·        عادت داشتن به روش های سنتی در انجام کار

·        عدم انگیزش کافی در کارکنان به ویژه پرسنل IT

·        فقدان امنیت شغلی و ترس از بیکاری در میان کارکنان

·        عدم احساس نیاز مدیران به ارائه امور بیمه ای از طریق الکترونیکی

۱-۸-۴. موانع زمینه ای

برای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات ۱۴ تا ۲۱ پرسشنامه پیوستی که شامل سوالات زیر می باشد استفاده شده است :

 • پایین بودن سرعت اینترنت در ایران
 • عدم وجود زیرساخت های مخابراتی مناسب،مطمئن و کافی در همه نقاط کشور
 • کمبود قوانین در کشور جهت رسیدگی به جرایم اینترنتی
 • عدم رسمیت امضا دیجیتال و مکاتبات الکترونیکی و اسناد الکترونیکی
 • بی اعتمادی بیمه گزاران به گذاشتن اطلاعات شخصی روی اینترنت
 • عدم تمایل بیمه گزاران به استفاده از خدمات اینترنتی در زمینه بیمه الکترونیک
 • عدم استفاده از حساب های بانکی اینترنتی توسط بخش عمده ای از بیمه گزاران
 • عنایت داشتن به بر قراری ارتباط چهره به چهره

۱-۸-۵. موانع ماهیتی

برای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات ۲۲ و ۲۳ پرسشنامه پیوستی که شامل سوالات زیر می باشد استفاده شده است :

 

 • ضرورت بازدید حضوری مورد بیمه و یا ارزیابی حضوری مورد خسارتی که در قالب الکترونیکی امکان پذیر نیست.
 • پیچیده بودن بعضی از رشته های بیمه ای نظیر درمان و مسئولیت که به سادگی قابل تبدیل به فرمت الکترونیکی نیست.

۱-۹. نوع روش تحقیق

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ویژگی های موضوعی توصیفی و از نظر ویژگی های زمانی  پیمایشی و از نظر نحوه گردآوری داده ها جزء تحقیقات میدانی محسوب کرد.

۱-۱۰.قلمرو پژوهش

۱-۱۰-۱.قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش محدود بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک می باشد.

۱-۱۰-۲.قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش محدود به نیمه اول سال ۱۳۹۳ می باشد.

۱-۱۰-۳.قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش محدود به شرکت بیمه کارآفرین در استان تهران می باشد.

 

۱-۱۱.جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش رادو گروه تشکیل می دهدگروه اول شامل کلیه کارکنان شعبات شرکت بیمه کارآفرین در استان تهران می باشدکه با به اطلاعات دریافتی از شرکت بیمه توسعه استان تهران تعداد کارکنان ۱۷۶ نفر می باشد و گروه دوم کلیه کارکنان نمایندگی های بیمه کارآفرین استان تهران می باشد که از هر نمایندگی یک نفر جهت بررسی و تکمیل پرسشنامه انتخاب شد که تعداد این نمایندگی ها در استان تهران۱۸۴ نفر می باشد  که در مجموع تعداد اعضای جامعه مورد مطالعه (N=n=360)نفر می باشد .

تعداد صفحه :۱۲۰

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

 دانشگاه ارشاد دماوند

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

 (گرایش بازریابی بین الملل)

موضوع:

شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

 و ارائه راهکارهایی برای  رفع آن

استاد مشاور:

جناب آقای مهندس محمود حسین زاده

 

               شهریور ماه ۱۳۹۱

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

فرایند جهانی شدن به سرعت در جریان است و دنیای ما را به سوی یک دهکده جهانی سوق می دهد که در آن فرهنگ ها هر روز بیشتر از دیروز به سمت همگون شدن پیش می روند. این فرایندها به شرکت ها این فرصت را می دهد تا با به کارگیری روش های جدید بازاریابی، مصرف کنندگانی در سراسر جهان داشته باشند. صادرات محصول یکی از روش های حضور در بازارهای جهانی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.

پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت از عواملی است که نقش صادرات غیر نفتی را پر رنگ تر می کند.  میزان صادرات ایران در بازار جهانی و منطقه ای افت قابل ملاحظه ای پیداکرده و  این در حالیست که  کشورمان در تولید و صید ماهی دارای مزیت نسبی می باشد.  مجموعه این عوامل نیازمند بررسی دقیق ومفصلی است که ضامن حضورموفق ایران در بازار منطقه شود.

تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی است که با هدف شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی در ایران، می کوشد راهکارهایی برای رفع این موانع ارائه دهد. در این تحقیق چهار فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی مورد بررسی قرار می گیرند. در جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. آزمون t استیودنت جهت بررسی قبول یا رد فرضیات و آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای شناسایی شده به کار گرفته شده است.

یافته های تحقیق نشان می دهند که عوامل مدیریتی، شرایط تولید، سیاست های دولت و عوامل توزیع به ترتیب مهم ترین موانع توسعه صادرات این محصول محسوب می شوند. در پایان راهکارهایی جهت رفع این موانع و بهبود وضعیت موجود ارائه شده است. امید است که انجام چنین تحقیقاتی در صنایع مختلف و توجه به نتایج این تحقیقات از سوی مسئولین، نوید بخش حضور موفق صنایع کشور در بازارهای جهانی باشد.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه: ۱

مبانی نظری موضوع. ۱

اهمیت و ضرورت تحقیق ۴

اهداف تحقیق ۵

سوال ها و فرضیه های تحقیق ۶

روش انجام تحقیق ۷

روش تحقیق از نظر ماهیت و اهداف ۷

روش تحقیق از نظر شیوه انجام تحقیق ۷

مراحل انجام تحقیق ۷

قلمرو تحقیق ۸

قلمرو موضوعی تحقیق ۸

قلمرو زمانی تحقیق ۸

قلمرو مکانی تحقیق ۸

مشکلات احتمالی در انجام تحقیق ۸

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ۸

فصل دوم:

مبانی نظری و  پیشینه تحقیق ۱۰

مقدمه. ۱۱

بخش اول –موانع صادراتی و مزیت رقابتی ۱۱

مروری بر نظرات محققان در مورد  موانع صادراتی ۱۱

حضور رقابتی پایدار ۱۷

مفهوم مزیت رقابتی پایدار ۱۷

منابع مزیت رقابتی پایدار ۱۹

مدل پنج نیروی رقابتی پورتر. ۲۱

موضع یابی و راهبردهای عام پورتر. ۲۳

مدل الماس مزیت رقابتی پورتر. ۲۵

شرایط عوامل تولید. ۲۸

منابع انسانی : ۲۸

منابع فیزیکی ۲۸

منابع فنی و علمی: ۲۹

منابع سرمایه ای: ۲۹

زیرساخت ها: ۲۹

شرایط تقاضا ۳۱

ترکیب تقاضای داخلی ۳۱

اندازه و الگوی رشد بازار داخلی ۳۲

مکانیزم هدایت تقاضای داخلی به خارج از کشور ۳۳

صنایع وابسته و پشتیبانی کننده ۳۳

شانس ۳۵

نظرات ویلیام جی استنتون در خصوص اقتصادهای نفتی ۳۷

بخش دوم- صادرات تون ماهی ۳۹

مقدمه. ۳۹

محصول تون ماهی ۴۰

طبقه بندی محصول ۴۱

بررسی بازار و قیمت فروش. ۴۴

بررسی روند مصرف ۴۴

بررسی قیمت فروش. ۴۵

وضعیت عرضه در دو سال گذشته و پیش بینی عرضه آن برای پنج سال آینده : ۴۶

نوع کالا. ۴۶

تون ماهیان ۴۶

تون ماهیان ۴۶

تون ماهیان ۴۶

واحد اعداد تن می باشد. ۴۶

میزان واردات کنسرو ماهی به کشور : ۴۷

برآورد (پیش بینی) صید ماهی برای پنج سال آینده : ۴۷

وضعیت تقاضا در پنج سال گذشته و پیش بینی تقاضای داخلی : ۴۷

میزان صادرات کالا : ۴۸

برآورد (پیش بینی) تقاضا برای پنج  سال آینده : ۴۸

تجزیه و تحلیل موازنه عرضه و تقاضا در بازار برای پنج  سال آینده : ۴۸

پیش بینی (برآورد) قیمت فروش محصول در بازار برای پنج سال آینده : ۴۹

تجزیه و تحلیل عوامل تاثیر گذار بر تقاضای کالا در بازار : ۵۰

تجزیه و تحلیل بازار کالا از نظر رقابتی یا انحصاری بودن : ۵۰

فصل سوم.

