Get a site

برچسب: کمرویی دانش آموزان

پایان نامه بررسی و مقایسه عوامل موثر بر کمرویی دانش آموزان

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه :

در هر جامعه درصد قابل توجهی از کودکان و نوجوانان و بزرگسالان و نوجوانان و بزرگسالان بدون آنکه تمایلی داشته باشند ناخواسته خود را در حصار کمرویی قرار داده اند که قابلیت های ارزشمند آن در اثر پدیده کمرویی ناشناخته باقی می ماند، پدیده کمرویی در بین بزرگسالان بسیار پیچیده می باشد که ممکن است از لحاظ روانی نیازهای درونی و هدف ها و برنامه های شخصی و اجتماعی آنها را تحت تأثیر قرار دهد. اصولاً کمرویی عاطفه اجتماعی است. آثار و علائم این حالت بیشتر در جمع افراد است که در شخص ظاهری می شود این حالت از احساس خود کم بینی سرچشمه می گیرد و در برخی موارد آن قدر شدت    می یابد که تمامی شخصیت فرد را تحت تأثیر قرار می دهد.

به طوری که چنین فردی را از انجام زندگی روزمره در زندگی اجتماعی باز می ماند. بسیاری از فرصت ها و موقعیت های اجتماعی خود را از کف می دهد. چنین فردی از حضور در اجتماع یا جمع افراد دچار ناراحتی های گوناگون می شود که در وضعیت جسمانی او نیز اثر می گذارد.

کمرویی یا خجالتی بودن همیشه با یک درماندگی همراه است و در جوار واژه های زندگی اجتماعی، خانوادگی، و حرفه ای قرار می گیرد این امر کاملاً قابل هضم است. چرا که یک شخص خجالتی در وفق دادن با شرایطی که برای او خطرناک به نظر می رسد ناتوان است. راهی که خود آن را بوجود یا پدید آورده است گرفتار می باشد. او هیچ کاری را به سادگی نمی تواند انجام دهد و همه چیز را به خاطر اوضاع مقصر می داند. جای بسی تأسف است که مشاهده می کنیم تواناییهای عظیم افراد خجالتی علی رغم تمامی هوش و ذکاوتشان به هدر می رود و به زندگی ادامه می یابد و افراد خجالتی به حالت سنگ درمی آیند و زندگی آنها بدون کسب موفقیت تمام می شود، تنها به خاطر اینکه عقیده دارند شرایط خاص آنها و شکست هایشان غیر قابل اجتناب بوده اند. به علاوه از طریق فقدان تفاهمی که غالباً با آن روبرو هستند خود ناخواه به این نتیجه نادرست می رسند. (آقایی- ۱۳۷۱ ص ۶۶)

کمرویی مقوله ای نا روشن است هر چه نزدیک تر بنگریم تنوع بیشتری در آن مشاهده می کنیم کمرو بودن نشانگر صفت فردی است که بخاطر«ترسویی، احتیاط کاری، اطمینانی» نزدیک شدن به او مشکل است. فرد کمرو هشیاراند از مراجعه با افراد یا چیزهای مشخص یا انجام کاری همراه با آن بیزار است.

در گفتار و کردار خود ملاحظه کار است و توانایی ابزار وجود نداشته و به طور مخصوص می ترسد. بخصوص ترس از افرادی که به دلایل عاطفی تهدید کننده به شمار می آیند. بیگانگان یا افراد ناشناس به دلیل تازگی حضورشان یا عدم اطمینان به آنان یا مسئولیت افراد جنس مخالف پیامدهای منفی و شدت کمرویی هر قدر باشد باز هم می توان بر مشکل غلبه کرد. و برای انجام این کار لازم است ریشه های کمرویی را بشناسیم و آن وقت برنامه ای مناسب برای تغییر پایه ای آن طرح ریزی کنیم.(رزم آرا ۱۳۷۳، ص ۴۸)