روش شناسی تحقیق ۵۵

مقدمه. ۵۶

روش تحقیق ۵۶

۱-تحقیق کاربردی ۵۶

۲-تحقیق توصیفی ۵۷

فرضیات تحقیق ۵۸

روش گردآوری داده‌ها ۶۰

روش کتابخانه‌ای ۶۰

روش میدانی ۶۱

پایائی و روائی پرسشنامه. ۶۲

پایائی ۶۲

روایی ۶۳

جامعه ونمونه آماری ۶۴

قلمرو مکانی تحقیق ۶۴

قلمرو زمانی تحقیق ۶۴

جامعه آماری ۶۴

نمونه آماری ۶۶

تعیین حجم نمونه. ۶۷

روش‌های نمونه گیری ۶۸

تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶۸

تحلیل واریانس فریدمن ۶۹

آزمون میانگین یک جامعه آماری ۷۰

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل     داده ها ۷۳

بخش اول – آمار توصیفی مربوط به پاسخ دهندگان ۷۶

آزمون فرضیات ۸۴

فصل پنجم. ۱۰۵

نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۵

مقدمه. ۱۰۶

آمار توصیفی ۱۰۷

نتیجه گیری ۱۰۷

پیشنهادات ۱۱۶

پیوست ۱۱۹

فهرست منابع .۱۲۳

مقدمه:

فصل اول این تحقیق، به بیان چارچوب و محدوده تحقیق اختصاص دارد. در این فصل محقق با بیان دلایل ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق، فلسفه و هدف انجام چنین تحقیقی را بازگو می کند و فرضیاتی را که در ذهن می پروراند ارائه می نماید. بدین ترتیب سعی می کند تا خواننده را به ضرورت انجام چنین تحقیقی واقف سازد و با بیان کلیاتی از مدل به کارگرفته شده در تحقیق، مکان و زمانی که صرف تحقیق شده و . خواننده را در جریان کار و چگونگی انجام تحقیق برای رسیدن به یک نتیجه معین، قرار دهد. این تحقیق با هدف بررسی موانع توسعه صادرات محصول تون ماهی ایران با توجه به سواحل دریایی متعددی که ایران دارد انجام شده است.در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد.

مبانی نظری موضوع

پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت از عواملی است که نقش صادرات غیر نفتی را پر رنگ تر می کند.  ( (Barker, A.T. and Kaynak, E. 1992   در اجرای استراتژی توسعه صادرات بخشهای مختلف اقتصادی شامل صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزی، مواد غذایی، و غیره مورد توجه قرار می گیرد.   (Garelli, Stephane. 2003)

کشور ما بدلیل داشتن سه ساحل دریایی از موقعیت قابل توجهی برای تولید و صید ماهی و فرآورده های دریایی برخوردار است . در کشور ما، ماهی به طور عمده از دریای خزر در شمال و خلیج فارس و دریای عمان درجنوب صید میشود. از جمله فرآورده های ماهی که نقش پر رنگی در زندگی مدرن امروزی دارد تون یا کنسرو ماهی است.  مصرف انواع ماهی به عنوان یکی از اقلام سبد غذایی خانوارها در کشورهای جهان متداول است. لیکن به دلیل عدم سهولت دسترسی و عادات مصرفی جوامع، کنسرو ماهی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. با بررسى هاى انجام شده در صنعت کنسرو، مى توان مشاهده نمودکه کشور ما استعداد صادراتى خوبى دارد.زیرا با وجود خلیج فارس، ماده اولیه عمده این محصول که ماهى تن مى باشد،  به مقدار زیاد صید مى گردد . کشورهایی از قبیل تایلند ، ویتنام و استرالیا با در دست داشتن سهم عمده بازار جهانی کنسرو ماهی در این صنعت به مزیت رقابتی رسیده اند. این کشورها با داشتن سواحل دریایی فراوان و تکنولوژی بروز برای صید، پخت و بسته بندی تون ماهی توانسته اند محصولی با کیفیت و ارزان را به بازارهای جهانی عرضه کنند. متأسفانه شاهد هستیم که تون ماهی ایران علیرغم کیفیت نسبتا برابر از قیمت بسیار بالایی نسبت به تون های این کشورها برخوردار است. مسایل و مشکلات فراوانی پیش روی صادرات محصول تون ماهی قرار دارد و شناسایی این موانع می تواند به ارائه راهکار برای برطرف کردن این موانع و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی منجر شود.

متاسفانه به نظر می رسد سهم ایران  در بازار منطقه اندک بوده  و از آن گذشته اخیرا در حال کوچکتر شدن سهم ایران در بازار کنسرو منطقه هستیم .

با عنایت به مسائل فوق، این تحقیق در نظر دارد موانعی که در راستای توسعه صادرات کنسرو ماهی کشورمان وجود دارد را شناسایی و برای بهبود وضعیت موجود راهکارهایی پیشنهاد نماید.

در این تحقیق ضمن بررسی سابقه تحقیقات در حیطه موانع صادراتی وحضور رقابتی پایدار، با نظر سنجی از کارشناسان و صاحبنظران این عرصه،  مجموعه موانع توسعه صادرات تون ماهی  درچهار قالب کلی زیر خلاصه  شد:

۱ – شرایط تولید تون ماهی (برای بررسی عملیاتی این عامل در تحقیق متغیرهای زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

 • کیفیت مواد اولیه
 • قیمت مواد اولیه
 • تکنولوژی پیشرفته و ماشین آلات
 • تسهیلات ارزان بانکی
 • دسترسی به نیروی انسانی ارزان)

۲- سیاستهای دولت در خصوص تون ماهی (متغیرهای مورد بررسی دراین خصوص  عبارتند از:

 • خصوصی سازی صنعت تون ماهی
 • سیاستهای تشویقی صادرات
 • سیاست های دولت درتوسعه تجارت الکترونیک
 • برگزاری نمایشگاه های تخصصی)

۳- عوامل مدیریتی صنعت تون ماهی (متغیرهای مورد بررسی در این قسمت عبارتند از:

 • تمایل مدیران به حضور در بازارهای جهانی
 • توجه به واحدهای تحقیق و توسعه
 • کیفیت روابط شرکتهای مرتبط در صنعت
 • توجه به فعالیتهای بازاریابی بین المللی)

۴ – شرایط توزیع تون ماهی (متغیرهای مورد بررسی دراین خصوص  عبارتند از:

 • کیفیت ناوگان حمل و نقل دریایی و زمینی
 • هزینه حمل و نقل
 • بسته بندی
 • تبلیغات)

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق:

شناسایی مشکلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

اهداف فرعی شامل :

رتبه بندی موانع شناسایی شده

ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود   صنعت تون ماهی

ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

سوال ها و فرضیه های تحقیق

با بررسی های انجام گرفته و استفاده  ازنظرات  کارشناسان  به ویژه صاحبنظران حوزه کنسروتون ماهی موانع توسعه صادرات کنسروتون ماهی  در چهار قالب  کلی شناسایی شد و فرضیات نیز بر این مبنا شکل گرفت :

فرضیه اصلی ۱: عوامل داخلی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.

 • فرضیه فرعی ۱. وضعیت عوامل تولید در صنعت کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
 • فرضیه فرعی۲: وضعیت عوامل مدیریتی صنعت کنسروتون ماهی کشور از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل موانع توسعه صادرات آن می باشد.

فرضیه اصلی ۲: عوامل خارجی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.

 • فرضیه فرعی ۳. سیاستهای دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
 • فرضیه فرعی ۴ .وضعیت توزیع کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن میباشد.

فرضیه اصلی ۳: عوامل داخلی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.

 • فرضیه فرعی ۵. وضعیت عوامل تولید در صنعت کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
 • فرضیه فرعی۶: وضعیت عوامل مدیریتی صنعت کنسروتون ماهی کشور از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می باشد.

فرضیه اصلی ۴: عوامل خارجی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.

 • فرضیه فرعی ۷. سیاستهای دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
 • فرضیه فرعی ۸ .وضعیت توزیع کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می باشد.

 

روش انجام تحقیق

روش تحقیق از نظر ماهیت و اهداف

از لحاظ مقاصد تحقیق  این پژوهش کاربردی است و از روش توصیفی _تحلیلی برای  انجام تحقیق استفاده خواهد شد.تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است.(سرمد ، بازرگان،حجازی،۸۱،۱۳۷۷).

 

روش تحقیق از نظر شیوه انجام تحقیق

روش تحقیق از نظر شیوه انجام تحقیق و جمع آوری داده ها از نوع توصیفی همبستگی و از نوع علی است.

مراحل انجام تحقیق

 • با بهره گرفتن از مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای و منابع موجود پروپوزال تحقیق تدوین شد.
 • تدوین ادبیات موضوع
 • برای جمع آوری داده از تکنیک های کسب اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه و بررسی اسناد و مدارک مربوط استفاده شد.
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق

شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی و ارائه راهکارهایی برای  رفع آن

قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق سال ۱۳۹۰ می باشد.

قلمرو مکانی تحقیق

در این تحقیق سعی شده است که  از نظر کارشناسان  و صاحبنظران صنعت کنسروتون ماهی و  صادرات آن در سطح کارخانجات کنسروتون ماهی کشور و سازمانها و ادارات مرتبط استفاده شود .

مشکلات احتمالی در انجام تحقیق

عدم دسترسی به آمار دقیق در خصوص صادرات تون ماهی

عدم همکاری واحدهای تولید کننده تون ماهی

زمان کم برای بررسی کل جامعه آماری

محدودیت های ذاتی ابزار جمع آوری اطلاعات (پرسشنامه)

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

(Cheong, W.K. and Chong, K.W. 1998), (Garelli, Stephane. 2003), (Christensen, 2007)

عوامل تولید: منظور از عومل تولید کیفیت و کمیت عواملی می باشد که در تولید تون ماهی در کشور نقش اساسی دارند. برای بررسی عملیاتی این عامل در تحقیق متغیرهای زیر مورد بررسی قرار گرفتند:

کیفیت مواد اولیه، قیمت مواد اولیه،تکنولوژی پیشرفته و ماشین آلات،تسهیلات ارزان بانکی،دسترسی به نیروی انسانی   ارزان

 

سیاستهای دولت : منظوربررسی نقش تقویت کننده و یا تضعیف کننده دولت در بهبود وضعیت صنعت  و صادرات آن می باشد متغیرهای مورد بررسی دراین خصوص  عبارتند از:

خصوصی سازی صنعت تون ماهی، سیاستهای تشویقی صادرات ،سیاست های دولت درتوسعه تجارت الکترونیک  ،برگزاری نمایشگاه های تخصصی

شرایط توزیع : به نقش بهبود دهنده و یا تضعیف کننده عوامل و امکانات توزیع و حمل و نقل در توسعه صنعت و صادرات تون ماهی اشاره دارد. متغیرهای مورد بررسی دراین خصوص  عبارتند از:

کیفیت ناوگان حمل و نقل دریایی و زمینی،هزینه حمل و نقل،بسته بندی،تبلیغات

 

عوامل مدیریتی: این عوامل  به چگونگی سازماندهی و مدیریت شرکتهادر صنعت تون ماهی اشاره دارد و شامل موارد زیر است:

تمایل مدیران به حضور در بازارهای جهانی ،توجه به واحدهای تحقیق و توسعه ،کیفیت روابط شرکتهای مرتبط در صنعت ،توجه به فعالیتهای بازاریابی بین المللی

تعداد صفحه :۱۳۸

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تعیین و رتبه بندی موانع توسعه صادرات در شرکت های هلدینگ بر اساس مدل الماس رقابت ملی مایکل پورتر

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (M.A)

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل

 عنوان:

تعیین و رتبه بندی موانع توسعه صادرات در شرکت های هلدینگ بر اساس مدل الماس رقابت ملی مایکل پورتر

 (موردمطالعه: شرکت هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد)

بهار ۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱. مقدمه ۴
۱-۲. شرح و بیان مسأله پژوهش ۴
۱-۳. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش ۵
۱-۴. سوال های تحقیق ۷
۱-۵. اهداف پژوهش ۷
۱-۶. فرضیه های پژوهش ۷
۱-۷. مدل مفهومی تحقیق(چارچوب نظری تحقیق) ۸
۱-۸. قلمرو پژوهش ۹
۱-۸-۱. قلمرو موضوعی پژوهش . ۹
۱-۸-۲. قلمرو مکانی پژوهش ۹
۱-۸-۳. قلمرو زمانی پژوهش . ۹
۱-۹. تعاریف عملیاتی واژه ها ۱۰
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
مقدمه . ۱۶
۲-۱. صادرات و نظریه های تجارت . ۱۷
۲-۱-۱. تئوری های کلاسیک تجارت بین الملل ۱۷
۲-۱-۱-۱. نظریه مرکانتیلیسم  . ۱۷
۲-۱-۱-۲. نظریه مزیت مطلق . ۱۸
۲-۱-۱-۳. نظریه مزیت نسبی ۱۹
۲-۱-۱-۴. نظریه وفور عوامل تولید . ۲۰
۲-۱-۲. تئوری های جدید تجارت بین الملل  . ۲۱
۲-۱-۲-۱. نظریه تشابه ترجیهات ۲۲
۲-۱-۲-۲. نظریه چرخه حیات محصول ۲۲
۲-۱-۲-۳. نظریه مزیت های پیشتاز بودن . ۲۴
۲-۱-۲-۴. نظریه مزیت رقابت ملی . ۲۴
۲-۲. مزیت رقابتی ومدل های مربوطه ۲۶
۲-۲-۱. رقابت جهانی . ۲۶
۲-۲-۲. مفهوم رقابت پذیری . ۲۷
۲-۲-۳. مزیت رقابتی ۲۸
۲-۲-۴. مزیت رقابتی پایدار . ۲۹
۲-۲-۵- مروری بر تئوری های ارائه شده توسط پورتر . ۳۲
۲-۲-۵-۱. ایجاد مزیت از دیدگاه پورتر . ۳۲
۲-۲-۵-۲. انتخاب استراتژی رقابتی . ۳۳
۲-۲-۵-۳. استراتژی های عمومی پورتر برای ایجاد مزیت رقابتی ۳۵
۲-۲-۵-۴. مدل زنجیره ارزش . ۳۶
۲-۲-۵-۵. مدل الماس مزیت رقابتی ملی . ۳۸
۲-۲-۶. مدل های ارائه شده در ارتباط با مزیت رقابتی ملی . ۴۰
۲-۲-۶-۱. مدل الماس مضاعف (دوگانه) راگمن ۴۱
۲-۲-۶-۲. مدل ۹ عاملی مون ۴۵
۲-۲-۷. مدل نظری پژوهش . ۴۷
 ۲-۲-۷-۱. شرایط عوامل تولید . ۴۸
۲-۲-۷-۱-۱. منابع انسانی . ۴۹
۲-۲-۷-۱-۲. منابع فیزیکی . ۴۹
۲-۲-۷-۱-۳. منابع دانش ۴۹
۲-۲-۷-۱-۴. منابع سرمایه ای . ۵۰
۲-۲-۷-۱- ۵. زیرساختارها . ۵۰
            ۲-۲-۷-۲. شرایط تقاضا . ۵۲
۲-۲-۷-۲-۱. ترکیب تقاضای داخلی . ۵۳
۲-۲-۷-۲-۲. اندازه و الگوی رشد تقاضای داخلی ۵۴
۲-۲-۷-۲-۳. مکانیزم های بازاریابی که می توانند ترجیحات محلی یک کشور را به بازارهای خارجی مرتبط سازند ۵۵
۲-۲-۷-۳. صنایع مرتبط و پشتیبان . ۵۵
۲-۲-۷-۴. استراتژی و ساختار شرکت و وضعیت رقابتی ۵۶
۲-۲-۷-۵- دولت ۵۸
۲-۲-۷-۶. شانس ۵۹
۲-۳. تحقیقات انجام شده در ایران و جهان . ۶۰
۲-۳-۱. تحقیقات انجام شده در ایران . ۶۰
۲-۳-۲. تحقیقات خارجی . ۶۲
۲-۴. آشنایی با شرکت های هلدینگ  . ۶۳
۲-۴-۱. شرکت هلدینگ . ۶۳
۲-۴-۲. مفهوم استراتژی سطح هلدینگ . ۶۴
        ۲-۴-۲-۱. منظور از منطق پورتفولیو: مدیر پورتفولیو ۶۵
     ۲-۴-۳. ارزیابی عملکرد هلدینگ . ۶۶
     ۲-۴-۴. تاریخچه شرکت هلدینگ توکا فولاد وشرکتهای زیر مجموعه . ۶۷
         ۲-۴-۴-۱. موضوع فعالیت شرکت ۶۷
         ۲-۴-۴-۲. شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ توکا فولاد ۶۸
            ۲-۴-۴-۲-۱. هلدینگ حمل و نقل وپیمانکاری . ۶۸
۲-۴-۴-۲-۲. هلدینگ بازرگانی و مالی . ۷۱
۲-۴-۴-۲-۳. هلدینگ تولیدی  . ۷۲
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱. مقدمه ۷۶
۳-۲. روش تحقیق ۷۷
۳-۳.  جامعه آماری ۷۷
۳-۴.  تعیین حجم نمونه ۷۸
۳-۵. روش نمونه گیری ۷۹
۳-۶.  روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات ۸۰
۳-۷. ابزار گردآوری داده‌ها . ۸۱
۳-۸.  تعیین روایی پرسشنامه ۸۲
۳-۹.  تعیین پایایی پرسشنامه . ۸۳
۳-۱۰.  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها . ۸۴
    ۳-۱۰-۱.آزمون‌های آماری ۸۵
    ۳-۱۰-۲. روش شباهت به گزینه ایده‌آل یا تاپسیس (TOPSIS) ۸۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱. مقدمه ۹۱
۴-۲. بررسی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات جمعیت شناختی . ۹۱
۴-۳. بررسی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه . ۹۵
۴-۳-۱. متغیر شرایط عوامل تولید . ۹۶
۴-۳-۲. متغیر شرایط تقاضا ۹۹
۴-۳-۳. متغیر صنایع مرتبط و پشتیبان . ۱۰۲
۴-۳-۴. متغیر استراتژی، ساختار و وضعیت رقابتی . ۱۰۵
۴-۳-۵. متغیر سیاست‌های دولت ۱۰۷
۴-۴. تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق ۱۱۱
۴-۴-۱. آزمون فرضیه اول ۱۱۱
۴-۴-۲. آزمون فرضیه دوم . ۱۱۱
۴-۴-۳ . آزمون فرضیه سوم ۱۱۲
۴-۴-۴. آزمون فرضیه چهارم  . ۱۱۳
۴-۴-۵. آزمون فرضیه پنجم  . ۱۱۴
۴-۴-۶. آزمون فرضیه ششم ۱۱۴
۴-۵. تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها و ادعاهای تکمیلی ۱۱۵
۴-۵-۱. آزمون ادعای اول ۱۱۵
۴-۵-۲. آزمون ادعای دوم  . ۱۱۷
۴-۵-۳ . آزمون ادعای سوم  . ۱۱۹
۴-۵-۴. آزمون ادعای چهارم ۱۲۰
۴-۶. رتبه‌بندی موانع توسعه صادرات در شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری توکا فولاد با بهره گرفتن از روش شباهت به گزینه ایده‌آل یا تاپسیس . ۱۲۲
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱  مقدمه ۱۳۰
۵-۲  نتایج حاصل از بررسی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات جمعیت شناختی پرسشنامه ۱۳۰
  ۵-۳  نتایج حاصل از بررسی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه ۱۳۰
۵-۴  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق ۱۳۲
۵-۵  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ادعاهای تکمیلی ۱۳۳
۵-۶  نتایج حاصل از رتبه‌بندی موانع توسعه صادرات در شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری توکا فولاد ۱۳۴
۵-۷  محدودیتهای تحقیق . . ۱۳۴
۵-۸  پیشنهادات . . ۱۳۵
۵-۸-۱ پیشنهادات برای این تحقیق . ۱۳۵
۵-۸-۲  پیشنهادات برای تحقیقات آتی . ۱۳۶
پیوست  . . ۱۳۷
منابع فارسی  . ۱۴۶
منابع انگلیسی  . ۱۵۰
چکیده انگلیسی  . . ۱۵۴