کمرویی پدیده ای است که سرتاسر زندگی افراد کمرو را تحت تأثیر خود قرار می دهد و بسیاری از استعدادهای او را از بین می برد و فرد را در صحنه زندگی اجتماعی ضعیف و ناتوان ظاهر می سازد افراد کمرو در رفتارهای اجتماعی بیشتر منفعل ظاهر می سازد افراد کمرو در رفتارهای اجتماعی بیشتر منفعل ظاهر می شوند تا فعال آنها از قرار گرفتن در جمع می ترسند و هنگامی که در جمع ظاهر می شوند خود را گم  می کنند و احساس درد و رنج می کنند و اگر هم بخواهند مطلبی را در جمع ابراز کنند فراموشی بر آنها غلبه می کند مثل اینکه مغزشان از کار افتاده است. آنها در برقرار کردن ارتباط با دیگران نیز ضعیف هستند و بیشتر افراد گوشه گیر می باشند و به همین دلیل اگر هم افراد خوبی باشند و دارای تواناییهای زیادی هم باشند به دلیل گوشه گیری همچنان ناشناخته می مانند و کمی هم به آنها توجهی نمی کند. این افراد از دفاع کردن از حقوق خود نیز ناتوان هستند.( رزم ، ۱۳۷۳، ص ۸۹تا۱۲۳)

افراد کمرو در زندگی حرفه ای، تحصیلی، زناشویی و دیگر جنبه های زندگی خود ضعیف و ناتوان          می باشند این افراد هیچ لذتی از زندگی خود نمی برند و زندگی ایی سرشار از مشکلات و اضطراب و رنج و درد دارند.

افراد کمرو حصاری را به دور خود کشیده اند و در درون این حصار به خود می پیچند و به درون خود      می نگرد اما این افراد در عالم درونشان خود می دانند که افرادی با تواناییهای قابل توجهی هستند و در بسیاری از جنبه ها و تواناییها حتی از دیگران برتر می باشند و می توانند کارهایی را انجام دهند که دیگران قادر به انجامشان نیستند اما هر بار که می خواهند کاری انجام دهند به علت گرفتار شدن در چنگ کمرویی نمی توانند وارد عمل شوند. این حصار و قفس محکم که افراد کمرو را احاطه کرده مواد اولیه اش از شرایط اجتماعی محیطی فراهم می شود و عاملان اصلی اش والدین این افراد می باشند و بعد بستگان و دوستان و معلمان، عاملان اصلی این قفس و حصار محکم باید اقدام به شکستن بنمایند. ( افروز ، ۱۳۷۴ ، ص ۱۱تا ۳۵ )

افراد، جوامع، خانواده ها و فرهنگ های مختلف برای کمرویی معنای متفاوتی بکار می برند. به عنوان مثال اغلب، نوجوانی را که به لحاظ روانشناسی اجتماعی فردی کمرو تلقی می شود به عنوان یک فرد متین و ساکت و مؤدب در نظر گرفته می شود و بعضی افراد کمرویی را برای دختران و زنان امری عادی و حتی صفتی مقبول و مثبت تلقی می نمایند و چنین دخترانی را دخترانی با حیا و با عفت می دانند حتی آنان را مورد تشویق و تمجید قرار می دهند. اما از طرف دیگر کمرویی پسران را یک مشی و طرز رفتار نامناسب و ناپسند می دانند حیا و قدرت خویشتنداری یکی از صفات انسانهای متعالی است که ارادی و ارزشمند می باشد در حالی که کمرویی پدیده ایی غیر عادی، ناخوشایند و نشانگر معلولیت اجتماعی است که برای هر دو جنس دختر و پسر امری نامطلوب و نابهنجار می باشد. خانواده و جامعه باید تفاوت حیا و کم رویی را بداند و بشناسد. حیا صرف ظاهر نشدن

بیان مسئله :

هیچ تعریف واحدی از کمرویی کفایت نمی‌کند زیرا کمرویی برای افراد مختلف دارای معانی متفاوتی است با این حال در یک تعریف کلی می توان کمرویی را به عنوان ناراحت بودن در حضور جمع یا دیگران تعریف کرد . کمرویی یک نوع ترس است احساس ترس در افراد کمرو او را وادار می‌کند که با سرعتی که در توان دارد بگریزد و به خاطر طرفداری از ترس خود باعث می شود مشکلاتی رابرای خود پدید آورد . آدم کمرو از شکست در اجتماع می‌ترسد او همیشه از اینکه دیگران او را حقیر بشمارند در هراس است این تر س او را همچون پروانه ای که در قفس شیشه ای زندانی است آرام و بی حرکت نگه می دارد و مثل اینست که اعصاب پاهایش را قطع کرده اند و قادر به حرکت نیست . بنابراین نمی تواند موقعیت خود را حفظ کند با توجه به مطالب گفته شده شخص کمرو غیر از ترسی که در وجودش هست چیزی دیگر نمی بیند و این باعث می شود از امورات دیگر غافل بماند . شخص کمرو زمانی که در مقابل چیزی مقاومت می‌کند اضطراب و دلهره وحشتناکی او را فرا می‌گیرد و بر او غلبه می‌کند .