 

 

چکیده

در دنیای مدرن امروزی که رقابت و کسب مزیت رقابتی پایه و اساس همه تصمیم گیری ها و برنامه‌ریزی‌هاست، صادرات و تجارت خارجی یک امر بسیار مهم و ضروری برای رسیدن به مزیت رقابتی است که اقتصاد همه کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد. با پیشرفت علم و تکنولوژی و کم شدن فاصله بین ملت ها، بسیاری از موانع سنتی ارتباطات از میان رفته و شرایط برای یک اقتصاد جهانی بیش از پیش فراهم شده است. در یک چنین اقتصاد رقابتی طبعاً کشورهایی موفق تر خواهند بود که بتوانند نقاط قوت خود را تقویت کرده و به تولید و صادرات محصولات مختلف به صورتی کاراتر نسبت به سایر رقبا اقدام کنند. کشور ایران نیز جهت توسعه هر چه بیشتر و رسیدن به اهداف برنامه های توسعه ای، نیاز به شناسایی نقاط قوت و ضعف خود در صادرات محصولات مختلف دارد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی،رتبه بندی، بررسی و تعیین اهمیت موانع توسعه صادرات شرکت های هلدینگ انجام گرفت. در این پژوهش وضعیت شرکت هلدینگ توکا فولاد از نظر صادرات به بازارهای جهانی بر پایه مدل الماس رقابتی ملی پورتر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه‌ی پژوهش، توصیفی- پیمایشی است؛ پرسشنامه‌ی مورد استفاده از نوع محقق ساخته بوده که پایایی آن ۸۲۲/۰ است و روایی آن از نظر محتوا مورد تأیید واقع شده است. جامعه آماری این تحقیق متشکل از مدیران ارشد شرکت هلدینگ توکا فولاد و  شرکت های زیر مجموعه و اعضا هیات مدیره این شرکت ها می باشد. روش نمونه گیری استفاده شده، نمونه گیری  تصادفی ساده است

وحجم نمونه ۶۲نفر می باشد. در این پژوهش از‌آزمون دو جمله ای جهت بررسی فرضیه های اول  تا پنجم و از آزمون فریدمن برای آزمون فرضیه ششم استفاده شده است.برای رتبه بندی موانع توسعه صادرات از روش تاپسیس یا روش شباهت به گزینه ایده آل استفاده شده است .

نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی  از آن است که اقدامات دولت ، شرایط تقاضا ، شرایط عوامل تولید،صنایع مرتبط و پشتیبان و استراتژی، ساختار و وضعیت رقابتی همگی از موانع توسعه صادرات در شرکت هلدینگ توکا فولاد می باشد.

موانع توسعه صادرات براساس مدل مایکل پورتر در شرکت‌های سرمایه گذاری هلدینگ از اهمیت یکسانی برخوردار نمی‌باشند.

در رتبه بندی موانع، بزرگترین میانگین رتبه‌ها برای عامل سیاست‌های دولت می‌باشد. کوچکترین میانگین رتبه‌ها به ترتیب برای عوامل استراتژی، ساختار و وضعیت رقابتی، صنایع مرتبط و پشتیبان، شرایط تقاضا و شرایط عوامل تولید می‌باشند.

از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به عدم دسترسی آسان به مدیران ارشد شرکت و اعضای هیات مدیره و همچنین عدم همکاری مدیران در تکمیل پرسشنامه‌ها،محدودیت های زمانی ومکانی و عدم امکان تعمیم نتایج این پژوهش به زمان های دیگر اشاره کرد.از عمده ترین پیشنهادها آن است که برای توسعه بیشتر صادرات شرکت‌های سرمایه گذاری هلدینگ توکا فولاد، مدیران ارشد این شرکت‌ها ابتدا در تصمیم‌گیری‌های خود توجه ویژه‌ای به سیاست‌های دولت و تاثیرات آن بر روی وضعیت صادرات داشته‌ باشند. سپس شرایط تولید را بهبود بخشیده و تقاضاهای بیشتری را از کشورهای مختلف جذب نمایند. همچنین توجه ویژه‌ای به حمایت از صنایع مرتبط و پشتیبان داشته باشند و استراتژی بهینه‌ای اتخاذ نموده وساختار مناسبی برای شرکت‌ها طراحی وسپس شرایط رقابتی را در نظر داشته‌ باشند.

کلید واژه ها: مدل الماس ملی، ، شرکت هلدینگ، مزیت رقابتی، شرایط عوامل تولید، شرایط تقاضا،صنایع مرتبط و پشتیبان، استراتژی، ساختار و وضعیت رقابتی ،دولت

۱-۱- مقدمه

در دنیای امروز، که رقابت و کسب مزیت رقابتی پایه و اساس همه تصمیم ها و برنامه ریزی هاست، موفقیت هر ملت در گرو درک و شناخت امکانات موجود و بهره گیری بهینه از آنها در جهت رشد  توسعه هر چه بیشتر است.

از مهمترین زمینه هایی که در این باب، توجه بسیاری را به خود مشغول ساخته بحث صادرات غیر نفتی، و توسعه آن، منطبق با توانایی های بالقوه و بالفعل هر کشور می باشد.

این امر مهم در کشور ایران که سالیان دراز است متکی بر درآمدهای نفتی بوده و توجه لازم به امکانات و مزیت های بالقوه خود در ابعاد مختلف ننموده است، ضروری و حیاتی به نظر می رسد.

امروزه توسعه صادرات غیر نفتی تنها به افزایش درآمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات کالاها و خدمات محدود نمی شود. بلکه نقش مهمتری را به عنوان یک راهبرد رشد و توسعه اقتصادی به عهده دارد (حقیقی و مختاری، ۱۳۸۴).

۱-۲- شرح و بیان مسأله پژوهش

کشور ایران، با وجود در اختیار داشتن پشتوانه عظیم انسانی و موقعیت ژئوپولیتیکی بسیار مناسب دارای اقتصادی تک محصولی است و علیرغم تلاش های مسئولین امر و پیشرفت هایی در زمینه صادرات محصولات مختلف همچنان درآمدهای نفتی است که چرخ اقتصاد این مرز و بوم را می‌چرخاند.

کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفتی و توسعه صادرات غیر نفتی در برنامه های توسعه مورد توجه بوده و همگان بر لزوم توسعه صادرات غیر نفتی اتفاق نظر دارند (اعرابی و قاسمی، ۱۳۸۳). از طرفی با توجه به اینکه در آینده نزدیک مزیت رقابتی کشور در زمینه صنعت نفت از دست خواهند رفت و میزان تولید نفت کفاف مصرف داخلی را نیز نخواهد داشت پرداختن به موضوع صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور دارای  اهمیت بسیار زیادی است و هر اقدامی در جهت رشد صادرات گامی در برطرف سازی بیماری اقتصاد ایران تلقی می شود (مدهوشی و تاری، ۱۳۸۶).

صادرات یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه در دهه های اخیر بوده است. . اغلب کشورهای جهان با درجات متفاوتی از توسعه یافتگی، صادرات را نیروی محرکه اقتصادی خود تلقی می کنند و برای افزایش سهم خود در تجارت بین المللی هیچ فرصتی را از دست نمی دهند.)لئونداس[۱],۲۰۰۳)

با توجه به اینکه هدف از تشکیل شرکت هلدینگ توکا فولاد متمرکز نمودن شرکتهایی با تخصص های مختلف سودآور زیر نظر یک مدیریت مرکزی میباشد که مدیریت مرکزی وظیفه سازماندهی و ارائه راهکار و خط مشی به شرکتهای زیر مجموعه و به طور کلی ارائه اهداف کلان شرکت را با توجه به زمان مکان وموقعیت های تجاری جهانی را بر عهد داردواز انجا که در اهداف کلان شرکت کسب موقعیت های تجاری جهانی مطرح است صادرات یکی از سنتی ترین و پرطرفدارترین راه های ورود به تجارت جهانی است که امروزه اکثر شرکتها در حال تلاش هر چه بیشتر برای ارتقای صادرات به عنوان یک استراتژی مؤثر برای توسعه خود هستند زیرا صادرات از لحاظ اقتصادی به توسعه اقتصاد ملی، ایجاد درآمد ارزی، حمایت از سایر فعالیت های اقتصادی و افزایش فرصت های اشتغال کمک می کند و از لحاظ تجاری صادرات وجوهی برای سرمایه گذاری مجدد شرکت فراهم نموده و منجر به رشد شرکت می شود. همچنین باعث متنوع کردن ریسک های تجاری در بازارهای متفاوت، استفاده بهتر از ظرفیت مازاد، جذب کردن و پاداش دادن به سهامداران و کارکنان از طریق کسب مزایا بیشتر و بهبود تکنولوژی و کیفیت در سازمان می شود. باتوجه به مزایای ذکر شده در باب صادرات و توسعه آن و  نقش شرکت های هلدینگ در بخش های مختلف اقتصادی واینکه اثر بخشی فعالیت ها در اقتصاد نوین جهانی به اثر بخشی راهبرد های شرکت های هلدینگ بستگی دارد )معدنی پور.۱۳۸۷( شرکت هلدینگ توکا فولاد به علت متنوع بودن فعالیت های شرکت های زیر مجموعه ومرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت با موضوع تحقیق و حدود ۳۴۰۰۰ سهام دار از جمله هلدینگ های مطرح  می باشد که میتواند به عنوان یک جامعه آماری مناسب در این پژوهش استفاده شود.

۱-۳-ضرورت و اهمیت انجام پژوهش

شرکتهای مشهور جهانی در ابتدای راه، از صادرات آغاز کردند. با نگاهی به روند صنعتی شدن و نقش صنعت در توسعه اقتصادی کشورها می توان به تأثیر و اهمیت صادرات پی برد در دنیای کنونی توسعه صادرات تنها به افزایش درآمد ارزی از طریق صادرات کالا و خدمات محدود نمی شود بلکه نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و حتی توسعه اقتصادی در جهان به عهده دارد. امروزه صادرات با ارزش افزوده بیشتر برای اغلب کشورها، نه تنها به عنوان یک مسیر انتخابی بلکه دلیلی برای رشد و توسعه اقتصادی مطرح می شود (خلیلیان، ۱۳۸۷). اهمیت صادرات برای شرکت های هلدینگ کشور بیش از آنکه به لحاظ درآمد ارزی و نظایر آن مزیت آفرین باشد، به لحاظ ارتباط این شرکت ها با بازار جهانی و شرکت در رقابت جهانی است که معنی بخش است؛ تا بدین ترتیب این صنعت بتواند از جدیدترین شیوه های تولید آگاه شده و با تولید هر چه رقابتی تر با رقبای خارجی درگیر شود.

شرکت هلدینگ توکا فولاد دارای ۳۰زیر مجموعه های متنوع از شرکت های گروه حمل و نقل و پیمانکاری، شرکت های گروه تولیدی،شرکت های گروه مالی و بازرگانی می باشد که با توجه به زیر ساخت های مناسب ومزیت های رقابتی که با توجه به امکانات بالقوه و بالفعل دارند یا هنوز به بحث صادرات وارد نشده اند و یا ظرفیت محدودی را به این مهم اختصاص نداده که با توجه به موقعیت استراتژیک این شرکت در استان اصفهان و ظرفیت های موجود برای امر صادرات ،تعیین و رتبه بندی موانع توسعه صادرات بر اساس مدل کاربردی الماس رقابت ملی مایکل پورتر میتواند گامی مهم در کمک رسانی به مدیران شرکتهای زیر مجموعه وشرکت مادر برای شناسایی مشکلات و موانعی که در امر صادرات وتوسعه آن بنمایند.

شرکت هلدینگ توکا فولاد به دلیل منابع و توانایی های زیاد،  عدم وابستگی به چند محصول خاص، دارا بودن دانش فنی تولید و دسترسی به کانال های توزیع، سازوکارها و روش ها اداری پیشرفته و سیستم های برنامه ریزی و کنترل متمرکز می توانند به خوبی با محیط جدید بین المللی خود را وفق داده وبنابراین، شرکت های هلدینگ باید خود را به گونه ای سازماندهی کنند تا بتوانند منابع و توانایی ها را استخراج کرده و آن ها را با هم ترکیب کرده و به انتقال منابع و توانایی ها  در زمینه توسعه صادرات بپردازند.

جدای از اهمیت و ضرورت صادرات برای کلیه شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ، این امر برای شرکت‌های تولیدی که تمرکز ما در این پژوهش بیشتر بر این نوع شرکتها است نیز بسیار مهم است. زیرا در شرکت های تولیدی، صادرات به منزله وسیله ای مطمئن در قبال بحران اقتصادی داخلی، پیشرفت بیشتر و گسترده تر، درآمد بیشتر و آگاه شدن مستمر از آخرین تحولات فن آوری  و تعمیر  نگه داری می باشد.

این پژوهش درصدد تعیین و رتبه بندی موانع توسعه صادرات در شرکت های هلدینگ بر اساس مدل الماس ملی پورتر می باشد. تا بتوان با شناسایی موانع و مشکلات پیشنهادهایی جهت برطرف کردن یا به حداقل رساندن آنها ارائه نمود.

 

۱-۴- سوال های تحقیق

سوال ها شامل :

 • موانع توسعه صادرات بر اساس مدل الماس ملی پورتر در شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری توکا فولاد کدامند؟
 • رتبه بندی موانع توسعه صادرات بر اساس مدل الماس ملی پورتر در شرکت هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد کدامند؟

۱-۵- اهداف پژوهش

اهداف پژوهش عبارتند از:

 • تعیین موانع توسعه صادرات بر اساس مدل الماس ملی پورتر برای شرکت هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد.
 • رتبه بندی موانع توسعه صادرات بر اساس مدل الماس ملی پورتر برای شرکت هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد.