با توجه به اهمیت موضوع یعنی کمرویی و پیامدهای آن همواره این سؤال وجود دارد که چه علل و عواملی موجب کمرویی شده است. پیامدها و عوارض این پدیده ها مخصوصاً در بین دانش آموزان چه بوده است.

افراد کمرو از ارتباط با دیگران می ترسند اگر موارد اسثنایی مثلاً بروز حادثه ای در دوران کودکی و موارد دیگر را کنار بگذاریم، یا مسلماً منشأ این ترس و دلهره را باید در تربیت خانوادگی افراد جستجو کرد روش تربیت فرزندان توسط والدینشان و فرهنگ حاکم بر زندگی خانواده ها که همین روش تربیتی است، که فرزندان را شجاع، با جرأت، امیدوار، ناامید، ترسو، شجاع، سخت کوش، تنبل یا کمرو، گستاخ و . بار     می آورد. در این تحقیق هر چند تأکید روی خانواده و تربیت فرزندان می باشد. اما عوامل دیگری همچون عوامل فردی اجتماعی، جنسیتی(دختر یا پسر بودن) (زن یا مرد بودن) حالتهای خصوصی، و . مورد توجه قرار می دهیم.(آقایی ۱۳۷۱، ص۶۸)

اهمیت و ضرورت تحقیق :

امروزه سهم بسیار مهمی از بودجه دولت در کشورهای پیشرفته صرف امر تحقیقاتی شده و مراکز فراوانی دست اندرکار این امر خطیر بوده و بخش عظیمی از سرمایه گذاریهای این جوامع را به خود اختصاص داده و به صورت دراز مدت، میان مدت، نتایج حاصل از توسعه مغزها به بار می نشیند و سهم تحقیقات آموزشی در این میان از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد.که محور اساسی آن رشد استعدادها، شناسایی آنان و آشنایی با وضعیت روانی، علایق و عواطف و افکار آنهاست تا بتوان بر اساس خصوصیات روانی، هدایت و بهسازی و بهداشت روانی انسانهای فردا توسعه را ادراک و به صورت عنصر مفید و فعال در خدمت تعالی و شکوفایی معنوی و مادی بشریت قرار گیرند در این راستا تصمیم گرفتیم تا علل و عوامل موثر بر کمرویی را بررسی کنیم. چرا که کمرویی، رو به رو شدن با افراد جدید را برای فرد نگران کننده و دشوار می کند و وارد شدن به جمع و کسب و کار را برای افراد سخت می نماید. مخفی شدن از انظار و احساس عجز در عین توانمندی را سبب می شود، انتظار  این است که ضرورت پذیرش مسئولیتهای اجتماعی و اتصاف به فضیلت های اخلاقی کودکان، نوجوانان و بزرگ دال به دور از هر گونه افراط و تفریط در تربیت اجتماعی، رشدی متعادل و متوازن داشته است و با تجلی از و شجاعت اخلاقی در گفتار و رفتار. فرد باید از کمرویی و جسارت و پرخاشگری برکنار باشد. زیرا که افراد کمرو نمی توانند در انجام بعضی از مسئولیتهای اجتماعی فرد موفق باشند. امیدواریم که این تحقیق گاهی موثر در جهت کاهش میزان کمرویی افراد و شکوفا نمودن استعدادهای آنها در سطح اجتماعی باشد.