۱-۶- فرضیه های پژوهش

فرضیات شامل:

 • شرایط عوامل تولید در شرکت های سرمایه گذاری هلدینگ از موانع توسعه صادرات می باشد.

۲ – شرایط تقاضا در شرکت های سرمایه گذاری هلدینگ از موانع توسعه صادرات می باشد.

۳-وضعیت صنایع وابسته و پشتیبان در شرکت های سرمایه گذاری هلدینگ از موانع توسعه صادرات می باشد .

۴-سیاست های دولت در شرکت های سرمایه گذاری هلدینگ از موانع توسعه صادرات می باشد.

۵-ساختار و استراتژی و وضع رقابتی شرکت های سرمایه گذاری هلدینگ از موانع توسعه صادرات می باشد.

۶-موانع توسعه صادرات بر اساس مدل پورتر در شرکت های هلدینگ از اهمیت یکسانی برخوردار نیست.

۱-۸- قلمرو پژوهش

۱-۸-۱- قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو این پژوهش از نظر موضوعی، در محدوده تعیین و رتبه بندی موانع توسعه صادرات در شرکت های هلدینگ بر اساس مدل الماس رقابت ملی مایکل پورتر از دید گاه مدیران ارشد شرکت های زیر مجموعه  است.در پژوهش ما به بررسی صادرات و نظریه های تجارت ،مزیت رقابتی و مدل های مربوط به آن و بررسی شرکت هلدینگ توکا فولاد می پردازیم.

 ۱-۸-۲- قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش، شرکتهای فعال درزیر مجموعه هلدینگ توکا فولاد اعم از شرکت های گروه حمل و نقل و پیمانکاری، شرکت های گروه تولیدی،شرکت های گروه مالی و بازرگانی می باشد که به نوعی یا صادرات انجام می دهند و یا با این موضوع مرتبط هستند.

 ۱-۸-۳- قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش ازمهر ۹۱ تا دی ۹۲ است.

۱-۹- تعاریف عملیاتی واژه ها

الماس ملی[۲]

مایکل پورتر بر روی علل موفقیت بعضی از کشورها و ملت ها در رقابت بین الملل و عدم توفیق برخی از کشورهای دیگر نتایج یک پژوهش گسترده را انتشار داد. مطابق با پژوهش او در هر کشوری چهار عامل اصلی که عبارتند از: ۱- شرایط عوامل تولید ۲- شرایط تقاضا ۳- استراتژی و ساختار و وضع رقابتی شرکت ها ۴- صنایع مرتبط و پشتیبانی کننده محیطی را شکل می دهند که شرکت های محلی در آن به رقابت پرداخته و این عوامل موجب افزایش و کاهش مزیت های رقابتی کشور مورد نظر می‌گردند. پورتر این عوامل را عناصر تشکیل دهنده الماس یعنی مدل رقابتی مورد نظر  خود می داند. پورتر همچنین بعدها در تکمیل مدل خود ۲ متغیر دیگر را به عنوان متغیرهای جانبی بسیار مهم به مدل افزود که می‌توانند در الماس رقابت ملی تأثیر زیاد بگذارد که عبارتند از:

(شانس و رخدادهای اتفاقی) و  (دولت و حکومت)

پورتر معتقد است که این الماس یک سیستم خود تقویت کننده است یعنی اینکه موقعیت یا حالت هر عنصر در وضعیت سایر عناصر نیز تأثیر می گذارد (حقیقی، ۱۳۸۸: ۲۹).

دراین پژوهش پرسشنامه بر اساس این مدل و عناصر تشکیل دهنده آن بنا شده است.

شرایط عوامل تولید[۳]

مجموعه‌ای از عوامل مؤثر در تولید کالا یا خدمات، مانند مواد اولیه، کیفیت و میزان دسترسی به آن، نیروی انسانی بدون مهارت و یا ماهرو آموزش دیده، بهره وری و خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی، زیر ساختها، مسائل تکنولوژیک، میزان سرمایه و دسترسی به آن، توانمندیها و قابلیتهای مدیریتی و . که برای رقابت در عرصه بازارهای رقابتی ضروری است، شرایط عوامل تولید را تشکیل می‌دهند.

به طور کلی میتوان عوامل تولید را در گروه های منابع انسانی، منابع فیزیکی، منابع دانش، منابع سرمایه و زیرساخت ها طبقه بندی کرد (پورتر[۴]، ۱۹۹۸: ۷۳).

در این پژوهش شرایط عوامل تولید شامل نیروی کار ارزان قیمت نیروی کار متخصص و ماهر مواد اولیه و قیمت تمام شده آنانرژی و منابع طبیعیموقعیت جغرافیایی و میزان استفاده از تکنولوژی و ماشین الات پیشرفته و. می باشد که سوالات ۱تا۱۲ پرسشنامه به آن اختصاص دارد.

شرایط تقاضا[۵]

شرایط تقاضا ماهیت و چگونگی تقاضا را در بازارهای داخلی برای محصولات یک صنعت مشخص می‌کند. اندازه و رشد تقاضا در رقابت‌پذیری صنایع تاثیر بسزایی دارد. پورتر معتقد است که وجود بازار داخلی بزرگ و در حال رشد موجب تشویق سرمایه گذاران برای توسعه فناوری و بهبود بهره‌وری گردیده و این مسئله به عنوان مزیت رقابتی برای آن ملت محسوب می‌گردد. در مقابل، بازارهای داخلی کوچک که دارای رشد پایینی هستند شرکتها و صنایع را به دنبال فرصتهای صادراتی می‌کشاند

پورتر با ارزیابی مزیت رقابتی ملی از طریق ذره بین استراتژی نتیجه میگیرد که یکی از چهار عامل اصلی تعیین کنده مزیت رقابتی کشورها، شرایط تقاضا است.

او می گوید: «در صورتی که خریداران داخلی در زمره خبره ترین و زیاده طلب ترین خریداران جهان برای محصول یا خدمت باشند، کشورهای یک کشور مزیت رقابتی کسب می کنند؛ چرا که چنین خریدارانی پنجره ای رو به نیازهای پیشرفته ترین خریداران مهیا می کنند».

در این پژوهش شرایط تقاضا شامل حجم و میزان تقاضای داخلی  میزان تمایل مصرف کنندگان یک کشور به برندهای وارداتی تنوع تقاضای بازار داخلی سطح انتظارات و توقعات مصرف کنندگان چشم انداز رشد تقاضای محصولات و. می باشد که سوالات ۱۳ تا ۱۸ پرسشنامه به آن اختصاص دارد.

صنایع مرتبط و پشتیبان[۶]

صنایع مرتبط و حمایت کننده می تواند شامل تأمین کنندگان مواد اولیه یا تجهیزات و ابزارآلات، توزیع کنندگان و فروشندگان، سیستم‌های توزیع محصول، موسسات تحقیقاتی، سرویس‌های مالی مانند بانک‌ها و بورس اوراق بهادار، سیستم‌های حمل و نقل، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و صنایعی باشد که از یک نوع فناوری، مواد اولیه و امکانات آزمایشگاهی استفاده می‌کنند. ارتباط و همکاری با این صنایع و مراکز در توسعه سطح محصولات و خدمات و بهبود آنها و در نهایت ارتقای رقابت‌پذیری مؤثر است.در این پژوهش صنایع مرتبط و پشتیبان شامل توان رقابتی صنایع مرتبط و پشتیبان، کیفیت روابط بین اجزای زنجیره ، ارزش و محصولات، تعداد شرکت ها و یا افراد فعال در زنجیره ارزش، محصولات و خدمات، شبکه توزیع، امکان دسترسی مستمر و پایدار به مواد اولیه تولید، فعالیت سازمان ها ونهادهای مربو ط به شرکت، میزان سرمایه گذاری صنایع و شرکت های مرتبط و پشتیبانی کننده شرکت در عوامل پیشرفته تولید و.می باشد که سوالات ۱۹تا۲۵ در پرسشنامه به آن اختصاص دارد.

استراتژی و ساختار و وضع رقابتی شرکت ها[۷]

 شرایطی که طبیعت و جوهره رقابت را در سطح کلان اجتماع تحت کنترل دارد و همچنین راه و روشی که بنگاه‌ها و سازمانها تأسیس، سازماندهی و مدیریت می‌شوند بر رقابت‌پذیری تأثیر بسزایی دارد. بنابراین، ساختار و استراتژی‌هایی که برای مدیریت و راهبری یک بنگاه یا صنعت تدوین و اجرا می‌گردد، تاثیری مستقیم بر عملکرد و رقابت‌پذیری آن دارد. پورتر به منظور ایجاد مزیتهای رقابتی، استراتژی‌های عمومی را پیشنهاد می کند. بر اساس این استراتژی‌ها یک کسب و کار از دو راه می‌تواند برای خود مزیت رقابتی ایجاد کرده و موقعیت رقابتی  خود را بهبود ببخشد:

۱-ارائه کالا و خدمات با هزینه کمتر(مزیت هزینه ای)

۲-ارائه کالا و خدمات متنوع با ویژگی های متمایز(مزیت تمایز)

هر یک از این استراتژی‌ها می‌تواند توسط بنگاه‌ها اعمال گردد و یا تنها بخشی از آن را پوشش دهند. هر یک از این استراتژی‌ها موقعیت رقابتی خاصی را برای بنگاه ایجاد می‌کند.

در این پژوهش استراتژی و ساختار و وضع رقابتی شرکت ها شامل میزان و فشردگی رقابت در بازارهای داخلی امکان فعالیت و رقابت محصولات و برندهای مطرح جهانی در یک کشور، نگرش راهبردی و استراتژیک مدیران ارشد شرکت به فعالیت در بازارهای جهانی، مهارت سازمانی و اعمال مدیریت مناسب، سرمایه گذاری شرکت مادر و شرکت های زیرمجموعه، توجه به عنصر خلاقیت و نوآوری در اتخاذ استراتژی های تولید محصولات، تأکید بر به کارگیری و پیشگیری اصول  مدیریت در شرکت مادر و شرکتهای زیر مجموعه و.می باشد که سوالات ۲۶ تا ۳۲ پرسشنامه به آن اختصاص دارد.

دولت[۸]

دولت به عنوان یک نیروی عمده، همواره در رقابت‌پذیری مؤثر است و با مداخله خود در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و اعمال قوانین و مقررات بر رقابت‌پذیری تأثیر مثبت و حتی منفی داشته است. سیاستهای پولی، مالی و بازرگانی و قوانین مالیاتی، سیاستهای حمایتی، سیاستهای اداری و تشکیلاتی، قوانین مربوط به صادرات و واردات، نرخ ارز، حجم پول و نرخ بهره، تورم، هزینه‌های دولت و تصمیم‌گیریهای دیگر در سطح اقتصاد خرد و کلان، توافقهای رسمی و غیر رسمی مقامات سیاسی، برقراری یا توسعه روابط سیاسی تجاری و یا قطع روابط اقتصادی- تجاری با سایرکشورها از جمله بارزترین عوامل تأثیر گذار بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، صنایع و کشورها هستند که به طور مستقیم با دولتها درارتباطند.

در این پژوهش به منظور در نظر گرفتن نقش سیاست های دولت بر توسعه صادرات عوامل زیر بررسی شده است. نگرش و دیدگاه دولت یک کشور در ارتباط با صادرات، سیاست های دولت یک کشور در ارتباط با دستورالعمل ها و قوانین مرتبط با تجارت بین‌الملل، روابط سیاسی دولت یک کشور با دیگر کشورهای جهان، میزان حمایت دولت یک کشور از طرح های اجرایی و عملیاتی، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور جهت جذب سرمایه گذاری های خارجی و تشویق سرمایه های داخلی به تزریق در صنعت و تولید، ایجاد محیطی مناسب جهت رشد روزافزون بهره وری بنگاه های تولیدی توسط دولت و. می باشد که سوالات ۳۳تا۳۸ پرسشنامه به آن اختصاص دارد.

اتفاقات پیش‌بینی نشده[۹]

اتفاقات پیش‌بینی نشده حوادث و مسائلی هستند که بر رقابت‌پذیری تأثیر- مثبت و یا منفی- داشته ولی به صورت تصادفی و خارج از کنترل بنگاه‌ها، صنایع و حتی دولتها رخ می‌دهند. حوادث غیر مترقبه، جنگ، تحریمهای اقتصادی، شوک‌های نفتی، بحرانهای اقتصادی- سیاسی و یا نوآوریهای عمیق تکنولوژیک نمونه‌ای از اتفاقات پیش‌بینی نشده هستند.

 مزیت رقابتی[۱۰]

به مفهوم ویژگی ها و منابعی است که یک سازمان را قادر می سازد تا در یک صنعت از سایر رقبا پیشی بگیرد (چهارباغی[۱۱]، ۱۹۹۹: ۴۵).

مزیت رقابتی پایدار[۱۲]

یک مزیت بادوام است که در نتیجه به کارگیری یک استراتژی منحصر به فرد خلق ارزش حاصل می‌شود که به طور همزمان توسط رقبای بالفعل و بالقوه به کار گرفته می شود و در عین حال امکان تقلید و کپی کردن منافع حاصل از این  استراتژی توسط رقبا وجود نداشته باشد (هاتمن، ۲۰۰۰: ۲).

شرکت هلدینگ[۱۳]

طبق تعریف جانسون و شولز(۲۰۰۲)شرکت هلدینگ به شرکت های سرمایه گذاری اطلاق می شودکه در کسب و کارهای مختلف سرمایه گذاری کرده است.از دیدگاه لینچ(۲۰۰۶) شرکت هلدینگ به شرکت‌های گفته می شود که مالک کسب و کارهای مختلف را به صورت اکثریت(حداقل۵۰%) در اختیار دارد.البته در برخی کسب و کارها ممکن است سهام اقلیت نیز داشته باشد.ساختار این شرکت ها از سال ۱۹۷۰ به بعد رایج تر شده است.(لینچ۲۰۰۶:۵۹۲).

مقدمه:

با افزایش شدت رقابت در سال های اخیر که ناشی از افزایش تولید و اشباع شدن بازارهای محلی و منطقه ای است بسیاری از شرکت ها به دنبال راه هایی جهت حفظ سودآوری و رشد هستند. یکی از استراتژی های مناسب و موفق جهت بقا و رقابت در چنین محیط رقابتی، توجه به مسئله صادرات و در واقع گرایش به صادرات است.عرضه محصولات در یک گستره وسیع تر جهانی و گسترش داد و ستدهای برون مرزی، می تواند منابع اقتصادی ملت ها را به فعالیت هایی که بهره وری بالاتری دارند هدایت نموده و به رشد و توسعه آنها سرعت بخشد. در واقع صادرات نه به عنوان عامل بقاء بلکه پیش نیاز موفقیت چنین کسب و کارهایی به شمار می رود. در این پژوهش موانع توسعه صادرات مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از نگارش این فصل مروری تئوریک بر مسائل مطرح از موضوع صادرات می باشد. این فصل شامل ۴ بخش است. در بخش اول صادرات و نظریه های تجارت مورد مطالعه قرار گرفته اند. در بخش دوم مزیت رقابتی و مدل های مربوط به آن بررسی شده است. بخش سوم مروری است بر پژوهش های قبلی صورت گرفته و در بخش چهارم تعاریف مربوط به شرکت های هلدینگ و مروری بر شرکت های زیر مجموعه هلدینگ توکا فولاد ارائه گردیده است.

۲-۱- صادرات و نظریه های تجارت

۲-۱-۱- تئوری های کلاسیک تجارت بین الملل

۲-۱-۱-۱- نظریه مرکانتیلیسم[۱]

مرکانتیلیست ها افرادی معتقد به کنترل شدید دولت بر تجارت بودند؛ تلاش آنها بر این بود که نشان دهند اهداف کشورها در تضاد با یکدیگر قرار دارند.

مطابق نظریه مرکانتیلیست ها، موجودی فلزات قیمتی کشورها و به خصوص موجودی طلای آنان، نمایان کننده میزان ثروت یک کشور است. از دیدگاه آنان، پادشاه یک کشور می توانست به کمک طلا ارتش را تجهیز کند، وسایل و ابزار خریداری نماید و ناوگان مورد نیاز برای یکپارچه نگه داشتن قدرت خویش را فراهم کند و مستعمراتی به دست آورد. بنابراین به منظور جمع آوری طلا، کشور می بایستی صادرات خود را تشویق و واردات را محدود می کرد که در نتیجه تولید و اشتغال ملی را بالا می‌برد(سالواتوره[۲]،۱۳۷۹).

توماس مان که یکی از متفکرین مکتب مرکانتیلیسم است در این زمینه می گوید ” شیوه های مناسب برای افزایش ثروت و ذخایر ملی ما، ورود به عرصه تجارت خارجی است. در این زمینه همواره باید تلاش کنیم تا بیشتر کالا صادر کرده و کمتر وارد کنیم تا بر ذخایر پولی خود بیافزاییم “(حقیقی،۱۳۸۸).

مسئله ای که در این رابطه وجود دارد این است که ممکن است تمامی کشورها، به طور همزمان در جهت افزایش صادرات و کاهش واردات چنین سیاستی را اعمال نمایند که در آن صورت امکان مبادله بین کشورها دچار مشکل می گردد.

به طور کلی این نظریه، نظریه ای استعمار پرور بود. چرا که برخی کشورها باید به عنوان کشورهای پیرامون، تحت استعمار قرار می گرفتند تا کشورهای استعمارگر بتوانند به اهداف خود دست یابند(ولی بیگی، خاندوزی، ۱۳۸۳).

۲-۱-۱-۲- نظریه مزیت مطلق[۳]

درست در مقابل نظریه مرکانتیلیسم، اقتصاددانان کلاسیک قرار دارند که از زمان آدام اسمیت، از تجارت آزاد به عنوان بهترین سیاست برای کشورهای جهان حمایت می کردند. البته در این رابطه استثنائاتی همچون حمایت از صنایع دفاعی و نظامی نیز قائل می شدند که مشمول تجارت آزاد نمی شد.

آدام اسمیت[۴] در سال ۱۷۷۶ میلادی در کتاب ثروت ملل[۵]، نتیجه تحقیقات خود در مورد دلایل موفقیت بین المللی یک کشور در صنعتی خاص را تحت عنوان تئوری مزیت مطلق ارائه کرد.

براساس نظریه اسمیت هر کشوری می تواند از طریق تجارت آزاد، در تولید کالاهایی تخصص یابد که آنها را با کارآیی و بازدهی بیشتری نسبت به سایر ملل تولید می کند و در تولید آن کالاها دارای مزیت مطلق است، و در مقابل کالاهایی را وارد کند که آنها را با کارآیی کمتری تولید می نماید و در تولید آن فاقد مزیت مطلق است. اسمیت دلیل وجود مزیت مطلق را در تولید یک کالا در یک کشور خاص، مزایای طبیعی(نظیر مواد خام، آب و هوا) و یا مزایای اکتسابی(نظیر تکنولوژی و مهارت) می دانست (سالواتوره،۱۳۷۹).

به عنوان مثال بر پایه این نظریه در زمان اسمیت، انگلستان می بایست در تولید منسوجات و فرانسه در تولید برخی از محصولات کشاورزی نظیر انگور تخصص پیدا می کرد و این دو کشور می بایست مازاد مصرف داخلی خود از این دو کالا را با یکدیگر مبادله می کردند(حقیقی، ۱۳۸۸).

مطابق نظریه اسمیت، وقتی تخصصی که عوامل تولید در سطح بین الملل کسب می کنند بر مبنای مزیت آنها باشد،موجب افزایش تولید در جهان شده و منافع آن بین ملل طرف تجارت تقسیم می گردد. بنابراین اسمیت با رد دیدگاه سوداگران، معتقد بود که در تجارت آزاد مبتنی بر مزیت مطلق، یک کشور با زیان دیگر ملل منتفع نمی گردد، بلکه همه کشورها به طور همزمان نفع خواهند برد(سلامی، ۱۳۸۵).

اما نظریه اسمیت نیز دارای نواقص و مشکلاتی بود و نمی توانست تمام جوانب تجارت بین الملل و به تغییری انجام تجارت بین کشورها را توجیه کند. به عنوان مثال این نظریه نتوانست برای این سؤال که اگر کشوری در تولید هیچ یک از کالاها از برتری مطلق برخوردار نباشد، آیا آن کشور از جرگه تجارت بین الملل خارج خواهد شد یا خیر؟پاسخ تئوریک مناسبی ارائه دهد (ولی بیگی، خاندوزی، ۱۳۸۳).

۲-۱-۱-۳- نظریه مزیت نسبی[۶]

حدود چهل سال پس از نظریه اسمیت، قانون مزیت نسبی جهت تبیین بخش مهمی از تجارت جهانی ارائه گردید که همچنان به صورتی غیرقابل تردید مبنای استدلال بسیاری از صاحبنظران تجارت بین‌الملل است(ولی بیگی، ۱۳۸۳).

تئوری مزیت نسبی، عموماً به دیوید ریکاردو[۷] (۱۸۱۷ میلادی) نسبت داده می شود. اما مبانی این نظریه را پیش از آن می توان به طور اجمالی در کارهای رابرت تورنز مشاهده نمود. بنابراین، به جاست تئوری مزیت نسبی به تورنز ریکاردو نسبت داده شود (گاندولفو[۸]، ۱۳۸۰).

تئوری مزبور بیان می دارد، حتی اگر کشوری در تولید هر دو کالا دارای عدم مزیت مطلق در مقایسه با کشور دیگری باشد، باز هم داد و ستدی که حاوی منافع متقابل برای هر دو طرف است، می تواند صورت بگیرد. بدین صورت کشوری که دارای کارآیی کمتری است، باید در تولید و صدور کالایی تخصص یابد که در آن کالا مزیت نسبی دارد. به بیان دیگر، هر کشور کالایی را تولید و صادر می نماید که تولید آن با هزینه نسبی پایین تری نسبت به تولید سایر کالاها در داخل کشور صورت می گیرد و کالایی را وارد می کند که تولید آن از هزینه نسبی بالاتری نسبت به سایر کالاها برخوردار باشد.

نظریه ریکاردو که به نظریه هزینه نسبی معروف است، در واقع بر تفاوت بهره وری نیروی کار مبتنی می‌باشد(پورتر، ۱۹۹۰).

ریکاردو استدلال خویش را بر فرضیه هایی تسهیل کننده مبتنی کرده است که نظریه ارزش کار یکی از این فرضیه ها است. این نظریه بیان می دارد ارزش(قیمت) یک کالا با مقدار کاری که در تولید آن کالا صرف شده برابر است و ریشه اختلاف هزینه نسبی و قیمت آن کالاها، عموماً به کیفیت و تخصص نیروی کار تولید بر می گردد.

نظریه ارزش کار بر سه فرض اصلی استوار است که عبارتند از:

۱- نیروی کار تنها عامل تولید است که دستمزد دریافت می کند.

۲- تمام نیروی کار همگن بوده و دستمزد یکسانی را دریافت می دارند.

۳- ساعت کار مورد نیاز برای تولید، کاهش یا افزایش نمی یابد.

در دوران کنونی با توجه به پیشرفت علوم و تکنولوژی و ناهمگن و نامتجانس بودن عوامل تولید مختلف، فرضیه های مزبور دیگر قابل طرح نمی باشند. هر چند تئوری مزیت نسبی همچنان به قوت خود باقی است، چرا که می تواند براساس نظریه هزینه فرصت های از دست رفته توضیح داده شود(سلامی، ۱۳۸۵).

نظریه فوق بیان می دارد که هزینه یک کالا عبارت است از مقدار کالای دیگری که باید از تولید آن صرف نظر کرد تا عوامل تولید و منابع کافی برای تولید یک واحد اضافی از کالای اول در اختیار باشد. بر این اساس، کشوری که در آن هزینه فرصت های از دست رفته برای یک کالا کمتر است، دارای مزیت نسبی در آن کالا و عدم مزیت نسبی در سایر کالاها می باشد(سالواتوره،۱۳۷۹).

در مدل ریکاردو، هزینه های نسبی که در واقع انعکاسی است از اختلاف در دستمزد نیروی کار (با این فرض که امکان تحریک نیروی کار بین کشورها وجود ندارد)، نوع تخصص یک کشور را مشخص می کند. با فرض ارتباط نزدیک بین دستمزد پرداختی و بهره وری نیروی کار؛ در واقع هزینه های نسبی با اختلاف بین بهره وری ها تعیین می شود. انتقادات گوناگونی به این روش وارد گردیده است که بررسی و تعمق در رابطه با آنها حائز اهمیت می باشد. هر چند تأکید اصلی مدل ریکاردو بر اختلاف در بهره‌وری است، لیکن توضیحی نمی دهد که چرا روش های تولید از یکدیگر متفاوتند. به عبارت دیگر، مدل وی توضیحی در مورد علت تفاوت بهره وری و همچنین هزینه تولید کالا در کشورهای مختلف ارائه نمی دهد.

 

تعداد صفحه :۱۶۷

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]