اهمیت انجام این تحقیق در این است که با انجام دادن چنین تحقیقاتی در رابطه با کمرویی در دانش‌آموزان و ارائه کردن راهکارهایی برای حل چنین مشکلات رفتاری آنها موثر می‌باشد . ما با اینجام چنین تحقیقاتی و بدست آوردن اطلاعات در چنین زمینه هایی می‌توانیم اطلاعات بدست آمده را در اختیار معلمان و محیط های آموزشی قرار داده تا آنها بتوانند بیشتر با نحوه برخورد با دانش‌آموزان آشنا گردیده و بهتر در جهت حل مشکلات دانش‌آموزان رسیدگی کرده . وقتی که مشکل رفتاری دانش‌آموزان شناسایی و حل گردد آنها می‌توانند بسیاری از صفات خوب و برجسته خود را که قبلاً قادر به نشان دادن آنها نبودند ظاهر سازند و از جمله معایبی که با انجام ندادن چنین تحقیقات و ارائه ندادن راهکارها در این زمینه اینست که مسلماً مشکلات رفتاری و انزوا و گوشه گیری روز به روز در دانش‌آموزان زیادتر گردد و نه تنها در شخصیت فردی و اجتماعی فرد تأثیر می‌گذارد بلکه دانش‌آموزان نمی توانند در زمینه های تحصیلی موفقیتی بدست آورند و در جامعه نیز بحرانها ی زیادی بوجود می‌اید پس باید به این مشکلات بیشتر توجه شود و به چنین افرادی که کمرویی آنها شدید می باشد بهای بیشتری داده شود . ( همان منبع ، ص ۱۵۳ ) .

اهداف تحقیق :

۱- هدف کلی : بررسی و مقایسه عوامل موثر بر کمرویی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی و ارائه راهکارهای موثر در این زمینه در شهر سرپل ذهاب در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹

اهداف جزئی :

۱- بررسی عوامل موثر بر کمرویی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر سرپل ذهاب

۲- بررسی عوامل موثر بر کمرویی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر سرپل ذهاب

۳- مقایسه عوامل موثر بر کمرویی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر سرپل ذهاب

۴- ارائه راهکارهای موثر جهت کاهش کمرویی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر سرپل ذهاب

۵- مقایسه میزان کمرویی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر سرپل ذهاب

در جمع و اجتماع نیست. جامعه ما نیاز به حضور فعال و استفاده از استعدادها و توانمندیهای زنان و دختران در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی دارد. و در چنین جامعه ایی کمرویی جایی نخواهد داشت. حال آنکه حجب و حیا جایگاه و منزلت ویژه و ارزشمندی داشته و آحاد جامعه برای آن ارزش فراوانی قایل بوده و هست. باید توجه داشت که کمرویی یک پدیده پیچیده ی روانی- اجتماعی بوده و علت آن عمدتاً به روابط بین فردی و نحوه ی تربیت تربیت پذیر بر می گردد.

بنابراین با توجه به مطالب بالا و با توجه به اینکه به چنین افرادی کمک شود و چاره ای برای مبارزه با کمرویی این افراد اندیشید تا این افراد مثل دیگران به زندگی عادی خود بر می گردند و از این درد و رنج نجات پیدا کنند. (همان منبع ص ۵۰ و ۴۹ و ۴۸)

سؤالات تحقیق :

۱- آیا محل زندگی (فقیر نشین و غنی نشین) می تواند عاملی برای پدید آمدن کمرویی افراد باشد؟

۲- آیا نقص جسمانی (لکنت زبان) عامل مهمی در کمرویی می باشد؟

۳- آیا معاشرت کردن با خویشاوندان در کاهش کمرویی موثر است؟

۴- آیا میزان آزادی و اختیار فرد با کمرویی افرا ارتباط دارد؟

۵- آیا اقتصاد خانواده در زمینه کمرویی موثر است و تأثیری بر کمرویی دارد؟

۶- آیا محبت بیش از حد والدین به فرزندان در مسئله کمرویی موثر است؟

۷- آیا میزان جمعیت خانواده در کاهش یا افزایش کمرویی موثر است؟

۸- میزان کمرویی در دختران بیشتر است یا پسران؟

فرضیات تحقیق

۱- بین محل زندگی و میزان کمرویی رابطه معنی دار وجود دارد.

۲- بین نقص جسمانی و میزان کمرویی افراد رابطه معنی دار وجود دارد.

۳- بین معاشرت کردن و کاهش کمرویی رابطه معنی دار وجود دارد.

۴- بین میزان آزادی و اختیار فرد و میزان کمرویی رابطه معنی دار وجود دارد.

۵- بین اقتصاد خانواده و میزان کمرویی رابطه معنی دار وجود دارد.

۶- بین محبت بیش از حد والدین و میزان کمرویی رابطه معنی دار وجود دارد.

۷- بین میزان جمعیت خانواده و میزان کمرویی رابطه معنی دار وجود دارد.

۸- میزان کمرویی پسران و دختران بیشتر است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۰۸

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *